43 Zekerheid vinden in God als Vader

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 43 Finding Security In God As A Father

In deze studie willen wij overwegen waarom er zo veel mensen zijn die zich onzeker voelen, de problemen die zich voordoen door onzekerheid, en de oplossingen hiervoor.

Toen Jezus de wereld aan het verlaten was, op de avond voor de kruisiging, zei Hij tegen Zijn discipelen: " Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug" (Johannes 14:18). Dat gebeurde ook (het terugkomen van Jezus) in de komst van de Heilige Geest, op de pinksterdag. Wat is een wees? Een wees is iemand die geen vader of moeder heeft. Er is een groot verschil tussen een kind dat opgroeit in een huis waar zij de liefde van vader en moeder ervaart en een kind die geen vader en moeder heeft. Dat houdt in dat de vader en moeder gestorven zijn toen het kind nog jong was en werd opgevoed door een stiefvader en -moeder, een oom of tante, soms door grootouders en in special gevallen, wanneer niemand anders voor hen kan zorgen, in een weeshuis. Weeskinderen hebben de neiging om erg onzeker te zijn omdat zij de liefde in hun kindertijd hebben moeten missen; de liefde die alleen een vader en moeder kunnen geven, een liefde die een oom, tante, opa of oma, laat staan een weeshuis nooit kunnen geven.

Wanneer er dit soort onzekerheid is - door gebrek aan liefde - dan hebben wezen de neiging om erg defensief te worden. Zij hebben het gevoel dat de wereld tegen hen is, dat de mensheid tegen hen is en dat zij zichzelf constant moeten verdedigen. Zij worden introvert, depressief, ontmoedigd en jaloers op hen die het beter en meer hebben dan zij. Zij worden in vriendschappen erg bezitterig vanwege hun onzekerheid. Zij willen dat iemand alleen van hén houdt en van niemand anders. Wij moeten wezen die zo zijn niet veroordelen. Zij kunnen, zelfs wanneer zij 40-50 jaar oud zijn, hetzelfde blijven, omdat zij, jaren terug in hun kindertijd, nooit de liefde van een vader of moeder ervaren hebben. Zij die onder ons vaders en moeders hebben, zien vaak niet de grote waarde in het hebben (of gehad) van ouders. Dat is heel jammer! Sommige van onze kinderen waarderen waarschijnlijk het hebben van ouders ook niet zo. U moet God danken voor uw vader en moeder, omdat er in de wereld zo veel kinderen zijn die geen ouders hebben en als wezen opgroeien.

Ik wil hier een geestelijke toepassing van geven. Wat bedoelde Jezus met: "Ik zal jullie niet als wezen achter laten". Geestelijk gezien is de wereld vol met wezen, omdat zij geen Vader hebben; zij hebben geen God als Vader. Zij kennen God niet als hun Vader of Moeder. Dus alle eigenschappen die u kunt vinden in fysieke wezen vindt u ook in deze geestelijk wezen. De wereld is vol met mensen die onzeker zijn; die denken dat anderen tegen hen zijn. Dus wat doen zij? Zij vechten (vaak letterlijk), zij verdedigen zichzelf, zij zijn erg bezitterig. Het is alsof zij geestelijke wezen zijn. Zij hebben geld lief omdat zij onzeker zijn en hier een bepaalde vorm van zekerheid in vinden. Zij hebben geen hemelse Vader. Zij zijn angstig. Zij maken zich overal zorgen om. Jezus zocht, gedurende zijn leven op aarde, er voortdurend naar om Zijn discipelen op het hart te drukken dat God een liefdevolle Vader is. Hij leerde hen om te bidden "Onze Vader". In het Oude Testament kon niemand ooit met die woorden bidden. Jezus zei: "Wanneer jullie bidden, zeg dan: "Onze Vader´, en na Zijn opstanding zei Hij: "Mijn Vader is jullie Vader". Er staat een prachtig vers in Johannes 1:18, " Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. " Met andere woorden: Jezus heeft in Zijn leven hier op aarde, en door Zijn verkondiging, ons laten zien wie God is.

Weet u, de wereld is vol met mensen die God nog nooit gezien hebben. Niemand van ons heeft ooit God gezien. Dat is wat er in dit vers staat. Wanneer wij God nog nooit gezien hebben, dan is dat net als een mens die nog nooit een olifant heeft gezien. Stel, u gaat naar een ander land waar een kind is die foto's gezien heeft van leeuwen en tijgers, maar nog nooit een olifant of een foto van een olifant heeft gezien, wat denkt u dat kind denkt hoe die olifant eruit zou kunnen zien? Denkt u dat er ook maar één kind in de wereld zal zijn die eraan denkt om een lange neus te tekenen, wat wij een slurf noemen? Nee, want er is geen dier die er hetzelfde uit ziet als een olifant. Zij zullen iets tekenen dat lijkt op een leeuw of een hond of iets wat de meeste dieren hebben, namelijk vier poten, maar niemand zal een olifant tekenen, wanneer zij er geen gezien of geen foto van gezien hebben. Hoe kan zo'n kind er zich dan een voorstelling van maken?

Wanneer dit al zo is met een geschapen dier, waarvan door zo'n kind geen duidelijke tekening van te maken is, hoe kan men dan een juist beeld van God weergeven? Nee, uw beeld zal zeker verkeerd zijn. Er zijn zoveel mensen die een eigen mening gevormd hebben over God. En wat is het resultaat? Het gevolg is dat er tegenwoordig zo veel religies zijn, elk met zijn eigen beeldvorming wie God is. Het is net als tweehonderd mensen die nog nooit een olifant of een foto ervan gezien hebben en toch proberen om er een tekening van te maken. Wie heeft het bij het verkeerde einde? Iedereen heeft het verkeerd. Maar de persoon die de olifant gezien heeft, die is in staat om er een tekening van te maken; een beeld van te vormen. Toen Jezus uit de hemel neerdaalde, was Hij de enige Persoon Die ons kan vertellen hoe God is.

Het idee van de meeste mensen is dat God een heel strikt Persoon is, net als een politieagent die erop uit is om u voor het kleinste vergrijp te verbaliseren. Net als een verkeersagent die op een onzichtbare plek wacht om te zien of u geen verkeersovertreding maakt zodat hij u daarvoor een proces-verbaal kan geven. Zij denken dat God ook zo is; op een onzichtbare plek Zich verbergend, om u te grazen te nemen zodra u een fout maakt. De meeste mensen leven met een verkeerde "vreze voor God". Zij zijn bang dat God hen zal straffen of hen kwaad wil doen. Binnen bijna iedere religie, inclusief de christelijke, kan men zien dat priesters en predikers zeggen dat geld geven dé manier is om God te behagen.

Dus geven mensen geld. Zij maken lange pelgrimsreizen hier heen en daar heen, geven duizenden euro's. Veel van dit geld komt terecht in de zakken van priesters, predikers en pastors. En dat alleen om de zwakheden van de op wezen lijkende personen te kapitaliseren (geld laten groeien), omdat zij zich op bepaalde manier schuldig voelen en het "groeien" van het geld dat gegeven wordt op die wijze voor hun geweten kunnen verantwoorden. Dit is een grote misleiding, want Jezus kwam om juist dit concept van God (OT tienden), bij de mens weg te nemen. Hij zei "God is een liefdevolle Vader, God is niet geïnteresseerd in uw geld. Hij is geïnteresseerd om u te helpen".

Welke aardse vader probeert geld bij zijn kleinkinderen los te krijgen? Een vader probeert altijd zijn kinderen te helpen; hen eten te geven, te kleden, onderwijs te laten volgen, geld aan hen te besteden en hier niets voor terug te verlangen. Jezus openbaarde God als een Vader. Wanneer u de indruk hebt dat God een directeur is, iemand die op de goed ingerichte bovenste verdieping van Zijn bedrijf kantoor houdt, van waaruit Hij Zijn bedrijf goed kan overzien en kan controleren, die heeft een totaal verkeert beeld van God. Daaraan tegengesteld is dat u een wees bent. Het gevolg is veel onzekerheid, angst, vrees en spanning in uw leven die er niet hoeft te zijn.

Jezus zei: "Kijk eens naar de vogels, door wie krijgen zij te eten"? Zij hebben geen schuur, geen opslagruimte, en desondanks, hoeveel dode vogels ziet men aan de kant van de weg die door honger omgekomen zijn. Men ziet over het algemeen niet vaak een verhongerde dode vogel op de weg. Hoe komt dat? Hoe komt het dat zij niet sterven van de honger? Wordt er door de mens ieder dag veel zaad gestrooid? Hoe vaak heeft u dat gedaan? Nee, zij vinden eten: op de een of andere manier geeft God hen te eten. Zij maken zich geen zorgen. En dan zegt Jezus: " Jij bent God veel meer waard dan een zwerm mussen". Mussen behoren tot de "minst waardevolle" vogels op aarde.

Er is een kort gedicht dat gaat over twee kleine vogels, die op een boomtak zitten, en tegen elkaar praten. De ene vogel zegt tegen de ander: "Wat denk jij waarom zullen al die mensen zo angstig en bezorgd zijn"? Waarop de andere vogel reageert met: "Ik denk dat dit komt omdat zij geen hemelse Vader hebben zoals wij. Wij hoeven ons geen zorgen te maken want de hemelse Vader zorgt voor ons". Wat denkt u lieve vrienden wanneer u deze vogels zo hoort praten? Is het niet zo dat wij ons moeten schamen wanneer wij, christenen, angstig en bezorgd zijn?

Weet u, wanneer wij angstig en bezorgd zijn dan raken wij geïrriteerd. Het zorgt voor stress en spanning; het doet ons "terugslaan" naar andere mensen waarvan wij het gevoel hebben dat zij ons aanvallen. De mens die zekerheid in God kent raakt nooit van streek door wat anderen over of tegen hen zegen. Stel, u loopt op een stoep en een hond die ergens in een afgesloten schuur is blijft maar blaffen, zelfs wanneer u al gepasseerd bent, wat gaat u dan doen? Gaat u een gevecht aan met de hond en vraagt u hem "waarom blaf je zo tegen mij"? Net zo dwaas is het wanneer u een tweestrijd aangaat met iemand die u vals beschuldigd, uitscheld of leugens over u vertelt.

Wat kunt u hieraan doen? Wat doet u wanneer een hond blaft aan de andere kant van de straat? Laat hem begaan; besteed er geen aandacht aan. Wanneer u echter onzeker bent of op een wees lijkt dan lukt u dat niet. U zult gespannen zijn, zich zorgen maken en uiteindelijk het gevecht met de hond aangaan. Dit is hoe velen een gevecht aangaan met hen die hun een "slechte naam" bezorgen. Soms krijgt iemand een brief of email of via een andere weg te maken met valse beweringen, waardoor zij een slechte naam krijgen. Als reactie reageren zij op dezelfde of op nog ergere wijze terug. Dit is allemaal het gevolg van onzekerheid. Hoe ging Jezus ermee om toen de mensen Hem "aanvoerder van demonen" (Mattheüs 9:34) noemden? Hij liet hen gewoon hun gang gaan. Zij beschuldigden Hem. Ze vertelden allerlei onwaarheden over Hem, maar Hij liet hen gewoon hun gang gaan. Hij raakte er totaal niet door van streek.

Het belangrijkste voor ons is dus dat wij God kennen als Vader . Hij is geen politieagent. Hij heeft u lief, Hij houdt van u, Hij zorgt voor u, Hij kent elk detail van uw leven. Wanneer u uw hart hebt opengesteld zodat Jezus kan binnenkomen, dan is God uw Vader geworden. De keus is aan u. Wanneer u onzeker hierover bent dan kunt u die zekerheid nu krijgen door uw hart te openen en zeggen: " Heere Jezus, ik wil dat U in mijn hart komt. Ik wil de zekerheid dat ik een kind van God ben ". Vraag Hem om Zijn zekerheid en Hij zal Zijn Heilige Geest in uw hart geven om u ervan te overtuigen dat God uw Vader is. Wanneer u al christen bent, vraag dan aan God om u de zekerheid te geven dat Hij uw Vader is, die voor u zorgt. Het zal hét grote verschil in uw leven zijn.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)