Short History


Zac Poonen en Ian Robson voor het pand DaCosta Square 16
Zac Poonen en Ian Robson voor het pand
DaCosta Square 16

De gemeente van gelovigen die elkaar vandaag de dag ontmoeten in het Christian Fellowship Centre (CFC) is ooit begonnen samen te komen met een paar gezinnen in augustus 1975 in Bangalore, India onder leiding van Zac Poonen en Ian Robson. Zij namen de beslissing om eerst zelf discipelen van de Heer Jezus Christus te worden om daarna discipelen te maken in gehoorzaamheid aan de grote opdracht in Mattheüs 28:18-20. Zij legden de nadruk op wedergeboorte, heiliging van de innerlijke mens, wederzijdse liefde, morele reinheid, financiële integriteit en het delen van Gods waarheid met anderen - waarbij ieder aspect van hun leven alleen gebaseerd is op Gods Woord.

Startend als een kleine huisgemeente is dit lichaam van Christus langzaam maar zeker gegroeid in het begrijpen en ervaren van het Nieuw Testamentische leven in de Geest. Vanaf het begin, en gedurende de vier decennia van zijn bestaan, zijn de hier voor genoemde kenmerken het DNA van deze gemeente geworden. Wij ervoeren al snel het verlangen om deze prachtige waarheden, die ons eigen leven zo veranderd hadden, met anderen te delen door te beginnen met een maandelijkse boodschap over een leven van overwinning, een cassettetape bediening en conferenties met gelijkgestemde discipelen. In 1981 verhuisde de groeiende gemeente naar een nieuw gebouw op het adres DaCosta Square nr. 40, in Bangalore. De periode 1982 - 1989 kenmerkte zich door het begin van het werk in het stichten van gemeentes in andere steden en staten in India.

1989 - 1995 was voor Zac Poonen een zeer productieve periode in zijn bediening in het schrijven van boeken en de jaren daaropvolgend heeft hij meer dan twintig boeken mogen uitgeven. Rond 1997 had de uitgifte van de blijde boodschap in audio vele gebieden bereikt. In 1999, op de leeftijd van 60 jaar, is Zac Poonen gestopt als oudste van CFC, Bangalore, om de wereld rondreizend het Woord te verkondigen. Onze bediening via internet begon in 2003 en in deze periode zagen wij ook het ontstaan van gemeentes in andere continenten. In 2014, bij het veertig jarig bestaan als gemeente, waren wij het oude gebouw ontgroeid en verhuisden wij naar ons hedendaagse ontmoetingscentrum in Paradise Enclave, Bellahalli, Bangelore.

De oudsten van CFC Bangalore:

Christain Fellowship Church is er altijd naar op zoek geweest om het Nieuw Testamentische onderwijs na te volgen wat betreft de leiding van een lokale gemeente (Titus 1:5; Handelingen 14:23). Het woord "oudsten" als meervoud geeft de noodzaak aan van het hebben van meerdere oudsten om voor een goede balans in een lokale gemeente te kunnen zorgen.Wij verwachten dat iedere deelgenoot van de gemeente ondergeschikt is aan de autoriteit van deze oudsten, in iedere aangelegenheid die te maken heeft met de lokale gemeente ( Hebreeën 13:17; 1 Thessalonicenzen 5:12-13).