4 Zonde ontstaat door ongeloof

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 04 Sin Comes From Unbelief

‘Zonde,’ wat is dat? Elke religie in de wereld gebruikt het woord ‘zonde’. Maar ik denk dat het juist is om vast te stellen dat in de gedachten van de religieuze mens er geen begrip is voor wat zonde is. Zelfs wanneer men hen vraagt die de Bijbel lezen: ‘Wat is zonde’? Begrijpen ze niet wat het eigenlijk is. Wanneer wij weten wat de ziekte is, pas dan kunnen wij naar een behandeling op zoek gaan. Dit geldt ook voor zonde, wanneer wij weten wat dat is.

De Bijbel leert ons hoe de eerste man en vrouw die God schiep, zondigden. Ten diepste, zondigden zij omdat zij niet geloofden dat God een goede God is , Die van hen hield en hen opdrachten gaf voor hun eigen bestwil. God had hen in een tuin geplaatst waarbij Hij hen vertelde dat zij alles mochten eten; zij konden alles eten behalve één ding: Zij mochten niet van een speciale boom eten. Daarmee wilde God hun gehoorzaamheid op de proef stellen. Niet alleen hun gehoorzaamheid testen, maar hen ook de kans geven om te kiezen wat goed was; om nee te zeggen tegen dat wat verkeerd was en om daardoor hun karakter te vormen. In Genesis 3 kunnen wij lezen hoe satan in de tuin kwam en Adam en Eva verleidde door hen dingen te laten doen waarvan God gezegd had dat dit niet mocht. Satan vertelde hen dat zij bepaalde voordelen zouden hebben wanneer zij van de verboden boom zouden eten. Hen werd verteld dat zij als God zouden zijn: ‘Jullie persoonlijkheid zal worden gevormd.’

Dit is de wijze waarop satan altijd werkt. Wanneer satan de mens verleidt om iets verkeerds te doen, zegt hij nooit iets over de gevolgen. Wanneer satan iemand verleidt om een eerste alcoholische drankje te nemen, vertelt hij hen er niet bij hoe zij uiteindelijk verslaafd kunnen raken aan alcohol; een dronkaard kunnen worden, hun geld hierdoor verspillen, hun gezin kapot kunnen maken, armoede in het gezin brengen en hoe vrouw en kinderen hieronder zullen lijden. Hij waarschuwt hen helemaal niet. Hij zegt wel: ‘Je zult er een kick van krijgen.’ Wanneer satan een jong iemand verleidt tot het nemen van drugs, verteld hij er niet bij hoe dit uiteindelijk hun hersenen zal aantasten en vernietigen; hoe het hun leven kapot zal maken. De kans op een vroege dood is aannemelijk, hij zal zijn geld er aan kwijtraken, de kans dat hij een dief wordt is groot, omdat hij meer en meer geld nodig heeft voor zijn onbedwingbare behoefte aan meer drugs. Dat vertelt de duivel er niet bij. Hij zal hen alleen vertellen hoe zij er van kunnen genieten, wanneer zij een beetje van die verboden drugs nemen en er een kick van zullen krijgen.

Precies zo ging het in de Hof van Eden toen satan bij Adam en Eva kwam. Daar zien wij het voorbeeld hoe, ook vandaag de dag, satan naar alle mensen komt door hen te vertellen welke voordelen zij ergens van hebben. Wanneer hij tegen iemand zegt om te gaan stelen, zegt hij niets over de mogelijke gevaren: Over hoe hij opgesloten kan worden in de gevangenis, hoe hij, wanneer hij kinderen heeft, hen kan zien opgroeien met zijn gedrag als voorbeeld. Nee, satan zal alleen informeren over het directe voordeel van het krijgen en bezitten van veel geld. Hetzelfde geldt voor overspel. Satan vertelt de mens niets over de gevolgen, maar fluistert hen alleen het directe plezier, de directe bevrediging in. Onthoudt dit goed: wanneer u ooit verleid wordt, dan biedt verleiding altijd een verboden plezier! Wanneer u echter verstandig bent, dan denkt u vooraf na over de gevolgen die dat verboden plezier kan hebben. Een verstandig mens denkt altijd na over de toekomst en niet alleen over het tegenwoordige. Hij denkt na over wat de gevolgen kunnen zijn van zijn daad. Wanneer u nadenkt over de gevolgen van een daad, dan zijn er veel dingen die u niet zult doen.


Dieren denken normaal gesproken niet na over het gevolg van hun daden, hoewel sommigen dat wel doen. Er zijn dieren die verstandig zijn, verstandiger dan mensen. Dieren weten vaak niet wat de gevolgen zijn van hun daden, wij echter wel. Wij hebben om ons heen zo vaak mensen gezien die zichzelf te gronde richten ten gevolgen van hun verkeerde daden. Adam en Eva namen die dag een belangrijke beslissing, die levenslange consequenties had, niet alleen voor henzelf, maar voor hun kinderen, hun kleinkinderen en al hun nakomelingen. Daaruit moeten wij een ding leren, namelijk dat alle beslissingen die wij in ons leven nemen, gevlogen hebben; de Bijbel zegt dat wij zullen oogsten wat wij zaaien. Vaak is het zo dat niet alleen wij moeten lijden door de gevolgen, maar dat ook onze kinderen zullen oogsten van dat wat wij zaaien. Zo werkt het ook omgekeerd. Wanneer wij goede dingen zaaien, dan zullen onze kinderen goede vruchten oogsten van dat wat wij gezaaid hebben.

In het geval van Adam werd hij en zijn vrouw voor de rest weggestuurd van Gods aanwezigheid in de tuin. Denk dus niet dat kleine keuzes die u in uw leven maakt, onbelangrijk zijn en dat u in de toekomst nooit de vruchten zult plukken van de dingen die u vandaag gezaaid hebt. Dat is niet waar. Wat ik bedoel te zeggen is dit: ‘De duivel wil u blind maken en u laten denken dat die dingen niet zullen gebeuren.’ Zij zullen wel gebeuren. In een eerdere studie bespraken wij waarom God wil dat wij verzocht of verleid worden. Dit doet Hij zodat ons karakter gevormd wordt. Hij wil geen robots. Hij wil geen levenloze wezens die alles doen volgens een bepaalde natuurlijke wet. God wil morele wezens die er voor kiezen om dat te doen wat goed is. Dat is de enige manier waarop wij kinderen van God kunnen zijn. Er is geen deugd in het kiezen voor dat wat goed is, tenzij er een alternatief is om voor iets anders, iets attractievers te kunnen kiezen.

Denkt u dat toen Adam en Eva in de Hof van Eden waren, en God er een lelijke, afstotende boom, vol van dorens en distels, in elk opzicht afschuwelijk, zou hebben geplant, Adam en Eva de verleiding zouden hebben gehad om ook maar in de buurt van die boom te komen? Wij lezen in de Bijbel echter dat de boom en zijn vruchten een lust voor het oog was. Het liet het water uit de mond lopen bij Adam en Eva. Verleiding moet attractief zijn om verleidelijk te kunnen zijn, anders is het geen verleiding. Wanneer u in de wereld ziet wat niet aantrekkelijk is wordt u er nooit door verleid. Karakter wordt ontwikkeld door verleidingen die aanlokkelijk zijn, waarvan u weet dat het verkeerd is en er weerstand aan biedt door er NEE tegen te zeggen. Dat is het wat betekent om een moreel wezen te zijn.

Dat is de redden waarom God heeft toegestaan dat veel dingen in de wereld aanlokkelijk zijn. Sommige van die dingen zijn verboden, zoals een attractieve vrouw die niet uw echtgenote is. U mag niet naar haar verlangen, u mag niet door haar schoonheid geprikkeld worden. Het zal u te gronde richten. Het zal uw huwelijksrelatie kapot maken. Geld is een attractief middel, maar wanneer u het boven God plaatst en wanneer u het najaagt ten koste van God – zoals velen doen – vernietigt dat uw leven. Dus alles wat wij doen, elke beslissing die wij nemen is als het zaaien van zaad, waar een opbrengst uit voort komt. Laten wij nu eens kijken naar de zonde van Adam en Eva. God hield van hen, Hij gaf hen hun lichamen. Hij gaf hen gezondheid, leven, de tuin en gaf hen aan elkaar. Wanneer zij gedacht hadden: ‘God is zo goed. Hij geeft ons alle goede dingen. Wanneer Hij ons verbiedt om iets niet te doen, dan moet daar een reden voor zijn.’ Wanneer zij dat geloof hadden gehad, dan waren zij niet afgedwaald. Zij raakten echter het geloof in God kwijt. Zij geloofden niet dat God goed was en het beste met hen voor had toen satan tegen hen zei: ‘Er is een reden waarom God niet


wil dat jullie daarvan te eten, Hij wil namelijk niet dat jullie verstandiger worden.’ Adam en Eva geloofden die leugen. Wanneer de mens de leugen van satan geloofd is dat, wat hen in zonden doet vervallen.

Zonde begint met ongeloof in Gods perfecte liefde. Dit ongeloof is het wat tot ongehoorzaamheid leidt. Dat is de reden waarom in de Bijbel geloof in God en gehoorzaam zijn aan Zijn opdrachten altijd nauw met elkaar verbonden zijn. Ongeloof en ongehoorzaamheid aan Gods geboden gaan ook altijd samen. Ongehoorzaamheid is de vrucht van ongeloof, net als gehoorzaamheid de vrucht is van geloof. Wanneer ik geloof dat alles wat God verboden heeft mij schade toebrengt, dan vermijd ik met alle plezier al deze dingen. Waarom? Omdat ik geloof dat God een goede God is, en ik geloof dat alles wat God tegen mij zegt ook echt goed voor mij is. Dus wanneer ik geen geloof heb in Gods liefde voor mij, dan zondig ik. Dat is het ongeloof dat leidt tot zonde.

Neem bijvoorbeeld uw kinderen, wanneer wij tegen hen zeggen dat zij naar school moeten. Wanneer zij jong zijn, zeg 4 of 5 jaar oud, dan zijn zij meestal niet zo gretig om naar school te gaan en moeten wij hun daartoe dwingen. Soms gaan zij huilend naar school. Misschien denken zij: ‘Waarom zijn mijn vader en moeder zo hard en dwingen ze mij om naar school te gaan. Zij willen niet eens dat ik thuis blijf om fijn te kunnen spelen.’ Hoewel wij weten dat de school goed voor hen is, weten zij dat niet. Op een dag, wanneer zij daartoe oud genoeg zijn, zullen zij beseffen dat het goed voor hen geweest is dat vader en moeder hen gedwongen heeft om naar school te gaan. Op dezelfde wijze, wanneer wij God willen geloven, zullen wij ons realiseren dat alles wat Hij ons gezegd heeft voor ons bestwil is en dan zullen wij dat ook doen. Dus de eerst stap naar God toe is: GELOOF, daarna komt gehoorzaamheid. Dat is wat wij zien in het Nieuwe testament. In het Nieuwe Testament komt redding door geloof. U moet in God geloven. Geloven dat Hij goed is, dat Hij liefdevol is, dat Hij in u geïnteresseerd is. Zonde is ongeloof. U gelooft niet dat God goed is en daarom doet u dingen waar God van gezegd heeft dat u ze niet moet doen. Dingen waarvan u, door uw geweten, weet dat u ze niet moet doen. U luistert niet naar de dingen waar God van zegt dat u er naar moet luisteren. Waarom? Omdat u geen geloof heeft.

Wij kunnen ook zeggen dat zonde kiezen is voor geschapen dingen; onszelf en onze eigen wegen boven die van God; op zoek gaan naar ons eigen plezier in plaats van aangenaam zijn voor God. Dat is wat Adam en Eva deden. Er was die boom die hun verlangen tevreden kon stellen. Zelfs, ondanks dat God tegen hen zij hier niet van mochten eten, deden zij het toch. Waarom pleegt de mens overspel? Dat is omdat zij hun eigen weg willen gaan, zich in eigen behoeften en geneugten willen voorzien. Zij geloven niet in dat wat God zegt en welke schade het hen zal toebrengen.

Wanneer eenmaal ons hart verlicht is, zodat wij de waarheid kunnen zien dat God een goede God is en dat alles wat Hij ons verbiedt om deel aan te hebben, dat dit voor ons bestwil is, dan geven wij ons over aan God, dan geven wij ons over aan Jezus Christus. Dan zullen wij onze harten openen voor het onderwijs van Jezus in de Bijbel en zeggen: ‘Heere ik wil Uw Woord gehoorzaam zijn.’ Ik wil u aanmoedigen om de Bijbel te pakken en die te lezen. Wanneer u bid en zegt: ‘ Heere Jezus, help mij om alles op te geven waarvan U zegt om het achterwege te laten en alles te doen wat U zegt dat ik moet doen. Ik geloof dat U een goede God bent. Amen.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)