53 Bidt niet als een hypocriet

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 53 Not Praying As Hypocrites Do

Hier zijn enkele van de meest belangrijke dingen die Jezus leerde met betrekking tot communicatie met God. Weet u, wij zijn geschapen om met God te praten en om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. U zou het niet fijn vinden wanneer u een kind heeft dat doofstom is. Niemand vindt het fijn om een kind te hebben dat niet kan spreken en niet kan horen. De Bijbel zegt dat wij gemaakt zijn naar Gods gelijkenis en dezelfde verlangens hebben als vaders en moeders die hebben voor hun kinderen, en heeft God deze verlangens in een veel grotere mate. Hij wil geen kinderen die doofstom zijn, die niet kunnen horen wat Hij zegt en nooit tot Hem spreken. Bent u één van die doofstomme christenen die nooit met de Vader spreekt? Die nooit hoort wat de Vader tegen u zegt? Dan wil ik tegen u zeggen dat, wanneer dat zo is, u een groot deel van het ware christenleven gemist hebt.

God zal ons niet dwingen om naar Hem te luisteren of om tegen Hem te praten, net zoals wij onze kinderen niet dwingen om tegen ons te praten wanneer zij dat niet willen. Wij zijn blij en opgetogen wanneer zij ernaar verlangen om uit zichzelf tegen ons te praten. De Bijbel verwoordt het zo: Gebed is geen ritueel. Het is niet iets wat wij doen, door bepaalde dingen naar God toe te herhalen. Het is ook beslist niet zoiets al een mantra. Verre van dat. Het is als een kind dat met zijn vader spreekt. In Mattheüs 6:5 vertelde Jezus Zijn discipelen hoe zij moeten bidden en communiceren met God. Hij zei: Wanneer u bidt, dan is de inhoud van het gebed lang niet zo belangrijk als uw hartsgesteldheid . Daarom legde Jezus geen nadruk op bepaalde woorden die in een gebed gesproken moeten worden, maar in plaats daarvan zei Hij: " Wanneer u bidt, doe het dan niet zoals schijnheilige mensen. "(GNB) (Grieks: hupokri'tes = toneelspeler).

Het woord hypocriet - zoals het in de grondtekst staat - betekent acteur of toneelspeler. U weet dat een acteur of toneelspeler iemand is die op een podium staat en zich voordoet als iemand die hij in werkelijkheid niet is. In het dagelijkse leven kan hij wel een dronkaard zijn, maar op het toneel zich voordoen als een godvrezende man. Er zijn veel van dit soort religieuze hypocrieten. Hun podium is het kerkgebouw of centrum voor de samenkomst. Wanneer zij op zondag samenkomen in de gemeente, dan zijn zij erop gekleed om als vrome mensen te acteren. De act is een drama. Zij bidden, zij verkondigen, zij doen heel veel dingen in de gemeente, maar wanneer zij van het toneel verdwenen zijn - het centrum van de samenkomst/kerkgebouw - dan worden zij weer zichzelf. Zij gaan verder met het leven als daarvoor. Het is net als wanneer u thuiskomt bij een toneelspeler en ontdekt dat hij zich thuis anders gedraagt dan wanneer hij op het toneel staat. U bent niet eens verbaast, omdat u weet dat hij op het toneel acteerde en dat hij thuis degene is die hij werkelijk is. Dit is hoe het met heel veel christenen gesteld is. In de kerk spelen zij toneel; zij zingen liederen over grote toewijding aan God, wat zij in hun dagelijkse leven niet laten zien. Wanneer zij thuiskomen dan zijn zij die ze werkelijk zijn. Hypocriet gedrag (toneel spelen) is iets wat Jezus het meest veroordeelde.

U en ik zouden denken dat de ergste zonden moord, overspel, diefstal enz. zijn, maar Jezus plaatste een andere zonde boven elk van deze zonden en dat is hypocrisie; toneelspelen, zich voordoen als iemand die vroom is wanneer men dat niet werkelijk is. Wanneer u in de evangeliën leest over het onderwijs van Jezus, dan zult u zien dat Hij dit type van geestelijk acteren meer veroordeelde dan overspel, moord, of wat dan ook. Wij kunnen in de evangeliën lezen over vrouwen die overspel bedreven en die door Jezus niet veroordeeld werden. Zij hadden berouw, bekeerden zich en werden door Jezus gered. Een moordenaar, die naast Jezus aan het kruis hing, ging naar de hemel omdat hij berouw had. U zult nergens zien dat Jezus moordenaars veroordeelde omdat zij wisten dat hetgeen zij gedaan hadden verkeerd was en iedereen in de wereld weet dat het verkeerd is. Het is niet zo dat dit geen zonden zijn, maar zij spreken zo voor zichzelf dat iedereen weet dat het verkeerd is.

Waarom veroordeelde Jezus de hypocrieten dan zo? Dat is omdat zij bij andere mensen de indruk wekken dat zij zo vroom en heilig zijn, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Dat is wat Jezus haatte en verafschuwde en Zich tegen verzette. Hij noemde dit soort mensen adders en gereed om naar de hel te gaan. Wie werden door Jezus in eerste instantie geoordeeld om naar de hel te gaan? Niet de moordenaars, prostituees en dieven, maar de hypocrieten, de toneelspelers en vandaag de dag die mensen die naar de kerk gaan, zich vroom voordoen, maar thuis niet op dezelfde wijze leven als zij zich in de gemeente voordoen. Hier, in Mattheüs 6, heeft Jezus het over hypocrieten - acteurs wanneer het gaat over het bidden. Dus zegt Hij, bij wijze van spreken, tegen Zijn discipelen: " Voordat ik tegen jullie zeg hoe jullie moeten bidden, moeten jullie leren hoe jullie niet moeten bidden, omdat, zelfs wanneer jullie de juiste woorden gebruiken en jullie hartsgesteldheid is als van een hypocriet, God jullie niet zal horen.

Gebed is net een telefoongesprek. Wanneer u een telefoonnummer kiest, dan wacht u tot de ander u hoort spreken. Dat betekent dat hij de telefoon opneemt en u er zeker van bent dat hij u hoort, pas dan gaat u spreken. Dat is, wanneer wij tot God bidden, met God spreken, precies hetzelfde als met een telefoongesprek. Het eerste waar u zeker van moet zijn is dat God luistert - dat Hij u kan horen, omdat wanneer Hij u niet hoort er geen reden is om te spreken. Wat is de noodzaak wanneer u via een telefoon spreekt en er aan de andere kant van de lijn niemand is om te luisteren naar wat u te zeggen hebt? Heeft u daar ooit weleens bij stil gestaan? Heeft u er weleens aan gedacht dat gebed lijkt op een telefoongesprek? In een telefoongesprek praat u met een ander mens, in een gebed praat u met God. Bij een telefoongesprek luistert u naar wat een ander mens tegen u zegt, tijdens een gebed moet u eigenlijk ook moeten luisteren, maar dan naar wat God u te zeggen heeft.

Voor veel mensen betekent gebed praten. Meestal is het zelfs niet eens praten, maar aan God vragen om te geven, u dit en dat te geven, uw gezin dit en dat te geven. Dat is meestal waar het om draait. Net een boodschappenbriefje. U gaat met het boodschappenbriefje wat uw vrouw u gegeven heeft naar de supermarkt om volgens het lijstje boodschappen te doen. Op dezelfde wijze gaat u naar God toe met uw lijst en zegt, "Heere wilt u mij dit en dit en dat geven". Dat is niet echt een gebed.

Hoe denkt u over een kind dat alleen met zijn vader wil praten om iets van hem gedaan te krijgen? Pa, koopt u chocola voor mij, of koopt u dit en dat voor mij? Of neem dit of dat voor mij mee. Dat is het enige moment dat hij met zijn vader wil praten. Zou u blij zijn met een dergelijk kind? Zodra uw kind bij u komt, dan weet u al dat hij iets van u gaat vragen. Hij heeft geen enkele belangstelling om ergens anders over te praten, hij is ook niet geïnteresseerd om naar u te luisteren. Hij vraagt en verlangt alleen maar iets van u, u geeft het hem en hij is blij. Er zijn veel christenen die hetzelfde doen in hun gebed. Ik wil daarom tegen u zeggen dat u het niet prettig zult vinden wanneer uw kind dat doet, zo is God ook niet blij met Zijn kinderen die zo doen.

Dus gebed is meer dan alleen maar dingen vragen, het is communiceren. Het is spreken en luisteren naar God en genieten van de tijd die u gezamenlijk deelt. Voor veel mensen is het gebed een saai gebeuren, omdat zij niet werkelijk begrijpen wat gebed betekent. Dus, wanneer wij de woorden die Jezus in dit bijbelgedeelte sprak serieus nemen, dan kan dat onze levens totaal veranderen. Het eerste wat Hij zei was: "Speel geen toneel". Wanneer u bidt, doe dat dan niet om door mensen 'gezien' te worden. Hij zegt in plaats daarvan, " Als u bidt, moet u dat ergens doen waar u helemaal alleen bent. Doe de deur achter u dicht en bidt in het geheim tot uw Vader. En uw Vader, Die al uw geheimen kent, zal u belonen " (Mattheüs 6:6 HB).

Het eerste wat Jezus zei over wat religieuze toneelspelers zullen doen is, anderen laten zien hoe vroom zij zijn. Een manier om dat te doen is door anderen te laten weten hoeveel zij bidden. Zegt u tegen andere mensen dat u veel bidt? Er zijn ook mensen die te verlegen zijn om in het openbaar te bidden. Dit is één uiterste. Het andere uiterste is dat men mensen tegenkomt die lange saaie gebeden bidden in het openbaar. Tot wie bidden zij eigenlijk? Zij bidden niet tot God. Zij bidden om in de samenkomst indruk te maken op anderen.

Het is een goede gewoonte om de volgende keer dat u in het openbaar bidt, uzelf af te vragen of u op dezelfde wijze, met ongeveer dezelfde woorden bidt als wanneer u op uzelf bent. Als voorbeeld het volgende: Stel u bidt in het openbaar, in een samenkomst, met de volgende woorden: "O God, Ik wil dat in dit land veel mensen tot bekering komen en in U gaan geloven en ik bid voor de miljoenen mensen in India en in de wereld die het evangelie nog moeten horen". Vraag uzelf dan af of u dezelfde gebedslast heeft wanneer u alleen en op uzelf in uw kamer bent of dat u een gebed als dit alleen maar bidt wanneer u in het openbaar bidt, in een samenkomst, om indruk te maken op anderen en te laten merken hoe geestelijk u bent? Dat is acteren; dat is toneelspel.

Toneelspelen is bidden in de tegenwoordigheid van anderen alsof u een zware last met u meedraagt, maar geen oprechte last in uw hart hebt. Het kan een gebed zijn met fleurige indrukwekkende bewoordingen om indruk te maken op anderen door uw prachtige manier van bidden. God is hiervan totaal niet onder de indruk. Dit zijn de gebieden waarin wij alleen maar bidden voor de oren van de mensen. Wanneer u dat eerder gedaan heeft (wanneer wij eerlijk zijn dan moeten wij met z'n allen toegeven dat wij dat weleens gedaan hebben), ga dan na zo'n samenkomst naar huis en zeg: "Heere vergeef mij, ik heb gezondigd. Mijn gebed was een zondig gebed omdat ik het aan de mens richtte. Vergeef mij alstublieft". Wanneer u dat doet dan zult u merken dat de volgende keer dat u bidt, uw gebed meer oprecht aan God gericht zal zijn.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)