11 Gods Woord helpt ons om satan te overwinnen

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 11 God-s Word Helps Us Overcome Satan

Wij willen met u nadenken over een wapen dat God ons gegeven heeft, waarmee wij onze geestelijke vijand - de duivel - kunnen overwinnen. Dat wapen is Gods 'Woord'.

Gods Woord is net als zaad dat er voor zorgt dat wij opnieuw geboren worden (1 Petrus 1:23). Vanuit 1 Petrus 2 vers 2 leren wij dat Gods Woord is als melk waardoor wij groeien. In Efeziërs 6 vers 17 kunnen wij lezen dat Gods Woord als een zwaard is - een geestelijk zwaard waarmee wij de duivel kunnen bevechten: "... het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,". Het is een fantastisch wapen dat God ons gegeven heeft om de aanvallen van de duivel af te kunnen slaan.

Veel gelovigen zijn ontmoedigd en weet u waarom? Omdat zij niet weten hoe zij dat wapen moeten gebruiken wanneer de duivel komt om hen aan te vallen met ontmoedigingen. Veel gelovigen leven onder een schuldenlast en veroordeling. Wie denkt u wie dit aan hen geeft? God niet! Leeft u met schuldgevoelens en veroordeling? Voelt u zich onzeker of God u wel geaccepteerd heeft, of God wel van u houd, of God uw zonden wel vergeven heeft, of God Zich uw verleden nog steeds herinnert? Dit zijn een paar manieren waarmee de duivel de gelovige kwelt. Gelovigen halen zichzelf, in de hele wereld, naar beneden met schuldgevoelens die zij niet hoeven te hebben.

Hoe kunnen zij de duivel overwinnen? Hoe kunt u de duivel overwinnen? Wat voor gevoelens er ook bij u opkomen die u van God afhouden zoals ontmoedigingen, schuldgevoelens, veroordelingen, kunnen overwonnen worden wanneer u het woord van God als wapen neemt en gebruikt. Neem als voorbeeld dat u niet zeker bent of Jezus Christus u heeft geaccepteerd; stelt u zich voor dat de duivel u influistert: "O ja? Denk je echt dat Jezus jouw geaccepteerd heeft? Jezus is veel te heilig om een zondaar zoals jij te accepteren". Wat gaat u doen wanneer u een dergelijke "stem" hoort? Gaat u met de duivel in discussie? Laat ik u dan zeggen dat u verslagen zult worden.

U kunt niet argumenteren met de duivel, daar is hij veel te slim voor. U weet wat er gebeurde toen de duivel, Jezus Christus verzocht, door te zeggen: "Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden".(Mattheüs 4:3) Hij vroeg Jezus: "Bent u werkelijk Gods Zoon". Wanneer hij een dergelijke vraag aan Jezus Christus Zelf kon stellen, denkt u dan dat hij niet zal proberen om een vergelijkbare vraag aan u te stellen? Natuurlijk zal de duivel dat doen. Hij wil u aan het twijfelen brengen of u wel een kind van God bent. Hoe kunnen wij dit overwinnen? Wij hebben het Woord van God hier voor nodig. Hier is een Woord dat u kunt gebruiken - Jezus zegt zelf: "En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen." (Johannes 6:37).

Toen ik nog een jonge jongen was, heb ik Jezus heel vaak gevraagd om in mijn leven te komen - geen dagen, of maanden, maar jaren. Ik leefde in twijfel, of Christus mij wel werkelijk geaccepteerd had. In al die jaren waarin ik twijfelde maakte ik in mijn leven geen enkele geestelijke groei. Iets wat misschien voor u ook van toepassing is.

Maar er kwam een dag in mijn leven, meer dan 38 jaar geleden, dat ik het Woord ging geloven en tegen de duivel kon zeggen, "Jezus heeft mij geaccepteerd zoals ik ben, omdat Hij gezegd heeft: "En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen."

En tegen de Heere zei ik: "Heere Jezus, ik kom tot u. Vanaf vandaag geloof ik dat u mij nooit zult wegsturen." Het was net of ik een anker had uitgeworpen. Ik ben nu, 38 jaar lang, nooit meer van die positie af gedreven.

Ik vraag u, wanneer u Jezus aangenomen hebt, om het Woord te pakken en dit vanaf vandaag te geloven. Het maakt niet uit of u de grootste zondaar in de wereld bent. Wanneer u tot Hem komt, dan


zegt Hij: "Ik zal jou nooit wegsturen." Dit is een zekerheid. U hoeft de leugens van de duivel niet meer

te geloven. Zeg tegen de duivel: "Jezus zegt dat Hij mij zeker geaccepteerd heeft".

Wie gaat u vanaf vandaag geloven - Jezus of de duivel? Aan u de keus. Wanneer u doorgaat in het geloven van de duivel dan kan niemand u helpen! Maar wanneer u het Woord van God geloofd - neem dan het zwaard op en de duivel zal bij u vandaan vluchten. U zult de rest van uw leven nooit meer twijfelen dat Christus u geaccepteerd heeft.

Er kunnen enkelen onder u zijn die nog een ander probleem hebben. U kunt het gevoel hebben dat er bepaalde zonden in uw leven zijn, die u in het verleden hebt gedaan, die erg, erg slecht en heel serieus zijn. Misschien heeft iemand van u overspel gepleegd of een moord begaan, of zelfs een ander vreselijk iets gedaan. U kunt dan denken dat God u de minder kwalijke zonden heeft vergeven, maar dat sommige van de vreselijke en verkeerde dingen, waar niemand iets van weet behalve uzelf, God zich deze dingen altijd zal blijven herinneren wanneer hij aan u denkt. Is dat zo?

U weet hoe dat gaat. Stel je voor dat iemand uw zoon gedood heeft en u genadevol genoeg bent om hem te vergeven. Toch is het zo dat elke keer wanneer u hem ziet, u er aan herinnert wordt dat deze man uw zoon gedood heeft, zelfs ondanks dat u hem vergeven hebt. Kijkt God op die manier ook naar ons? Dat, elke keer wanneer Hij ons ziet, Hij aan ons denkt als iemand die al die verkeerde dingen gedaan heeft, twintig jaar geleden, tien jaar geleden, of vorige week? Wat zegt de Bijbel hierover? Het antwoord is opnieuw om Gods Woord te kennen. De duivel komt elke keer bij u om u met deze gedachten te pijnigen. Het is zijn doel om u zo ver mogelijk bij God vandaan te krijgen. U kunt de duivel niet overwinnen met argumenten, psychologie of iets dergelijks. Wat wij moeten doen is Gods Woord aanhalen.

U weet nog dat Jezus werd verzocht door de duivel. Wat zei Jezus toen? Hij zei alleen: "Er staat geschreven". Met andere woorden: "Gods Woord zegt:...". De tweede keer dat de duivel bij Jezus kwam met een andere verzoeking en Jezus antwoordde met: "Er staat geschreven...", kwam de duivel en reageerde zelf met een vers uit Gods Woord. Jezus echter antwoordde met: "Er staat eveneens geschreven:..". Jezus overwon alle drie verzoekingen in de woestijn, door alleen Gods Woord te verwoorden - geen discussies, geen argumenteringen, verder niets. Eva was degene die discussieerde en argumenteerde met de duivel en u weet wat er met haar gebeurde - zij viel.

Jezus heeft dat nooit gedaan. Hij verwoordde alleen het Woord van God en dat is wat wij ook behoren te doen. Hier is een belofte - God zegt: "Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken" (Hebreeën 8:12). Niet slechts, "Ik zal hun overtredingen vergeven", - dat alleen al is fantastisch - maar zelfs: " Ik zal niet meer aan hun zonden denken".

Dat betekent dat, wanneer God naar mij kijkt, Hij geen enkele zonde nog tegen mij gebruikt die ik in het verleden gedaan heb; niet die van veertig jaar gelden of die ik gisteren gedaan heb. Wanneer ik mijn zonden beleden heb dan zegt de Bijbel: "Als wij onze zonden belijden: Hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid"(1 Johannes 1:9).

Dit zijn krachtige wapens. Deze Woorden van God zijn net zwaarden. Wij kunnen zeggen dat de Bijbel een arsenaal is van veel zwaarden en u moet het passende zwaard uitzoeken wanneer de duivel komt met één of ander type aanval.

Wanneer de duivel u er aan herinnert hoeveel u in het verleden gezondigd hebt, dan kunt u zeggen: "Het bloed van Christus heeft mij gereinigd van al mijn zonden". De duivel is de grote beschuldiger. Hij is er naar op zoek om gelovigen te beschuldigen, te kwellen, onrust te zaaien en probeert hen er van te weerhouden om gelukkig te zijn. Dus lopen er veel gelovigen rond met lange gezichten. Dat is niet Gods wil voor u, mijn vriend. Denkt u dat God wil dat u met een lang gezicht rond loopt? Hoe kunt u


ooit iemand tot Christus leiden wanneer u met een lang gezicht rond loopt? Hoe kunt u gelukkig worden? U kunt op een psychologische manier geen geluk oproepen, of wel soms? U moet beseffen dat uw zonden vergeven zijn; dat u geaccepteerd bent door Christus. Niet alleen dat, maar God zal Zich uw zonden niet meer herinneren.

Nu wil ik u een stap verder op weg helpen. Het is niet zo dat God alleen onze zonden vergeeft. Het is niet zo dat Hij zich deze zonden niet meer herinnert, Hij doet zelfs nog meer. Er is een woord "gerechtvaardigd", wat in de Romeinenbrief gebruikt wordt - dat God ons gerechtvaardigd heeft. Er staat in Romeinen 5 vers 1 het volgende: "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,". Weet u wat "gerechtvaardigd" betekent? Het betekent "onberispelijk" of "aanvaardbaar voor God". Dat betekent dat God u een tot onberispelijk persoon verklaard heeft. Laten wij een voorbeeld nemen om te illustreren wat hiermee bedoeld wordt. Stelt u zich voor dat ik beschuldigd wordt van een misdaad en voor de rechter gedaagd ben. De rechter zegt: "Oké, u bent vergeven". Ik ben blij want ik kom vergeven de rechtszaal uit, maar ik buig mijn hoofd in schaamte omdat ik een ernstige misdaad zou hebben begaan. Maar wanneer de rechter mij terug roept en zou zeggen: "Nadat ik de bewijslast nog een keer heb beoordeeld, geloof ik dat u helemaal niet schuldig bent". Er is geen noodzaak om vergeven te worden, want u bent onschuldig bevonden. U kunt gerechtvaardigd naar huis gaan. Dan kom ik, niet alleen vergeven de rechtszaal uit, maar als iemand met een opgeheven hoofd. Dit wordt bedoeld met "rechtvaardiging". Het is meer dan vergeving en veel christenen hebben dat niet begrepen.

God vergeeft niet alleen, Hij rechtvaardigt. Hij verklaart mij rechtvaardig. Met andere woorden, Hij bekleedt mij met de rechtvaardigheid van Christus. Hij legt de goedheid van Christus over mij heen als een mantel.

Kunt u zich dat voorstellen, bekleed zijn met de goedheid van Christus? Hoe ziet u eruit wanneer u bekleed bent met de goedheid van Christus? Ik zal het u zeggen: Perfect. Gelooft u dat? Oh, daar ligt dus het probleem, u gelooft dat niet! Dan wordt het voor u ook geen waarheid! Er wordt gezegd: "Gerechtvaardigd uit geloof". Gelooft u dat God de goedheid van Christus over u heen legt?

Dank God er voor en weersta de duivel met dit wapen van het Woord van God. Spreek uit: "Ik ben geaccepteerd door Christus". Zeg het nu: "Ik ben geaccepteerd, ik heb vergeving ontvangen. God herinnert Zich mijn verleden niet meer. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben een gerechtvaardigd mens die bekleed is met de goedheid van Christus. Ik ben net zo waardevol voor God als Christus zelf".

Dit zijn de wapens waarmee de duivel van u zal vluchten.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)