70 Gods volmaakte wil voor ons leven (3)

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 70 Proving God's Perfect Will (3)

Wij gaan deze keer verder met deel 3 van 3 studies hoe wij Gods volmaakte wil voor ons leven kunnen ontdekken bij diverse beslissingen die wij in ons leven moeten nemen. Op deze wijze zijn wij, in ons leven, in staat om ons maximaal voor God in te kunnen zetten.

In de vorige delen hebben wij gekeken naar een aantal vragen die wij onszelf moeten stellen om ons te helpen zeker te kunnen zijn van Gods wil, of anders gezegd Gods plan voor ons leven. In deze tijd van het Nieuwe Verbond spreekt God hoofdzakelijk niet tot ons door profeten of stemmen uit de hemel, maar door de vernieuwing van ons denken. De Bijbel zegt in Romeinen 12:2: " Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is ".

Wij moeten onszelf vragen stellen wanneer wij onzeker zijn met betrekking tot Gods wil. In de afgelopen twee delen hebben wij al zeven vragen gesteld en zal ik ze hierna voor uw gemak nog een keer samenvatten: De eerste vraag die wij ons moeten stellen is, is datgene wat ik overweeg, voor zover ik weet, tegengesteld aan of in strijd met datgene wat Jezus, de apostelen, de Heilige Geest, of het Nieuwe Testament onderwijst. Met andere woorden, is het iets dat verboden is in Gods Woord en in het bijzonder in het Nieuwe Testament? De tweede vraag is, is het iets wat ik met een zuiver geweten kan doen? De derde vraag die wij ons moeten stellen is, is datgene wat ik doe of wil doen tot Gods eer? De vierde vraag die wij ons moeten stellen is, is het iets wat ik kan doen in gemeenschap met Jezus? De vijfde vraag die ik mij moet stellen is, kan ik God vragen om mij te zegenen wanneer ik het doe? De zesde vraag is, kan ik op enige wijze geestelijk afgestompt worden, wanneer ik het doe? Vraag 7 is, zal ik er naar mijn beste weten geestelijk voordeel van hebben en erdoor opgebouwd worden'?

Wij vervolgen nu met vraag acht van de twaalf vragen. Wanneer wij een bepaalde weg willen gaan die wij in willen slaan om iets te gaan doen, dan moeten wij onszelf afvragen: 'Zal ik er blij van worden wanneer ik er mee bezig ben wanneer Jezus terugkomt op aarde'? Dat houdt in dat waar ik op dat moment ook mee bezig ben, wanneer Jezus terug keert op aarde, ik mij dan voor Jezus zou schamen terwijl ik er mee bezig ben of zal ik mij er volkomen gelukkig bij voelen? 1 Johannes 2:28 zegt: " Nu lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst ". Er zullen mensen zijn die in elkaar krimpen van schaamte voor de vele dingen die zij gedaan hebben waardoor de Heere ontheiligd wordt; veel dingen waarvan zij niet willen dat het ontdekt wordt wanneer Christus op dat moment terug zou komen. Daarom staat er: 'Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst'. Dus is een goede vraag die wij onszelf kunnen stellen: "Zal ik er blij van worden wanneer ik er mee bezig ben wanneer Jezus terugkomt op aarde"? Denk nu niet dat wanneer u met christelijk werk of iets dergelijks bezig bent, het zeker is dat Jezus daar blij over zal zijn. Nee, er zijn vandaag de dag veel soorten christelijk werk en u behoort te weten wat de Heere expliciet van u vraagt om te doen en waar Hij blij van wordt.

De negende vraag is een vraag die in het bijzonder belangrijk is voor jonge gelovigen. Ik bedoel hiermee geestelijk jonge gelovigen; zij die nog niet zo volwassen zijn in de Heere. De vraag is: 'Hoe denken wijzere en geestelijk meer volwassen broeders hierover'? Ik wil u hiervoor graag drie verzen uit Spreuken citeren. In Spreuken 11:14 staat: " Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers ". Daar waar veel raadgevers zijn daar is bescherming, omdat zij veel aspecten van een bepaalde aangelegenheid, waar u naar op zoekt bent en u niet over hebt nagedacht, in het bijzonder daar waar het gaat om geestelijke dingen, naar voren kunnen brengen. Het is dus goed om wijze en meer volwassen broeders naar hun mening over een bepaalde aangelegenheid te vragen. Eenzelfde boodschap kunnen wij vinden in Spreuken 15:22: " Plannen falen, als er geen overleg is, maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand ". Dus, wanneer u gezegend bent met het feit dat u godvruchtige raadgevers in uw omgeving of kennissenkring hebt die u kunnen adviseren, dan is het goed om naar hun mening te vragen met betrekking tot datgene wat u van plan bent om te gaan doen. Wij hoeven en moeten niet afhankelijk worden van hun meningen, maar het is goed om hun advies ter harte te nemen. Nog een tekst en deze keer Spreuken 24:6 uit Het Boek: " Want door goed overleg kun je de oorlog in jouw voordeel beslissen; betrouwbare adviseurs zijn de basis van de overwinning ". Er schuilt dus een grote waarde in hoe anderen over een bepaalde aangelegenheid, waar u mee bezig bent, denken.

De tiende vraag die wij ons moeten stellen is: 'Zal ik, door het te doen, Gods naam onteren of zal het mijn getuigenis schade toebrengen wanneer anderen hiervan weten'? Misschien overweegt u om iets te doen waar anderen niets van zullen weten. Misschien is het iets wat geheim is voor anderen; misschien is het iets wat naar alle waarschijnlijkheid niemand ooit te weten zal komen. Dat is echter niet van belang. Het punt is dat wanneer iemand anders het wél zal ontdekken, zal het Gods naam dan onteren. Of wanneer anderen het wel ontdekken zal het uw getuigenis als christen dan te gronde richten? Wanneer u tegen uzelf zegt; Nou ja, zo lang het geheim blijft is het oké, maar wanneer anderen het te weten komen dan onteer ik daarmee Gods naam of verlies ik mijn goede (christen) naam, dan kunt u er zeker van zijn dat u het niet moet doen. Het heeft namelijk iets wazigs in zich omdat het Gods naam onteert en uw getuigenis er schade door gaat ondervinden. U wordt als het ware genoodzaakt om het zo goed mogelijk voor de "buitenwereld" af te schermen.

Vraag elf die wij onszelf kunnen stellen is: 'Zal mijn gedrag de oorzaak kunnen zijn dat anderen, wanneer zij hiervan weten, gaan struikelen'? Gelukkigerwijs weten anderen niet altijd wat u van plan bent om te gaan doen, maar stel dat zij het wel zouden weten, is het dan mogelijk dat zij hierdoor kunnen struikelen of erdoor in de war kunnen raken? Of is uw reactie dan gelijk aan die van Kaïn: "Ik ben toch niet mijn broeders hoeder". De Heere zegt echter dat dit wel zo is. Wij zijn de hoeders van onze broeders. Paulus zegt: 'Wanneer ik iets doe waardoor een ander kan struikelen of afvallen, dan moet ik dat niet doen. Ik moet het in zijn geheel vermijden'. Dus is het goed om ons de vraag te stellen: "Zal mijn gedrag de oorzaak kunnen zijn dat anderen, wanneer zij hiervan weten, gaan struikelen"? in Romeinen 14:13 staat bijvoorbeeld: " Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven ". En in 1 Corinthiërs 8:9, " Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn ". Er zijn dus twee dingen die wij ons moeten afvragen: Wanneer anderen ervan weten zal het dan Gods naam onteren en zal het gevolg kunnen zijn dat iemand struikelt? Wanneer Gods naam er door onteert wordt, dan moeten wij het niet doen. 2 Corinthiërs 8:21 zegt: " God weet dat wij eerlijk zijn, maar wij vinden dat alle mensen dat ook moeten weten " (HB). Het is dus ook belangrijk dat niemand in de wereld struikelt over de wijze waarop wij leven of op de manier waarop wij iets doen. Paulus zegt: 'Ik zal zelfs geen vlees eten wanneer anderen daardoor zouden kunnen struikelen'.

De laatste vraag die wij ons kunnen stellen is: 'Voel ik mij geestelijk vrij om het te doen'? Uiteindelijk is dit de ultieme vraag, nadat wij onszelf de andere vragen gesteld hebben. Tot slot vragen wij onszelf af: 'Voel ik mij geestelijk vrij om het te doen'? In 1 Johannes 2:27 (HB) staat: " Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want Hij Zelf is uw Leraar. Wat Hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus ". Het is de Heilige Geest, die met onze geest getuigt of iets overeenkomt met Gods wil.

Stel uzelf dus deze 12 vragen dan zult u ontdekken of iets in overeenstemming is met de wil van God of juist niet. Laten wij daarom de vragenlijst nog een keer doornemen:

1. Is datgene wat ik overweeg, voor zover ik weet, tegengesteld aan of in strijd met datgene wat Jezus, de apostelen, de Heilige Geest, of het Nieuwe Testament onderwijst. Met andere woorden: Is het iets dat verboden is in Gods Woord en in het bijzonder in het Nieuwe Testament?

2. Heeft het betrekking op iets wat ik met een zuiver geweten kan doen?

3. Is het iets wat ik doe tot Gods eer?

4. Is het iets wat ik kan doen in gemeenschap met Jezus?

5. Kan ik God vragen om mij te zegenen wanneer ik het doe?

6. Kan ik op enige wijze geestelijk afgestompt worden, wanneer ik het doe?

7. Zal ik er naar mijn beste weten geestelijk voordeel van hebben en erdoor opgebouwd worden?

8. Zal ik er blij van worden wanneer ik er mee bezig ben wanneer Jezus terugkomt op aarde?

9. Hoe denken wijzere en geestelijk meer volwassen broeders hierover?

10. Zal ik, door het te doen, Gods naam onteren of zal het mijn getuigenis schade toebrengen wanneer anderen hiervan weten?

11. Zal mijn gedrag de oorzaak kunnen zijn dat anderen, wanneer zij hiervan weten, gaan struikelen?

12. Voel ik mij geestelijk vrij om het te doen?

Nadat u zich deze vragen heeft gesteld en er een positief en goed antwoord op hebt kunnen geven, dan kunt u verder gaan, omdat de Bijbel in Romeinen 8:6 zegt: " Wat de Geest wil brengt leven en vrede". U zult vrede hebben in uw geest en daardoor in uw hart en wanneer u verder gaat kunt u Gods volmaakte wil doen.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)