47 Geef terug wat van iemand anders is

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 47 Give Back What Belongs To Others

Wij willen nogmaals iets dieper ingaan op het onderwerp van de laatste twee delen namelijk: "Hoe de liefde voor geld en materiele dingen ons kan vernietigen". Lees dit alstublieft aandachtig omdat dit uw leven kan beïnvloeden.

Laten wij eens kijken naar twee Bijbelverzen in1 Timotheüs 6:9-10. Het begint met: " Maar wie graag rijk willen worden". Dit heeft geen betrekking op iedereen in de wereld, maar alleen op hen die rijk willen worden. Valt u binnen deze categorie? Veel mensen vallen hier namelijk wel onder, zelfs veel gelovigen. Dus, wanneer u binnen de categorie valt van het rijk willen worden, lees dit dan heel aandachtig, want de Bijbel waarschuwt u van tevoren wat er met zulke mensen gaat gebeuren. " Wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren , want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend en zich veel ellende op de hals gehaald " (1 Tim 6:10 HB). (Nogmaals: Dit geldt niet voor iedereen maar voor hen die verlangen naar meer en meer geld en goederen. Behoort u tot deze categorie? Dan is hier de boodschap van de Almachtige God wat er zal gebeuren).

Dus, wat is het gevolg van rijk willen worden en meer en meer geld en bezittingen willen hebben dan wij nodig hebben? In verleiding gebracht worden, in de val van satan lopen, invulling geven aan veel dwaze verlangens, in de val lopen van veel verlangens die schade kunnen aanrichten, geruïneerd raken, vernietiging ten deel vallen, afdwalen van het geloof, en zich veel ellende op de hals halen (grondtekst : zijn ziel kwellen met verdriet). Wilt u zo leven? Zo ja, dan is alles wat u hoeft te doen meer geld en goederen najagen dan u nodig hebt. Nogmaals, de Heere heeft niets tegen het verdienen van uw levensonderhoud en voor hen die binnen uw gezin van u afhankelijk zijn. De Heere heeft er niets op tegen wanneer u een betere baan krijgt met een hoger inkomen. Dit is niet waar het hierom gaat. Het gaat hier om een passie hebben voor geld. Liefde is een passie hebben voor iets waar uw hart bezit van heeft genomen. U weet wat het betekent wanneer u zegt dat een jongen en een meisje verliefd op elkaar zijn? Dan zijn zij alles voor elkaar. Wanneer een persoon op deze manier van geld houdt en meer en meer wil hebben, dan is dat wat er met hem of haar gaat gebeuren zoals hiervoor in de Bijbeltekst omschreven staat.

Satan vertelt ons in het begin echt niet wat er met ons gaat gebeuren wanneer wij op deze weg verder gaan. Hij lokt ons eerst door ons te laten proeven aan rijkdom en weelde. Weet u, het is vergelijkbaar met iemand die drugs verkoopt en uiteindelijk mensen afhankelijk van hem en de drugs maakt. De dealer begint door een klein beetje weg te geven, soms in een drankje of iets dergelijks, soms gewoon gratis aan iemand op school. Wanneer de jongen of meisje de smaak te pakken krijgt, dan willen zij meer en meer, raken verslaafd en kunnen uiteindelijk niet meer zonder. Zij verklaren zelf dat zij als een vis aan de haak zitten. Zij willen meer en meer en helpen de dealers hun rijkdommen hiermee binnen te halen.

Satan gaat op precies dezelfde wijze te werk. Hij vergroot onze smaak naar meer liefde voor geld, rijkdom en materiële dingen door ons beetje bij beetje iets meer te geven, totdat hij ons en onze gezinnen in de afgrond doet storten. Men stort zich in de schulden om maar meer en meer te kunnen kopen. Met als resultaat dat christenen, wiens levens bedoeld waren om de gemeente op te bouwen, nu hun levens vergooid zien door het najagen van geld en rijkdom. Veel gelovigen hebben, net als Ezau, hun hemelse geboorterecht verkocht voor een bord pap. Denk er eens over na hoeveel spijt zij hiervan zullen hebben in de eeuwigheid. Een verstandige gelovige zal daarom nooit, nee nooit rijkdommen najagen boven hetgeen hij nodig heeft, net zoals hij nooit van de 10e verdieping van een gebouw naar beneden zal springen. Stelt u zich eens voor dat u naar de 10e verdieping van een gebouw gaat, dan zult u, wanneer u verstandig bent, niet van de 10e verdieping naar beneden springen.

Nog dwazer als dit is het om achter geld aan te rennen. Maar waarom doen mensen dat? Omdat zij denken dat het hen geen kwaad zal doen, net als iemand die zonder verstand vanaf de 10e verdieping naar beneden springt denkt dat het geen kwaad kan. Oh, zal hij zeggen, het doet anderen misschien kwaad maar mij niet. Dat is hoe veel gelovigen zich opstellen en achter geld aanrennen totdat zij zichzelf kapot gemaakt hebben. Het najagen van rijkdommen en het springen vanaf de 10e verdieping kunnen u allebei kapot maken. Wanneer u de waarschuwingen in de Schrift serieus neemt dan beschermt u uzelf hiertegen. Maar wanneer u van de 10e verdieping naar beneden springt en claimt dat God u zal beschermen dan bent u een dwaas. God gaat iemand die van het dak van de tempel springt niet beschermen.

Het is voor iemand mogelijk om vanuit het hart oprecht te zeggen: "Heere, ik wil hiervan bevrijd worden". Ik geloof dat er veel gelovigen over de hele wereld zijn die hier oprecht van bevrijd willen worden. Tegen deze mensen wil ik twee dingen zeggen die genoemd worden in Mattheüs 22:21. U kunt zich misschien herinneren dat Jezus iemand antwoord gaf op de vraag: " Moeten wij belasting betalen"? Jezus vraagt hem om een muntstuk te laten zien en vraagt: " Van wie is de afbeelding op de munt"? Zij geven Hem als antwoord: "Die van de keizer". Jezus reageert hierop als volgt: " Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is ".

Er staan in dit Bijbelgedeelte twee verklaringen die ons vrij kunnen maken van het najagen van geld. Jezus vertelt ons over onze verantwoordelijkheden met betrekking tot materiële dingen. In de eerste plaats: "Geef aan de keizer wat van de keizer is". Jezus zei niet, geef eerst aan God wat van God is en daarna, geef aan de keizer wat van de keizer is. Nee, wij moeten dit in de juiste volgorde plaatsen. Hij zei in de eerste plaats: Geef aan de keizer wat van de keizer is, en in de tweede plaats, geef aan God wat van God is". Jezus zegt hiermee tegen ons dat wij rechtvaardig moeten handelen in geldzaken, en daarna zegt Hij dat wij trouw moeten zijn in de omgang met geldzaken. Dat zijn twee verschillende dingen. De één staat hoger aangeschreven dan de ander: In de eerste plaats moeten wij rechtvaardig handelen in financiële aangelegenheden en in de tweede plaats moeten wij trouw zijn in de omgang met financiële zaken.

Wat houdt het in om rechtvaardig te zijn wanneer het gaat om geldzaken? Dit is een les over geld uit de kleuterschool. Dat betekent dat wij aan de keizer moeten geven wat van de keizer is. Caesar, (de keizer) vertegenwoordigde een regering of een ander persoon; één van beiden. Wanneer u bijvoorbeeld geld van iemand geleend hebt, noem deze persoon dan maar Caesar. Geef dat geld niet aan God. God wil dat geld niet. Betaal uw schuld terug aan Caesar. Wat aan Caesar toebehoort moet u eerst aan Caesar teruggeven. Dat is waarom Jezus God op de tweede plaats zet. Kunt u zich dit voorstellen? God wil het geld van Caesar niet. Dus u die schulden heeft, die geld aan anderen verschuldigd zijn, u kunt beter eerst aan Caesar teruggeven wat hem toebehoort en daarna beslissen wat u aan God wilt geven. Het spijt mij om te moeten vaststellen dat veel gelovigen deze slechte gewoonte hebben in het niet eerst afbetalen van hun schulden.

Ik wil u aanmoedigen om vandaag te beginnen in het teruggeven aan Caesar wat hem toebehoort, tenzij de ander u vrijgesteld heeft van uw schuld. U heeft wel een verplichting om terug te geven wat van iemand anders is, zelfs wanneer u 25 jaar geleden iets van hem of haar geleend hebt. Het kan zo zijn dat u het niet geleend maar gestolen hebt. Stel dat u lang geleden iets van een ander gestolen hebt, iets wat van de ander is, misschien een boek dat ergens al vele jaren ligt en nooit teruggegeven hebt of een geleend boek. Misschien een zaag of een schep of iets anders wat u nooit teruggeven hebt. Geef het dan direct terug. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Wanneer het geld is dat u onterecht hebt weggenomen, geef het terug. Misschien spullen van een kantoor waar u werkt of gewerkt heeft, geef het terug, of betaal alsnog hiervoor. Wat voor spullen, gereedschap en materialen u ook onterecht hebt weggenomen, zelfs een trein - of busreis die u niet betaald heeft, geef het terug of betaal een vergelijkbaar bedrag hiervoor.

Wij moeten beginnen om aan de keizer te geven wat van de keizer is. Wanneer u dit niet in orde gebracht heeft, geef dan niet aan God. God zal het niet accepteren. Dat is de reden waarom Jezus Caesar (de keizer of overheid) op de eerste plaats zette. Stel dat u in het verleden de belastingdienst bedrogen hebt door niet of te weinig inkomen op te geven waardoor u geen of te weinig belasting hebt betaald. Maak dan een berekening en betaal alsnog het bedrag wat u in eerste instantie had moeten betalen. Maak een berekening van hetgeen u te weinig hebt afgedragen aan welke overheidsinstantie dan ook en betaal alsnog het achterstallige.

Dit is waar wij moeten beginnen. Alles teruggeven wat op een onjuiste manier in ons bezit is gekomen. Zacheüs zei tegen de Heere: " Als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven" (Lukas 19:8). Hij berekende hoogstwaarschijnlijk de rente die hij al die jaren verkregen had. De mensen van wie hij het genomen had, hadden hier anders hun voordeel mee kunnen doen en Zacheüs dacht: "Ik kan het hen beter teruggeven met rente". En omdat hij waarschijnlijk niet wist van wie hij allemaal geld afgenomen had, zei hij: " Ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven". Wanneer u vandaag geld hebt wat eigenlijk niet van u is en u niet weet van wie u dat ooit afgenomen of geïncasseerd hebt of dat het van iemand is die niet meer in leven is, dan moet u dat aan de gemeente of aan de armen geven; één van de twee.

Zelfs wanneer uw schuld erg hoog is, wordt dan niet ontmoedigd. Maak een begin door elke maand een klein bedrag af te betalen; misschien maar € 10,-. Maar maak er een beging mee. Wanneer er een bereidwillig hart is, dan zal God u vanaf de eerste dag dat u ermee begint hierin zegenen, zelfs al duurt het 15 jaar om de hele schuld terug te betalen. God wacht niet totdat u het hele bedrag hebt afbetaald. Hij ziet een bereidwillig hart en ziet dat u dingen recht wilt zetten. Geef aan de keizer alles wat van de keizer is.

Het heeft geen nut wanneer u een plaquette op de voordeur van uw huis heeft hangen waarop staat: "God zegene dit huis", wanneer u geld of goederen in dat huis heeft wat niet van u is, of wat u onrechtmatige verkregen heeft. "Wees niemand iets schuldig" staat in Romeinen 13:8 (HSV). Laten wij hier vandaag mee beginnen. Neem nu, op dit moment dat u dit leest, het besluit om iedereen alles terug te geven wat hen toebehoort.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)