31 Gods doel met de mens

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 31 God-s Purpose For Man

In het eerste hoofdstuk van Genesis, op de allereerst bladzijde van de Bijbel, geeft God de reden waarom Hij de mens geschapen heeft. Omdat de mens dit helemaal is vergeten, hebben mannen en vrouwen in de hele wereld te maken met problemen waarvoor zij geen oplossing hebben. Zij schijnen niet de reden en het doel van het leven te kunnen vinden. U zult het ook nooit vinden wanneer u niet terugkeert naar wat God zegt in Zijn woord.

Weet u, de Bijbel is eigenlijk een instructieboek - een handleiding. Wanneer u een dvd- speler, een wasmachine, of een of ander duur elektronisch apparaat koopt, dan krijgt u er meestal een gebruikshandleiding bij. Het boekje of brochure bevat de instructies van de fabrikant over hoe u het specifieke apparaat dat u gekocht heeft moet gebruiken. Wanneer u verstandig bent dan volgt u de aanwijzingen die in de brochure staan nauwgezet op. U verandert uit uzelf geen enkele aanwijzing, omdat u zich realiseert dat de producent van het apparaat beter weet hoe het werkt dan u; hij weet hoe het product is gemaakt, hoe het product optimaal hoort te werken. Wanneer er bepaalde waarschuwingen in de brochure staan zoals: 'Doe dit niet, plug het apparaat niet hierin of steek de stekker niet in het stopcontact voordat…' dan geloof ik zeer zeker dat u niet zult experimenteren i.v.m. het risico dat u een apparaat ter waarde van € 100, € 500, € 1000 of meer "opblaast". Ik weet vrij zeker dat u het geld wat u ervoor betaald heeft niet wilt kwijtraken. Misschien dat u gaat experimenteren met iets wat goedkoop is, maar niet met iets waar u zo veel voor heeft betaald.

Wat is, ter vergelijking, de waarde van uw leven? Een mensenleven is veel meer waard dan

€1000, veel meer dan welk geldbedrag dan ook. Jezus zei hierover het volgende: " Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen" ?, Dit gezegd hebbende, nam Hij bij wijze van spreken een weegschaal en zette de hele wereld, met al zijn rijkdom, zijn verheerlijking en zijn eerzucht op één kant van de weegschaal en de menselijke ziel op de andere kant en zegt Hij hierbij dat de menselijke ziel zwaarder weegt. Hij weegt meer dan de hele wereld. Dus u bent zeer waardevol. Hoe komt het dan dat de mens, die zo waardevol is, zo onachtzaam is in het opvolgen van de instructies van zijn Schepper wanneer het erop aankomt hoe hij leeft. Dat is de tragedie. Wanneer u wilt weten waarom er zo veel chaos in de wereld is en waarom het zo'n puinhoop geworden is, dan is hier het antwoord: God gaf aan de mens bepaalde instructies en hij heeft die nooit opgevolgd. Dat is de reden voor de verwarring in de wereld, in persoonlijke levens, in gezinnen, tussen volken en tussen naties.

Laten wij dus eens kijken naar Genesis 1. Wij lezen hier over de tijd dat God verschillende dingen op aarde schiep. Hij maakte elke dag iets nieuws. Elke keer echter, wanneer God iets gecreëerd had, vertelde Hij ons niet het doel waarvoor Hij het gemaakt had. Op de eerste dag bijvoorbeeld schiep God het licht. Wij weten echter niet met welk doel. Wij kunnen het raden, maar God heeft nooit gezegd wat de reden was. De volgende dag schiep God de hemelen. Hiervoor heeft Hij geen reden gegeven. De volgende dag schiep God het land, plantte Hij bomen en planten en ook hiervoor gaf Hij geen reden en ga zo maar door. Ook wat betreft de dieren, de vogels en de vissen gaf Hij geen reden waarvoor. Maar toen God uiteindelijk de mens schiep sprak God, zelfs voor dat de mens geschapen was: " Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht ".

Wij mogen dus vaststellen dat het doel waarvoor God de mens schiep is dat de mens de beeltenis (gelijkenis) van God zal weergeven, of anders gezegd 'dat de mens op God zal lijken'.


Dit betekent dat toen de mens op aarde rondtrok, men kon zien hoe God er uitzag, omdat God Geest is en onzichtbaar. God wilde dat zijn karakter geopenbaard zou worden in een schepsel. In een eerder deel hebben wij vastgesteld hoe God de engelen geschapen heeft voordat Hij de mens schiep. Er is echter in de Bijbel geen bewijs te vinden dat God de engelen schiep naar Zijn beeld. Geen engel kon het beeld van God weergeven. Dat is een uniek voorrecht wat God aan de mens heeft gegeven. De mens is geschapen naar het beeld van God om Gods evenbeeld te zijn en Gods karakter weer te geven.

Wanneer wij dat begrijpen, dan zien wij ook het complete doel van het sterven van Jezus voor ons, en dat onze redding tot doel heeft om terug gebracht te kunnen worden naar de begin status van Gods doel met ons . Stel dat wij dit in een grafiek zouden weergeven: Denk hierbij aan een rechte lijn die licht oploopt, omdat Gods doel met de mens een stijgende lijn vertoond of wel vooruitstrevend is. Dat was Gods plan met de mens, vooruitgang in een rechte stijgende lijn. Ergens in het begin van die stijgende lijn viel Adam. Dus geen progressie meer. U gaat dus ook terug in een neerwaartse lijn. Laat die lijn eens doorlopen naar het laagste punt. Wat deed Jezus? Hij kwam naar het laagste punt, daar waar de mens was, en plaatste hem weer op de rechte lijn.

Is nu, volgens Gods plan, de mens weer teruggebracht naar de rechte lijn? Is het complete doel van God met de mens is in Jezus vervuld, Hij die ons optilt uit de zonde en onze fouten? Nee, dat is slechts ons terugbrengen naar het punt waar Adam is gevallen, het is de fout van Adam herstellen; de mens terugbrengen naar het punt voordat Adam viel. Nu is het nodig om te begrijpen wat Gods doel is, wat die rechte stijgende lijn is? Dat is Zijn beeld weergeven in deze wereld. Het is dus niet voldoende om te zeggen dat uw zonden zijn vergeven. Veel christenen zijn al blij wanneer zij kunnen zeggen: 'Mijn zonden zijn toch vergeven'. Dat is hetzelfde als: 'God heeft mij toch uit het laagste punt gehaald en mij op de rechte lijn gezet'. Maar hoe zit het dan met de vooruitgang, de stijging op die lijn? Wij moeten begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. Het betekent: groeien naar het beeld van Jezus Christus.

Toen Jezus naar de aarde kwam, kwam Hij niet alleen om voor onze zonden te sterven. Dat is slechts een deel van de reden van Zijn komst naar de aarde. Zijn dood aan het kruis was slechts een daad die één dag en zes uur duurde. Hij stierf, Hij werd begraven en op de derde dag stond Hij op uit de dood. Dat was echter niet alles, maar het leven wat Hij 33 jaar lang leefde. Wat moest dat aantonen? Dat was om te laten zien hoe God wilde dat de mens zal leven. Dus wanneer u wilt weten wat de bedoeling is hoe u zult leven, dan is dat niet moeilijk. Kijk alleen naar het leven van Jezus Christus, zoals het omschreven is in de Bijbel. Daar wordt het niet alleen met woorden omschreven, maar als levend voorbeeld.

In het oude Testament is er geen voorbeeld te vinden dat God aan de mensen gaf. God gaf geboden. Iedereen kent de tien geboden, die wel een beeld geven van hoe God wilde dat de mens zou leven, maar is echter een erg zwak beeld - zeer, ja zeer incompleet. Al de wetten die God aan de mens gaf over onderlinge relaties en alle andere geboden en regels, waren allemaal een zwakke weergave. Jezus gaf de oud-testamentische wetten weer in twee zinnen. Jezus zei dat men de wet kan samenvatten in: " U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, ziel en kracht en u zult uw naaste liefhebben als uzelf ". In deze twee verzen, deze twee zinnen wordt de totale verplichting van de mens samengevat. Het is echter veel beter om een voorbeeld te hebben die ons laat zien hoe wij dat moeten doen.


Stelt u zich eens voor dat ik u wil leren hoe u moet zwemmen. Er zijn twee manieren waarop ik dat kan doen. De eerste is dat ik u, aan de hand van tekeningen op een schoolbord, of door allerlei diagrammen laat zien hoe u uw armen en benen moet bewegen en daarna tegen u zeg: 'Oké, spring nu maar in het water en volg de instructies die ik u op het bord en volgens de diagrammen heb laten zien op en ga zwemmen'. Op die manier leert u niet hoe u moet zwemmen. Zelfs wanneer u de diagrammen, die ik u heb laten zien zorgvuldig bestudeert, dan zult u hoogstwaarschijnlijk nog steeds verdrinken. Dit is een erg slechte manier. Wanneer ik u echter meeneem naar het zwembad en tegen u zeg: "Let op mij, hoe ik zwem en doe precies als ik". Dat is de manier waarop u zult leren zwemmen. Hieruit kunnen wij opmaken dat instructies geen goed voorbeeld zijn. Elke hoeveelheid aan instructies is nooit zo effectief als een goed voorbeeld.

Wij kunnen zeggen dat het Oude Testament instructies gaf. In het Nieuwe Testament hebben wij een voorbeeld. Jezus Christus liet in Zijn leven zien wat het betekent om mens te zijn: Hoe wij moeten leven. Wanneer de Bijbel zegt dat wij niet onder de wet zijn, wat betekent dat dan? Het betekent dat wij het schoolbord niet meer nodig hebben, omdat wij Jezus Christus als voorbeeld hebben. Maar wanneer u Jezus Christus niet heeft als uw voorbeeld, dan moet u beslist teruggaan naar de wet. De fout die veel christenen maken is dat zij zeggen: "Wij zijn vrij van de wet, wij hebben de tien geboden niet meer nodig, wij hebben de instructies van God niet meer nodig". Oké, vooropgesteld dat Jezus Christus uw voorbeeld wordt. Maar wanneer Jezus niet uw voorbeeld is, dan heeft u de wet zeer zeker nodig als instructie voor uw leven.

Wat betekent het dan dat men onder de genade is - vrij van de wet? Het betekent dat ik Jezus, die op aarde leefde, Die Gods karakter zo perfect manifesteerde, nu ken als mijn voorbeeld. Een korte tijd voordat hij naar het kruis ging, draaide Hij zich om naar Zijn discipelen en zei: " Wanneer u mij gezien heeft, dan heeft u de Vader gezien". Wanneer u gezien heeft hoe Ik geleefd heb, waarvoor Ik geleefd heb, dan heeft u gezien wie God is. Dan heeft u gezien dat God vriendelijk is. Dan heeft u gezien dat God rein en puur is, dat Hij heilig, liefdevol, nederig, ja, dat Hij alles is.

Het is nu onze roeping om hetzelfde karakter als van God te laten zien. U weet wat wij in Genesis 1:26 gelezen hebben. Gods plan voor de mens is vanaf het begin, het reflecteren van Zijn beeld; Zijn karakter weerspiegelen. Vandaag is die oproep er voor u en voor mij. Dat is waarom God ons de Heilige Geest gegeven heeft, zodat, door de kracht van de Heilige Geest, wij Gods karakter kunnen laten zien in ons dagelijks leven.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)