69 Gods volmaakte wil voor ons leven (2)

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 69 Proving God's Perfect Will (2)

Wij gaan in deze studie verder met de vraag, hoe wij Gods volmaakte wil voor ons leven kunnen vinden. Dit is zo enorm belangrijk omdat, wanneer wij Gods wil voor ons leven weten, wij het meest nuttige leven kunnen hebben wat voor een mens hier op aarde maar mogelijk is.

In het vorige deel hebben wij gekeken naar het belang van het kennen van Gods wil in ons leven. Wanneer wij dit weten, dan kunnen wij maximaal profiteren van onze dagen hier op aarde. Wanneer men geld spaart, dat is het goed om advies in te winnen hoe men dit het beste kan investeren om het maximale rendement te krijgen. De meeste mensen zijn erg voorzichtig, zeker en vastberaden wanneer het om hun geld gaat, maar niet zo zeer wanneer het gaat om het zo goed mogelijk investeren in hun leven. Dit is de menselijke dwaasheid. Velen gaan ervan uit dat geld belangrijker is dan ons leven. Is dat echt zo? Verre van dat! Wanneer u uw geld zodanig investeert dat u het maximale hiervoor terugkrijgt, hoeveel te meer kan God u dan wel niet geven in de 70 - 80 jaar dat u voor Hem op deze aarde leeft. Dit maximale kan niet berekend worden in geld, maar in termen van het rendement dat het oplevert wanneer men door God gebruikt kan worden in Zijn koninkrijk hier op aarde, want alleen dat heeft eeuwigheidswaarde.

Dus moeten wij weten wat de beste manier van leven hier op aarde is. God heeft een plan voor het leven van ieder van ons, maar u zult nooit weten wat dat plan is wanneer u er niet naar op zoek gaat. In het vorige deel hebben wij een lijst met 12 vragen op een dusdanige wijze samengesteld, dat wanneer men deze vragen beantwoordt, wij vrij nauwkeurig Gods plan en doel voor ons leven kunnen vinden. De eerste vraag die wij ons moeten stellen is: 'Is datgene wat ik overweeg, voor zover ik weet, tegengesteld aan of in strijd met datgene wat Jezus, de apostelen, de Heilige Geest, of het Nieuwe Testament onderwijst. Met andere woorden, is het iets dat verboden is in Gods Woord en in het bijzonder in het Nieuwe Testament'? De tweede vraag is: 'Is het iets wat ik met een zuiver geweten kan doen'? Laat ik ter verduidelijking nog iets zeggen over een zuiver geweten. Is het voor ons mogelijk om ons geweten te sussen, of uit te schakelen, te doden? Wanneer ons geweten ons zegt om iets niet te doen, en wij hier niet naar luisteren door het toch te doen, dan sussen wij ons geweten. Wanneer wij dit vaker doen en dit herhalen, dan zal ons geweten na een aantal incidenten vertroebelen, het zal ons niet meer "lastig vallen" omdat wij ons geweten gedood hebben.

De derde vraag die wij ons moeten stellen is: 'Is datgene wat ik doe of wil doen tot Gods eer'? In 1 Corinthiërs 10:31 wordt tegen ons gezegd: " Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God ". God heeft ons geschapen tot Zijn eer en onze redding is afhankelijk ervan of wij alles doen ter ere van Hem. God heeft ons op die manier geschapen omdat dat het beste voor ons is, anders zouden wij onze eigen eer gaan zoeken waardoor wij ons uiteindelijk zelf zouden vernietigen. Dat is wat er zich in de wereld afspeelt. De mens is op heel veel terreinen op zoek naar zijn eigen eer waardoor zij vechten, met elkaar op de vuist gaan, oorlog voeren waardoor zij zichzelf vernietigen. Dit gebeurt jammer genoeg zelfs in christelijke kerken, organisaties en gemeenschappen.

Stelt u zich eens voor dat u op zoek bent naar een bepaald onderwerp of daad, iets waarvan u nog niet weet of het Gods goedkeuring wel of niet heeft, misschien het kijken naar een bepaald tv-programma of het gaan naar een bepaalde plaats of bestemming. In een dergelijk geval is het goed wanneer u zich de vraag stelt in reactie op de Bijbeltekst: " Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God ", Heere kan ik dit doen tot eer van U? Kan ik daar tot Uw eer naar kijken? Kan ik daar tot Uw eer naar toe gaan? Wanneer u denkt dat dat niet zo is, gooi het dan overboord, doe het dan niet. Zelfs wanneer het heel onschuldig lijkt en u niet oprecht kunt zeggen dat u het tot Gods eer is wat u doet of wilt doen, doe het dan niet.

De vierde vraag die wij ons moeten stellen is: 'Is het iets wat ik kan doen in gemeenschap met Jezus'? Kan ik het doen waar Jezus bij is, waarbij Hij naast mij zit? Bijvoorbeeld over de vraag: "Is het voor een christen oké om een sigaret te roken"? Wanneer u denkt dat u Jezus ook een sigaret kunt aanbieden en hem kunt vragen om die met u op te roken, ga dan gewoon uw gang. Is het acceptabel wanneer een gelovige alcohol drinkt? Ik bedoel hier in het bijzonder overmatig drinken mee. U kunt zich dan afvragen of Jezus u gezelschap zal houden bij zo'n drinkfestijn. Wanneer u denkt dat jezus hier niet bij zal willen zijn, doe het dan niet. Is er een bepaalde film die u wilt zien, vraag uzelf dan af of Jezus naast u zal gaan zitten om met u mee te kijken. Zo ja, kijk dan gerust, zo niet, doe het dan ook niet. De Bijbel zegt in Colossenzen 3:17: " Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus en dank ook God, de Vader, in Zijn naam "(HB). Alles wat ik doe, moet ik kunnen doen in gemeenschap met Jezus Christus.

De vijfde vraag die ik mij moet stellen is: 'Kan ik God vragen om mij te zegenen wanneer ik het doe?' Misschien twijfelt u of iets goed of fout is en bent u niet zeker van uw zaak. Misschien is het een grensgeval. Stel uzelf dan deze vijfde vraag. De Bijbel zegt in 2 Corinthiërs 9:8: " God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk ". God geeft genade en zegeningen voor alle goede werken. Vraag uzelf dus af, en uw geweten zal dat bevestigen: 'Is datgene waar ik mee bezig ben of wat ik wil gaan doen iets waarvoor ik God kan vragen om het te zegenen wanneer ik hier mee verder ga'? Zo niet, kom er dan op terug.

De zesde vraag is: 'Kan ik op enige wijze geestelijk afgestompt worden, wanneer ik het doe'? Wij kunnen in 2 Timotheüs 2:15 lezen hoe Paulus Timotheüs advies geeft: " Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt ". Paulus zegt hier: 'Wees altijd zeer zorgvuldig in het presenteren van uzelf als een werknemer van God, als iemand die zich niet voor Hem hoeft te schamen'. De vraag is dus: Is deze actie die ik wil ondernemen of wat ik overweeg om te doen (hoewel het in veel opzichten goed kan lijken) iets dat mijn geestelijke inzicht kan beperken'. Dat houdt in of ik geestelijk nog scherp kan blijven wanneer ik die dingen doe. Weet u, er zijn in de wereld veel legitieme dingen zoals muziek, sport, amusement of bepaalde goede tv-programma's. Er is niets op tegen om hiernaar te kijken of mee te maken te hebben. Het probleem is echter dat wanneer wij hier overmatig mee te maken krijgen, wij een slaaf hiervan kunnen worden en daardoor onze geestelijke scherpte kunnen verliezen. Wij zijn dan geestelijk niet scherp meer. Wij kunnen hierdoor bij veel gelovigen merken dat hun effectiviteit voor God minder en zelfs teniet wordt gedaan door satan.

Vraag zeven is de volgende: 'Heeft het een geestelijk voordeel? Zal ik er naar mijn beste weten geestelijk voordeel van hebben en erdoor opgebouwd worden'? Paulus zegt: " Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen " (1 Corinthiërs 6:12). Hij herhaalt dit in vergelijkbare bewoording in 1 Corinthiërs 10:23, waar hij zegt: "Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op" . Dus de vraag is niet of iets wettelijk toegestaan is of niet. Veel christenen opereren op de grens van: Is het wettelijk toegestaan of niet. Staat God het volgens Zijn geboden toe of staat Hij het niet toe. Ik spreek hierbij niet over Gods toestemming voor uw leven; Ik spreek hier over Gods volmaakte wil, of anders gezegd , Gods volmaakte plan voor uw leven!

God staat veel dingen toe die niet naar Zijn volmaakte wil zijn. Dus, wanneer u een leven wilt wat Gods toestemming heeft, vraag uzelf dan af of het goed of fout is. Doe dan niets onrechtvaardigs of wat niet volgens de wet is, dan voldoet u aan een door Godtoegestane wil. Maar, wanneer u echter wilt leven volgens Gods volmaakte plan voor uw leven, dan moet u zich nog een vraag stellen namelijk: 'Zal ik er geestelijk voordeel van hebben en erdoor opgebouwd worden? Helpt het mij geestelijk vooruit? Is het iets wat mij geestelijk opbouwt? Helpt het mij om hierdoor een betere discipel van Jezus te zijn'? Wanneer u zich dit afvraagt dan zult u, in uw geest, Gods volmaakte wil vinden.

Begrijp mij niet verkeerd wanneer ik zeg: 'Geestelijk voordeel en opbouwend'. Ik zeg niet dat het alleen lezen van de Bijbel, gebed en het naar de samenkomst gaan, geestelijk voordeel geeft of opbouwend is. Wij zijn schepselen met een lichaam en dit lichaam heeft bepaalde behoeftes. Er zijn ogenblikken dat men rust en ontspanning nodig heeft. Soms is slapen het meest tot Gods eer. Er kunnen momenten zijn dat slapen geestelijk het meest opbouwend is en grote voordelen heeft. Ook kan een bepaalde vorm van ontspanning of bepaalde bezigheden, zoals een picknick met het gezin of familie, geestelijk erg opbouwend zijn en een grote toegevoegde geestelijke waarde hebben. Wij hebben ontspanning en een vorm van rust nodig, net als eten een noodzaak is, nodig. Er is niets mis met deze dingen. Wij zijn geen kluizenaars. Jezus sliep en at goed eten net als wij. Ga dus niet als een extreme fanaat leven wanneer u zich deze vragen stelt.

Dit zijn goede vragen die u zichzelf kunt stellen en wanneer u ze alle 12 beantwoord hebt, dan zult u Gods volmaakte wil voor uw leven kunnen vinden. 'Is het iets wat ik doe tot Gods eer? Is het iets wat ik kan doen in gemeenschap met Jezus? Kan ik God vragen om mij te zegenen wanneer ik het doe? Kan ik op enige wijze geestelijk afgestompt worden, wanneer ik het doe? Zal ik er naar mijn beste weten geestelijk voordeel van hebben en erdoor opgebouwd worden'? enz.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)