45 God En Geld Zijn Elkaars Tegenpolen

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 45 God And Money Are Opposites

In deze studie zullen wij datgene bespreken wat de wereld als één van de belangrijkste dingen beschouwt, en dat is geld. Wat moet onze houding zijn ten opzichte van geld wanneer wij voor God willen leven?

Geld is een terrein waarvan wij weten dat wij daarmee gemakkelijk misleid kunnen worden. De wereld is vol met mensen die op financieel gebeid anderen door diverse trucs bedrogen hebben. Velen hebben heel veel handige wegen ontdekt waarop zij andere mensen kunnen misleiden, maar er is niemand geweest die op het gebied zo veel mensen bedrogen heeft met geld, dan satan. Hij heeft de mens een valse voorstelling van zaken gegeven ten aanzien van geld. Hij heeft de mens het gevoel gegeven dat geld belangrijker is dan God Zelf. Dat is erger dan wanneer ik door iemand voor € 100.000, = bedrogen wordt. Ik word liever op deze wijze bedrogen dan op de manier waarbij ik bij mijzelf begin te denken dat in mijn leven geld belangrijker is dan God. Uiteraard is dat niet zo, maar er zijn maar weinig mensen die dit zo duidelijk zien. Zij worden door satan misleid. Jezus kwam en liet een helder licht uit de hemel schijnen op dit onderwerp.

Laten wij Lukas 16:13 eens gaan bekijken. Dit is een heel revolutionair vers. Ik denk dat vele christenen dit vers nog nooit op de juiste wijze hebben gelezen. Ik heb het zelf tot vele jaren na mijn wedergeboorte, misschien wel 20 jaar, niet correct gelezen. Wat staat hier eigenlijk? Jezus zei: "U kunt niet twee heren ( meesters) dienen". [N.B. Voor het woord "heren" hoort hier vanuit de Griekse grondtekst meesters te staan, met als uitleg: "hij die meester of bezitter is van iemand of iets waarover hij de bevoegdheid heeft om te beslissen" ]. Hij spreekt hier over twee "meesters" waarbij u onmiddellijk gaat denken dat het hier om God en satan gaat. Maar Jezus bedoelt hier niet God en satan omdat iedereen in de wereld weet dat men God en satan niet tegelijkertijd kan dienen. Wanneer ik u zou vragen "Hebt u satan lief?". Dan zult u allemaal zeggen, néé. Wanneer ik u zou vragen "Hebt u God lief? Dan zult u dit met zijn allen met já beantwoorden. Dus kunt u satan en God tegelijkertijd dienen? Natuurlijk niet! Bent u trouw aan God? Bent u trouw aan satan? U zult zeggen: "Natuurlijk ben ik trouw aan God". Veracht u satan en wilt u niets met hem van doen hebben? Uiteraard zegt u ja. Dat leidt geen twijfel.

Wanneer de twee meesters, God en satan zouden zijn, dan was het niet noodzakelijk om hier verder op in te gaan, Maar Jezus zegt: " Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. " Mammon betekent geld en materiële rijkdom, of materiële dingen in het algemeen. En wat zei Jezus met betrekking tot de verhouding tussen deze twee meesters? Lees dit heel zorgvuldig: " hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben ". Dit zijn de woorden van Jezus! Jezus geeft licht uit de hemel over dit onderwerp over God en geld en Hij laat hier zien dat geld een meester is en dat God een Meester is. U kunt niet twee meesters dienen want beide meesters zullen u dan vragen om iets voor hen te doen. God zal u vragen om iets te doen en mammon (Aramees voor god van het geld of rijkdom) vraagt om iets te doen. Nu is het aan u om een keus te maken; welke van de twee u wilt gehoorzamen?

Ten eerste zult u moeten breken met één van deze twee meesters. U moet beslissen wie van de twee u gaat dienen. Jezus heeft het hier niet over het gebruik van geld. Geld is een goede dienstknecht, maar een vreselijke meester. Onthoudt dit. Net als vuur. Vuur is een goede dienstknecht maar een vreselijke meester. Vuur kunt u gebruiken (dienstknecht), bijvoorbeeld voor het gasfornuis om in de keuken gecontroleerd op te koken. Wanneer u het vuur echter niet meer onder controle heeft, wat gebeurt er dan? Dan kan uw huis afbranden en wordt het vuur uw meester. Zo kunt u ook met geld omgaan; als een dienstknecht door het onder controle te houden, zoals u het vuur van het fornuis onder controle houdt. Dan is het een hele bruikbare en goede dienstknecht.

Hoe kunt u in de huidige wereld leven zonder geld? Het is goed te gebruiken voor voedsel, kleding, onderwijs, wonen, enz., ja zelfs voor Gods werk. Geld is nodig om Gods werk te kunnen doen. Met geld kunt u de armen helpen. Maar weet u wat er gebeurt wanneer geld iemands leven overneemt en gaat beheersen? Het is dan net een huis dat in brand staat. Het vernietigt het hele huis. Dus wij zijn niet tegen geld, net zoals wij niets tegen vuur hebben. Wij moeten echter heel voorzichtig zijn in de omgang met vuur. Vuur is erg gevaarlijk. Wees niet onzorgvuldig in uw omgang met vuur. Er zijn veel mensen omgekomen bij een verkeerd en onzorgvuldig gebruik van vuur, zelfs in een keuken die afbrandde. Er zijn nog veel meer mensen doodgegaan doordat zij onzorgvuldig omgingen geld. Bent u net zo zorgvuldig in uw omgang met geld als met vuur? Eigenlijk moet u in uw omgang met geld nog beter oppassen dan in uw handelswijze met vuur, want geld is vele malen gevaarlijker dan vuur.

Wij moeten dit in een gepast perspectief zien en in een goede balans proberen te begrijpen. Wij verkondigen hier geen sannyasin-achtige hindoe levensstijl of dat u de levensstijl van een kluizenaar, monnik, non, of iets in die trend moet navolgen. Dat is niet wat ik hier verkondig, maar ik spreek hier over een normale levensstijl, uw boterham verdienen, welk beroep u ook uitoefent om uw geld te verdienen. Verdien in ieder geval zo veel als u kunt, zonder dat u uw ziel hiermee kapot maakt en zonder dat uw gezin eronder te lijden heeft, en zet God op de eerste plaats. Maar, wanneer u het verdiend heeft, vergeet dan niet dat wat u verdient als vuur is. Houdt het onder controle. Zorg dat het uw dienstknecht blijft.

Laat ik u een ander voorbeeld geven: Stel u heeft iemand die bij u de huishouding doet, en de huishoudster eigent zich allerlei rechten toe en wordt als het ware de bazin en begint alles in huis te regelen. U, die de baas was in huis en de meester over de huishouding, uw positie wordt nu die van een bediende. Uw huishoudster is nu uw baas geworden en zegt tegen u wanneer u kunt gaan zitten, wat u moet schoonmaken en stofzuigen en welke was u moet doen. Uiteindelijk neemt de huishoudster het hele huis over. Is dat niet erg tragisch en pijnlijk? De huishoudster die bij u kwam om te helpen is nu uw baas geworden. Dit is, in vergelijking met geld, precies wat er met veel christenen gebeurt, namelijk geld heeft haar plaats als dienstknecht opgegeven en is de baas geworden.

Er zijn heel wat onrealistische houdingen onder christenen ten opzichte van geld. Sommige predikers hebben extreme dingen hierover verkondigd, die onrealistisch zijn en onmogelijk om in het leven toe te passen. God heeft de mens niet geroepen om een sannyasin of kluizenaar te worden. God heeft ook niet iedereen geroepen om een fulltime christenwerker te zijn en daarvoor hun baan op te geven. Slechts één op de duizend wordt geroepen om een fulltime christenwerker te worden. De rest, 999 van hen, moeten hun inkomen verdienen door een seculiere baan, maar zij moeten wel weten hoe zij met geld moeten omgaan, en weten wat de relatie en verhouding is tussen God en geld.

Laten wij even teruggaan naar het voorbeeld wat ik hiervoor gaf. Stel er is een echtgenoot in het gezin, wat ik hiervoor ter sprake bracht, en de bediende is een tuinman die ook af en toe het eten klaar maakt wanneer de vrouw niet aanwezig is. Het kan best handig zijn wanneer de tuinman ook een lunch kan klaarmaken, maar wanneer de vrouw des huizes meer liefde laat zien voor de tuinman dan voor haar echtgenoot dan is er iets goed fout gegaan. Dat is vergelijkbaar met geld bij veel gelovigen. Geld is niets mis mee wanneer het op de juiste wijze wordt gebruikt. De vrouw is echter van de tuinman gaan houden en is haar echtgenoot helemaal uit het oog verloren en dat leidt er uiteindelijk toe dat zij gaat scheiden en met de tuinman of dienstknecht gaat trouwen en haar (wettige) echtgenoot helemaal vergeet. Dit is een duidelijk beeld van wat er met veel christenen is gebeurd, en wat uiteindelijk hun levens kapot heeft gemaakt. Zij zijn gaan scheiden van hun relatie met God.

Wat wil ik hiermee zeggen: Dat u de tuinman moet wegsturen, dat u de knecht moet wegsturen? Nee, in geen geval. Houdt de tuinman, houdt de knecht, zet hem op de plek waar hij thuishoort en wijd jezelf aan uw echtgenoot. Wees toegewijd aan God. Wees zo toegewijd aan Jezus dat geld geen waardevolle betekenis voor u heeft en gebruikt wordt als knecht. Weet u hoe u en uw echtgenoot samen kunnen optrekken en de knecht totaal niet meer in beeld komt? Hij kan bijvoorbeeld op het veld aan het werk gaan, waardoor hij jullie niet meer kan zien, en jullie hem niet meer in beeld hebben. U leeft samen met uw man en niet met de knecht. Dat is wat Jezus hiermee wil zeggen.

Wij moeten de één haten en de ander liefhebben. Kunt u voor uzelf zeggen dat dit uw verhouding is tussen God en geld? - Dat u de Ene liefhebt en de ander haat. Dat uw liefde voor God zo groot is dat u als het ware haatgevoelens hebt tegenover geld. Hij zegt dat wij moeten vasthouden aan de Ene en de ander verachten. Dat houdt in dat uw liefde voor uw man zo groot is dat u niets voelt voor de knecht die op het veld werkt. Uw liefde voor Jezus is zo groot dat geld geen enkele (liefdevolle) betekenis voor u heeft. Er zijn velen die dit nog niet zo serieus genomen hebben, en vele zogenaamde gelovigen realiseren zich hierbij niet dat zij eigenlijk God haten, dat zij Hem verachten, want dit Bijbelvers zegt: Wanneer u geld en materiele dingen liefhebt, dan haat u God en veracht u Hem. Ja, hoe ernstig dit ook klinkt, het is echt zo.

Weet u, Jezus zei dat de farizeeërs zuiver in de leer waren (wij kunnen dat lezen in Mattheüs 23:3) Hun leerstellingen waren allemaal correct. Zij waren extreem religieus. Maar in Lukas 16:14 kunnen wij lezen dat zij geld liefhadden (gierig waren), wat bewees dat zij God haatten. Zij waren religieus maar haatten God, omdat zij geld zo liefhadden . U kunt geen neutrale houding aannemen ten opzichte van geld , net zoals u geen neutrale houding kunt aannemen ten opzichte van satan. U moet satan liefhebben of hem haten. U moet geld of liefhebben, of haten. U wilt vasthouden aan geld of u wilt het verachten.

God en geld zijn als twee tegenpolen, net als de Noordpool en de Zuidpool van een magneet. Wanneer u aangetrokken wordt door één van de twee polen, dan wordt u afgestoten door de andere pool. U weet dat iemand die natuurkunde gestudeerd heeft weet dat een magneet een noord, - en een zuidpool heeft. Wanneer u een andere magneet neemt, en deze er tegenaan houdt, dat de ene pool afstoot en de ander automatisch aantrekt. Hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat wij loskomen van geld of het zelfs haten, en dan op de manier hoe Jezus het bedoelde? Jezus gebruikte hierbij pittige woorden. Bijvoorbeeld: Hij zei dat wij onze vader en moeder, vrouw en kinderen moeten haten. Wat bedoelde Hij daarmee? Hier zegt Hij dat wij geld moeten haten. Wij moeten wel weten wat Hij hiermee bedoelde. Hij bedoelde niet dat wij, bij wijze van spreken, onze ouders, vrouw en kinderen uit huis moeten "schoppen". Dat is niet wat Hij bedoelt. Zo bedoelt Hij ook niet dat wij al ons geld moeten weggooien en een monnik, kluizenaar, pastor of fulltime werker moeten worden en al ons geld aan een of andere christelijke instelling of iets dergelijks moeten weggeven. Nee, dat is niet de bedoeling.

Laat ik een voorbeeld hiervoor gebruiken. Wanneer wij naar het leven van Jezus kijken dan zien wij een volmaakt voorbeeld hoe wij met geld moeten omgaan. Hij werkte als timmerman en verdiende daar Zijn levensonderhoud mee, maar Hij zat er niet "aan vast". Dat is het antwoord. Kijk naar Jezus en zeg: "Heere, ik wil dezelfde houding aannemen die U had ten opzichte van geld en materiële dingen". Dat is het antwoord. Er valt nog veel meer te zeggen over deze studie en dat zullen wij in het volgende deel gaan doen.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)