7 Bekering

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 07 Repentance

Bekering betekent een 'ommekeer' in ons leven. Dat is wat ons helpt om naar God toe te keren. God moet kunnen zien dat de mens voor Hem kiest, voordat hij onze zonden kan vergeven. God dwingt niemand om iets aan te nemen wat hij niet wil. God heeft u een vrije wil gegeven. Wanneer u dat wat Hij aanbiedt niet wilt, dan duwt Hij het niet door uw strot. De Bijbel zegt dat Jezus, 'aan de deur van het hart staat en klopt'. Hij wacht tot u de deur open doet omdat Hij een gentleman is. Hij zal u nooit dwingen om iets te doen wat u niet wilt. Hij wil dat u reageert op Zijn uitnodiging.

Verenigt worden met Christus is net als het doen van een huwelijksaanzoek. Er is een man die tegen de vrouw zegt: 'Ja ik wil met jou trouwen', maar het huwelijk kan niet doorgaan de vrouw zegt, 'ik wil niet met jou trouwen'. Wanneer beiden de bereidheid hebben, alleen dan kan een huwelijk gesloten worden. Zo is het ook met God. Hij zegt tegen u: 'Ik wil met jou verbonden zijn. Ik wil jouw zonden vergeven, Ik wil in jouw hart leven en jou zegenen. Ik wil jouw leven veranderen en jou van je slechte gewoontes bevrijden.' Maar hij zal dat niet doen voordat u 'JA' gezegd hebt. God zal Zich een huwelijk met u niet afdwingen wanneer u niet geïnteresseerd bent. Dat is de reden waarom zo veel mensen in de wereld zonder God leven.

Nu zijn er veel mensen in de wereld die religieus zijn. Religieus zijn is niet hetzelfde als met God leven. Er is een enorm verschil tussen de twee. Er zijn heel veel religies, inclusief het christendom. Meestal hebben mensen een religie omdat zij hierin geboren zijn. Zij zijn in een bepaalde familie geboren en gaan daardoor naar een bepaalde plek van aanbidding. Dit is een groot verschil met het verenigd zijn met God als Persoon. Jezus Christus kwam niet om een nieuwe religie op te starten. Dat is een grote misvatting. Jezus Christus leerde ons niet om allerlei rituelen te onderhouden en om elke zondag naar de kerk te gaan. Nee, Hij kwam in eerste instantie om ons in een relatie te brengen met God, als onze Vader ; in een persoonlijke relatie met Hem; in een huwelijk, zoals ik hiervoor omschreef. Jezus had al JA gezegd toen Hij voor u aan het kruis stierf en opstond uit de dood. Nu wacht Hij er op dat u zult reageren, zoals de vrouw ja moest zeggen op de man die wachtte op haar reactie. Op het moment dat u JA zegt, is het huwelijk een feit. U bent voor altijd met Hem verenigd. Maar voor dat u dat kunt doen - ja zeggen tegen Hem - moet u dat doen waar de Bijbel over spreekt

- BEKEREN.

Bekeren is een eenvoudig woord wat betekent 'omkeren'. U heeft misschien wel eens een militaire parade gezien en de commandant horen zeggen: 'Keer om'. Wanneer dat commando wordt geven, dan draaien alle soldaten zich 180 graden om, in de tegenovergestelde richting van waar zij eerst naar toe keken. Dat is een 'omkeren' en wat bekering werkelijk betekent. Wij worden geboren met onze rug naar God toegekeerd. Wij zijn niet echt in God geïnteresseerd. De Bijbel zegt dat niemand in de wereld op zoek is naar God. Veel mensen zijn religieus, maar op zoek gaan naar God is iets totaal anders. Wij worden geboren met het zoeken naar ons eigen belang en voordeel.

Religieuze mensen zoeken ook hun eigen belang en voordeel. Denk aan al de mensen die verschillende pelgrim reizen maken gaan. Waar doen zij dat voor? Zij gaan daar naar toe om er hun eigen voordeel mee te kunnen doen. Hierin zien wij dat het zelfgerichtheid is; zij verschillen in niets van een niet-religieuze zakenman, die naar zijn eigen belangen op zoek is wanneer hij probeert geld te verdienen.

Naar God toekeren betekent mijzelf afkeren van het zoeken van mijn eigen weg in het leven; door te zeggen: 'Ik wil mij afkeren van alles wat U onteerd en wat U geen plezier doet. Ik wil mij omdraaien en U aankijken. Tot nu toe was mijn rug naar U toegekeerd en mijn gezicht naar de wereld, naar zondig genot; mijn eigen weg gaan, alles doen zoals ik het wil. Nu wil ik al die dingen mijn rug toekeren, U in Uw gezicht zien en u dienen".


De Bijbel omschrijft bekering in 1 Thessalonicenzen 1:9 als: ' Het afkeren van afgoden'. Wanneer wij iets anders vereren dan de ware God - dat kan geld zijn, of onze eigen ik, dan wordt dat als een afgod in ons leven en keert het ons af van God. Dan wordt dat mijn god, dan is dat ding het meest in mijn gedachten. Bekering is jezelf afkeren van al die dingen en omkeren naar de ene ware God. Een mooi meisje of vrouw waar u van houdt kan uw afgod zijn; die kan als een god in uw leven zijn waar u het meeste van uw tijd aan besteed. Nogmaals, het kan geld zijn, uw baan, uw huis, uw auto, het kan van alles zijn. Tenzij wij bereid zijn om 'afstand' te nemen in het 'vereren' van al deze dingen en zeggen: 'God, Schepper van hemel en aarde en mijn Schepper, ik wil U op de eerste plaats in mijn leven zetten'

- dat is bekering, omkeren en God tot middelpunt maken in uw leven. Wanneer wij dat niet doen dan kunnen wij geen relatie met God hebben.

Nu is het vaak heel eenvoudig om onszelf te misleiden. Wij kunnen denken dat, omdat wij deze woorden hebben uitgesproken, wij ons bekeerd hebben. Maar in de Bijbel zegt Jezus hierover ook: 'Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering'. Hoe kunnen wij bewijzen dat wij ons werkelijk hebben afgekeerd van onze oude weg? Een manier is om, wanneer u geld van iemand gestolen hebt of belasting hebt ontdoken, indien u zich hiervan bekeerd heeft, u het teruggeeft of alsnog betaald. U gaat naar de betreffende persoon toe en zegt: 'Het spijt, ik heb geld van u gestolen. Misschien wist u dat niet eens. Hier is het geld met rente dat ik heb weggenomen'. Wanneer u de belastingdienst bedrogen hebt, dan betekent het dat u dit moet aangegeven en het bedrag alsnog moet betalen. Wanneer u met de trein gereisd hebt zonder ticket, dan moet u het ticket alsnog gaan betalen. Dat is het bewijs dat u zich werkelijk bekeerd heeft, anders zijn het alleen maar woorden.

Nu is het zo dat veel mensen zich alleen met woorden tot God keren. Er staat een vers in de Bijbel waar God het volgende zegt: 'Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben'. Dit is hoe het gaat bij de meeste religieuze mensen in de wereld; hun religie is er één die bij hen nooit ongemak veroorzaakt. Weet u hoe moeilijk het is om geld, dat u van iemand weggenomen hebt, terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar? Het is vernederend, maar dat is juist het bewijs dat u het oude leven werkelijk wilt opgeven. Het betekent ook dat wanneer u uw geduld met iemand verloren hebt en naar hem geschreeuwd of hem uitgescholden hebt, naar die persoon toegaat en zegt: 'Het spijt mij wat ik gedaan heb. Dat was een grote fout, vergeef mij alstublieft'. Ziet u dat het maar een paar woorden zijn, maar u zult ontdekken hoe moeilijk het is om ze uit te spreken tegen de betreffende persoon.

Waarom is het zo moeilijk om deze tien of vijftien woorden tegen iemand uit te spreken? Dat komt door trots, wij zijn o zo trots. Dat is de reden waarom veel mensen zich niet naar God toe kunnen keren. Christus is voor onze zonden gestorven, maar wij moeten ons naar hem toekeren om vergeving te kunnen krijgen. Wij moeten ons omkeren op de weg van de oude levenswijze, waarvoor wij zelf gekozen hebben om op te wandelen en uitspreken: 'Heere ik wil dat ontvangen wat u mij geven wilt'. Wanneer ik alleen de woorden naar God uitspreek dat het mij spijt, en niet bereid ben om dingen recht te zetten bij wie ik verkeerd heb gedaan, betekent het dat ik niet serieus ben in het omkeren van uit mijn oude leven. Dan betekent het alleen dat ik goedkope vergeving van God wil ontvangen. Weet u dat vergeving niet goedkoop is? God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde gestuurd om te sterven! Hij moest door al dit lijden heen gaan om voor ons vergeving te kunnen bewerken. Wanneer u het goedkoop wilt krijgen, wanneer u uw zonden niet eens wilt toegeven en belijden voor mensen, dan kunt u geen vergeving ontvangen.

Dus bekering betekent dat ik erken dat ik schuldig ben aan het vereren van andere dingen dan God. Ik moet naar God toegaan en uitspreken: 'Heere, U alleen bent het waard om aanbeden te worden. U, Die ik met mijn ogen niet kan zien - de Onzichtbare Schepper van het universum - U bent Degene Die het waard is om geëerd te worden. Het spijt mij dat ik mijn leven besteed heb aan het vereren van gemaakte dingen. Ik wil mij naar U toekeren'. Bekering betekent niet dat u uw baan moet opgeven en een kluizenaar moet worden, of dat u uw familie moet opgeven of iets dergelijks. Het is niet zozeer


het opgeven van aardse zaken, maar het is het opgeven van het vastzitten aan aardse zaken. Hierin zit een groot verschil. God kan nog steeds toestaan dat u uw huis kunt hebben, uw baan, uw familie, zo lang u er niet 'aan vast zit' of met andere woorden 'aan gebonden bent'. Maak het niet tot uw god. In feite is het zo dat wanneer u er wel aan gebonden bent het uw leven verwoest. Het is geen zonde wanneer het comfort gebruikt wat de moderne samenleving ons biedt, maar het is zonde wanneer wij dit comfort meer lief hebben dan onze liefde voor God.

God heeft ons lichaam zo geschapen dat wij het genot van voedsel kunnen ervaren, het genot van een goede nachtrust en zo veel andere dingen. Er is niets mis met het genieten van deze dingen. Maar wanneer deze dingen voor ons belangrijker worden als God voor ons is, dan worden al deze dingen afgoden in ons leven. Nog één opmerking:'Wanneer u anderen niet vergeeft,' sprak Jezus, 'dan zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven.' Dat is dus ook iets wat wij moeten doen. Wanneer wij werkelijk ons omgekeerd hebben, dan vergeven wij iedereen die ons iets heeft aangedaan net zoals God, onze hemelse Vader, ons ook vergeven heeft.

* Opmerking vertaler; het Hebreeuws kernwoord voor omkeren, bekeren, herstellen, terugkeren, enz. is shub.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)