46 Liefde voor geld is zondig

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 46 The Love Of Money Is Evil

In dit deel gaan wij iets dieper in over hoe God en geld tegenpolen van elkaar zijn, en wanneer wij aangetrokken worden door de één, wij de ander afwijzen.

Laten wij in Lukas 16:13 nog eens kijken naar wat de woorden van Jezus van: "U kunt niet twee heren dienen". Wij hebben gezien dat de twee meesters God en mammon waren. Mammon betekent geld en materiële rijkdom. " Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: De ene van harte dienen en van de ander niets willen weten ". Wanneer u God liefhebt, dan zult u geld haten, wanneer u God dient dan wilt u van geld niets weten. Wanneer u geld liefhebt dan is dat het bewijs dat u God haat. Wanneer u geld dient dan is dat het bewijs, dat u van God niets wilt weten. Het is zo duidelijk als maar kan. In feite zegt 1 Timotheüs 6:10 het als volgt: " Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden ". Niet geld. Geld is niet is de wortel van alle kwaad - zoals de NBG het omschrijft - maar de liefde voor geld - geldzucht. " Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend en zich veel ellende op de hals gehaald " (1 Timotheüs 6:10).

Wanneer wij dit onderwerp over geld niet de juiste plek in ons leven geven, dan krijgen wij heel veel problemen. Het zal dan niet mogelijk zijn om in ons christenleven te groeien. Ik ben ervan overtuigd dat dit één van de hoofdredenen is dat gelovigen geen vooruitgang boeken in hun christenleven. Het lijkt of zij op veel geloofsterreinen stuntelen, net kinderen die nooit volwassen geworden zijn. Hoe kunnen wij God meer liefhebben dan geld? Door te verkondigen, te prediken, en nogmaals te verkondigen dat wij geld moeten haten? Nee, dat schijnt niet te werken. Een negatieve boodschap zoals deze creëert alleen maar farizeeërs, die zich voordoen alsof zij geld haten en Jezus liefhebben en zich inbeelden dat andere gelovigen net zo zijn als zij. Zij rechtvaardigen zichzelf en dat is niet de juiste manier.

Hier is een voorbeeld. Denk eens aan een meisje dat erg verliefd is op een jonge man en denkt dat zij niet zonder hem kan leven. Zij denkt de hele tijd aan hem, probeert hem te ontmoeten, belt hem op en schrijft brieven aan hem omdat zij zo heftig verliefd is op hem. Het kan best niet zo'n goede man zijn; zelfs een onbetrouwbare persoon. De ouders proberen hun dochter op andere gedachten te brengen en de relatie te beëindigen, het op te geven; te stoppen om van hem te houden, om hem te haten. Maar het werkt niet. Dit is hetzelfde als tegen gelovigen zeggen dat zij geld moeten haten. En het werkt niet. De ouders blijven tegen haar zeggen: "Hij is geen goede man voor jou; het is iemand waar jij beter niet verliefd op kunt worden of mee trouwen. Geef het op". Maar er gebeurt niets. Zij blijven elkaar in het geheim ontmoeten. Het maakt niet uit wat de ouders tegen haar zeggen, haar liefde voor deze man blijft groeien.

Dit is precies hoe het met veel gelovigen gaat. Zij horen honderden preken over het haten van geld, maar het maakt geen enkel verschil. Zij hebben in het geheim geld nog steeds lief en zitten er aan vast, net als het meisje aan de jongen. En dan, op een dag gebeurt het wonder. Het meisje ontmoet een andere jonge man die veel aantrekkelijker, veel zorgelijker, veel vriendelijker, beter gemanierd is, een beter baan heeft, een beter toekomstperspectief en is in alles veel aantrekkelijker. Plotseling is haar hart vol van liefde voor deze jongen man en zij wil die eerste man niet meer zien.

Waar de ouders in vele jaren niet in geslaagd zijn, heeft in één ogenblik deze andere jonge man bewerkt, door in haar leven te komen. Zij zal niet meer antwoorden op de telefoonoproepen van die eerste man. Zij is gestopt om met hem te corresponderen. Zij zegt: "Ik wil jou nooit meer zien, ik ben klaar met jou". Wat is er gebeurt? Haar ouders zijn opgelucht en blij want deze nieuwe jonge man is een erg goed persoon. Hoe raakte zij haar liefde voor die eerste man kwijt? Hier kunnen wij zien hoe wij van de liefde voor geld en materiele rijkdommen kunnen afkomen.

Uw hart moet gevuld worden met liefde voor iemand anders. Dat is de enige manier. Die nieuwe liefde verdrijft de oude. Het lijkt op het uitdrijven van de duisternis. Stel dat een kamer in duisternis gehuld is en u doet het licht aan, wat gebeurt er dan? De duisternis en het licht kunnen niet samen in één kamer zijn. Tot dan was de kamer in duister gehuld en in één ogenblik is het weg. Net als bij het meisje dat, zo lang haar hart verbonden was met die eerste jonge man, haar ouders haar niet konden overhalen om de affectie uit haar hart te verwijderen. Toen zij echter een betere man vond, veranderde zij onmiddellijk. Dus, wij verkondigen geen negatieve boodschap, maar in plaats daarvan verhogen wij Christus. En wanneer u in uw hart er toe wordt gedrongen om Hem lief te hebben, wanneer u Jezus gaat zien zoals Hij werkelijk is, wanneer u met uw hele hart de Heere liefhebt, dan zult u automatisch en zonder inspanning merken dat uw verbondenheid met en de liefde voor geld verdwenen is.

Wat zullen wij er nu van zeggen wanneer de jonge vrouw zegt dat zij van de tweede jonge man houdt, maar in het geheim nog met de eerste correspondeert, hem nog opbelt en hem in het geheim nog steeds ontmoet? Wat zou u daarvan vinden? U zou zeggen dat zij hypocriet is. Zij doet alleen maar alsof zij van de tweede houdt. In wezen is zei nog steeds verliefd op de eerste. Dit nu is de toestand van heel veel gelovigen. Zij zeggen dat zei Jezus liefhebben; van Hem houden. Elke zondag staan zij op en zingen elkaar prachtige liederen toe; als liefdesbrieven, gericht aan Jezus. Sommige liederen en gezangen die wij op zondagmorgen zingen lijken net liefdesbrieven aan de Heere, prachtige liefdesbrieven. Door de week echter zijn wij meer geïnteresseerd in onszelf. Wat bewijst dit?

Dat wij hypocrieten zijn. Wij houden niet echt van de Heer. Waarom houden wij niet van de Heer? U kunt niet iemand dwingen. U kunt niet tegen dit meisje zeggen: "Kom op, jij moet die tweede jonge man liefhebben". Liefde is iets wat spontaan ontstaat, u kunt dat niet afdwingen. Wanneer het niet automatisch ontstaat, dan is de liefde nu eenmaal niet aanwezig. Alleen wanneer u iemand waardeert, dan wordt u tot zo iemand aangetrokken. Alleen wanneer deze jonge vrouw de tweede jonge man waardeert, wordt hij tot haar aangetrokken. Alleen wanneer wij echt de glorie van Jezus zien, hoe goed God is, hoeveel liefde Hij geeft, hoeveel Hij gegeven heeft om mij vrij te kopen en van Hem te mogen zijn en als zonen en dochters aangenomen te mogen worden, hoe Hij leefde, hoe Hij geleden heeft en op deze aarde gestorven is, dan kunt u van Hem houden. En wanneer u Hem liefhebt, dan zal de aantrekkingskracht van wereldse dingen verdwijnen.

Dus het is vrij duidelijk dat, zelfs wanneer u uzelf een gelovige noemt en nog steeds geld en materiële dingen liefhebt, u Jezus niet met heel uw hart liefhebt. Het is onmogelijk om God lief te hebben en mammon. Wanneer u zegt dat u mammon niet liefhebt maar wel achter mammon aanloopt, liegt u dan niet? Wanneer u zegt: "Nee hoor, ik ben totaal niet meer geïnteresseerd in die eerste jonge man, maar af en toe achter hem aanloopt, vertelt u dan geen leugen? Dat is precies hetzelfde. U zult zeggen: "Maar wij hebben in deze wereld geld nodig om te kunnen leven". Dat is inderdaad juist, ik heb dat vanaf het begin gezegd. Ik heb niet gezegd dat wij geen geld nodig hebben. Zelfs Jezus had geld nodig om hier op aarde te kunnen leven, maar Hij rende er nooit achteraan. Het was geen doel in Zijn leven om meer en meer geld te "maken". Mag ik u een vraag stellen? Wordt u opgewonden van het feit dat u plotseling en onverwacht een groot geldbedrag krijgt? Bent u ernaar op zoek om meer en meer geld te vergaren? Wanneer uw antwoord, op welke van deze twee vragen dan ook, "ja" is, dan is het duidelijk mijn vriend dat u geld liefhebt. Dan dient u mammon.

Er is niets mis mee om door hard te werken meer geld te verdienen. Er is niets mis mee om een goed salaris te verdienen. Nee, u kunt € 5.000,- per maand te verdienen, en nog steeds God liefhebben, dat is zonder meer mogelijk. Het is geen vraag hoeveel u verdient. Ik zeg niet dat u God alleen kunt liefhebben wanneer u slechts € 1.000,- per maand verdient. Dat is niet wat Jezus ons leert. Het is niet de vraag hoeveel u verdient, waar het om gaat is of u geld liefhebt en erachteraan rent om meer en meer te krijgen.

Er zijn vele gelovigen die zo dwaas zijn om te denken dat, wanneer zij meer geld hebben, het een teken is dat God hen zegent. Sommige gelovigen wensen zelfs dat God hen helpt om op een dag de loterij te winnen. En maar hopen en hopen dat zij een superprijs winnen van misschien wel € 1.000.000,- door voor € 1,- of € 10,- een lot te kopen. Waarvoor doen zij dat? Hoe komt u aan die € 1.000.000,-. Er zijn bijv. 100.000 mensen die een lot gekocht hebben en het enige wat u doet is dat u deelt in de teleurstelling van al die honderdduizend mensen, in de hoop om geluk te hebben, en deelt van de inleg van anderen. M.a.w. u leeft dan van het geld van anderen, niet wat u zelf door werk hebt verdiend. Denkt u dat dit de manier is waarop God wil dat wij op aarde leven? Dat is wel wat de loterij is. Dat is niet Gods weg om ons dagelijks brood en levensonderhoud te verdienen. Denkt u dat Jezus een lot zou kopen? Velen zijn er die denken dat het hen gelukkig zal maken. Het is zonde om van het geld van anderen te leven. Het is beter om weinig te hebben en het eerlijk zelf te verdienen. Denk niet dat het winnen van een loterij een teken is van Gods zegen.

De zegen van God is niet te zien in materiële dingen. Jezus was arm en Hij was uitzonderlijk gezegend. Petrus zei eens: " Zilver en goud heb ik niet". Paulus was arm. Hij moest met zijn handen werken, worstelen om in zijn dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien. In het Oude Testament zien wij een voorbeeld van Lot en Abraham. Abraham had nooit het verlangen om rijk te zijn, maar God zegende hem en hij was rijk. Lot echter wilde rijk worden en koos daarom voor Sodom om veel geld te kunnen vergaren. U kunt dit lezen in Genesis 12-13 en verder tot Genesis 19. Wat was het gevolg? Het richtte hem te gronde. Bileam wilde rijk worden als profeet. Wat was het resultaat? Hij raakte zijn roeping kwijt en kwam in de hel. Gehazi, de knecht van Eliza (u kunt hierover lezen in 2 Koningen 5), wilde rijk worden. Hij liep niet alleen de mogelijkheid mis om de volgende profeet na Eliza te worden, maar bracht ook nog lepra over hemzelf en zijn kinderen. U ziet dat er veel voorbeelden zijn. Judas Iskariot wilde een extraatje aan geld en werd hierdoor ten gronde gericht en eindigde in de hel. Demas had een apostel als Paulus kunnen zijn; hij had Bijbelse geschriften kunnen schrijven. In plaats daarvan rende hij achter geld aan en richtte zichzelf hiermee ten gronde. ( 2 Tim. 4:10). Ik denk dat wij hier genoeg waarschuwingen hebben.

Beste vrienden, neem deze dingen serieus. De Bijbel waarschuwt ons: "wie graag rijk willen worden, komt al snel in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren." (1 Tim 6:9). Er is slechts één mogelijkheid om hieraan te ontsnappen en het volgende als een gebed uit te spreken: " Heere Jezus, ik wil U liefhebben met heel mijn hart, niet 90% van mijn hart, maar met mijn hele hart. Red mij van dit vreselijke kwaad van de liefde voor geld".

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)