63 Ongeloof

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 63 Unbelief

Wij gaan verder in het bestuderen van boosaardige zondige dingen die ons innerlijke leven kapot maken, iets waar wij voor onszelf meestal niet van bewust zijn. Het woord van God is net een röntgen- of scanapparaat dat laat zien hoe ons innerlijke er écht uit ziet.

Laten wij eens kijken naar Markus 4:37, waar wij kunnen lezen dat toen Jezus met Zijn discipelen in een boot over het meer voer, er een heftige storm woedde, waarbij de golven over de boot sloegen. De boot vulde zich zo met water dat hij bijna zonk. De discipelen waren bang, terwijl Jezus in de boot lag te slepen. Zij maakten Hem wakker en Jezus bestrafte de wind, die ging liggen en de golven bedaarden. De discipelen waren bang dat zij zouden vergaan en vroegen Hem: "Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan "! En Jezus antwoorde: " Waarom waren jullie zo bang. Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij "? (Markus 4:40). Wanneer wij zien dat Jezus Zijn discipelen berispt, dan kunnen wij zien dat de krachtigste berisping voor een bepaalde zonde er boven uit steekt, namelijk ongeloof!

Wij hebben de afgelopen lessen gekeken naar zonden die Jezus het meest haatte; zonden die door een groot deel van de wereld niet gezien worden als zonde zoals: Huichelarij, hoogmoed/trots, egoïsme, haat en aan deze lijst kunnen wij ongeloof toevoegen. Ongeloof wordt zeer zeker door bijna niemand in de wereld gezien als zonde. Het trieste hiervan is dat, wanneer u het mij vraagt, 99% van de gelovigen, wedergeboren gelovigen, ongeloof ook niet beschouwen als zonde. Zij denken dat het een zwakte is. 'Ik denk dat ik niet genoeg geloof heb broeder'. Het is alsof ze proberen te zeggen: 'Nou ja, ik ben nu eenmaal niet in staat om zoveel kilo's aan gewicht op te tillen. Ik ben te zwak. Mijn rechterhand is te zwak'. Wanneer het een zwakheid was dan is dat niet zo ernstig, maar het is ernstig omdat het een zonde is. Jezus bestrafte het als een zonde. Deze zonde is zo ernstig dat er in het Bijbelboek Hebreeën een waarschuwing staat: " Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof " (Hebreeën 3:12). Het is duidelijk dat hier gesproken wordt tegen gelovigen.

Hoe wordt een ongelovig hart genoemd? Een verdorven ongelovig hart! Wij zouden kunnen begrijpen dat een overspelig hart, een verdorven overspelig hart genoemd wordt. Jezus sprak in Mattheüs 16 over een verdorven en overspelig geslacht. Van het hart van een moordenaar kunnen wij zeggen, een verdorven moordenaars hart. Misschien kunnen wij dit zelfs zeggen van een egoïstisch hart, wij kunnen dan misschien iets gevoeliger zijn, maar toch is een egoïstisch of hoogmoedig en trots hart ook een verdorven hart. Wanneer wij meer licht ontvangen hebben, dan kan van een hart vol haat ook gezegd worden dat het om een verdorven hart gaat. Echter, hoeveel mensen zijn er die helder inzicht in deze zonden gekregen hebben, die ook zullen zeggen dat een ongelovig hart een verdorven hart is? Toch is dat precies wat er in Hebreeën 3:12 staat. Het kan u zelfs volledig doen afvallen van de levende God. Zo ernstig is dit.

Een ongelovig hart kan er voor zorgen dat u afvalt van de levende God . Hieraan ziet u dus dat dit ook een zonde is die wij zeer serieus moeten nemen. Jezus berispte Zijn discipelen zeven keer vanwege ongeloof, zelfs na Zijn opstanding. Hij berispte hen alleen vanwege hun ongeloof. Het is niet zo dat zij hun andere zonden in hun leven overwonnen hadden. Ik ben ervan overtuigd dat zij door honderden zonden verslagen werden. Alle discipelen waren bijvoorbeeld nog steeds op zoek naar een voorkeurspositie, wie de belangrijkste onder hen was en veel andere dingen, maar Jezus bestrafte hen alleen voor hun ongeloof.

Ongeloof is een zonde omdat het een belediging van God is. Wanneer God iets gezegd heeft en u dat niet gelooft, dan is dat een belediging van God. Stelt u zich eens voor dat u een student bent aan een hogeschool, en uw vader stuurt u een brief waar in staat: "Zoonlief ik heb € 500, = op jouw bankrekening gestort zodat jij je verplichte bijdragen kunt betalen", en u reageert met: "Ik ben er niet zo zeker van of paps dat wel gedaan heeft, misschien bluft hij wel". Denkt u ook niet dat dit een belediging van uw vader is? Dit is heel zeker een belediging. Hoeveel temeer is dat bij God het geval wanneer Hij iets gezegd heeft en u dat niet gelooft? Dan kunnen wij beter zeggen: "Nee, ik geloof de Bijbel niet als het Woord van God", dan is het oké, dan beledigt u God niet, omdat u niet weet wat God gezegd heeft. Stel dat u één van de mensen bent die geloven dat er geen boek in de wereld is wat Gods Woord is. Er zijn van deze mensen. Zij geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is, maar dat de Bijbel is geschreven door bepaalde mensen die hun eigen ideeën op schrift hebben gezet. Zulke mensen beledigen God niet, omdat zij niet begrijpen wat God gezegd heeft. Maar u, die een gelovige bent, u zegt aan de ene kant dat de Bijbel het Woord van God is en aan de andere kant gelooft u niet wat er door God in gezegd staat. U bent diegene die een verdorven hart van ongeloof heeft, en dat is een belediging van God door als het ware uit te drukken: "God heeft het wel gezégd, maar ik geloof het (Hem) niet".

Gelooft u God wanneer Hij zegt: " Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten " (Hebreeën 13:5-6) en dat Hij dit ook zo bedoelt. "Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten". Gelooft u wat er in Romeinen 8:28 geschreven staat, dat ieder ding wat er in uw leven gebeurt, iedere afzonderlijke gebeurtenis, klein of groot, God dat doet meewerken ten goede? Dat al het kwaad wat anderen u aandoen, God zal doen meewerken tot iets goeds? Gelooft u dat? Wanneer u dat gelooft, dan zal dat uw houding ten opzichte van uw leven compleet veranderen. U zult die man die u iets kwaads aangedaan heeft niet meer haten, omdat dat kwaad voor u in iets goeds omgezet wordt. Alles hangt af van geloof. Wanneer u geloof heeft, dan kunt u veel andere zonden overwinnen.

De Bijbel zegt: " Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: Ons geloof ". Waarom is het dat zo veel gelovigen bang zijn voor de duivel? Ik zal u zeggen waarom. Niet omdat de duivel zo machtig is. Ik weet dat de duivel tot veel in staat is; hij heeft meer macht dan ieder gelovige, ieder mens. Maar dat is niet de reden, de werkelijke reden is dat wij niet geloven dat hij verslagen is aan het kruis op Golgotha. Wanneer wij Gods Woord geloven dat zegt dat toen Jezus stierf aan het kruis, Hij satan krachteloos gemaakt heeft (Hebreeën 2:14), dan zou u niet bang zijn voor de duivel. Hij doodde de duivel niet. De Bijbel is erg nauwkeurig. Er staat dat Hij de duivel krachteloos gemaakt heeft. Dat betekent dat hij geen macht heeft over een kind van God. Wanneer u dat gelooft dan bent u nooit meer bang voor de duivel. Dan bent u nooit bang voor toverij. Dan bent u nooit meer bang voor wat dan ook. Het is allemaal afhankelijk van uw geloof.

Ziet u dat angst en geloof tegenovergesteld aan elkaar zijn. Het kan niet zo zijn dat er geloof en angst in hetzelfde hart aanwezig zijn. Er kan slechts één van de twee in uw hart aanwezig zijn. Wanneer geloof komt, dan verdwijnt angst. Het is als het licht. Wanneer u het licht aan doet, dan verdwijnt de duisternis uit de kamer. Hoe kan duisternis en licht, waar dan ook, samengaan? Dat is onmogelijk. Wanneer u het licht uit doet dan wordt de kamer overgenomen door de duisternis. Hetzelfde principe geldt voor angst. Wanneer de angst binnenkomt dan verdwijnt het geloof. Waarom werden de discipelen bang? Zij dachten: 'Wij gaan dood want de boot gaat zinken'. U kunt zelf situaties tegenkomen waarbij het er op lijkt of u echt gaat zinken en het lijkt of Jezus slaapt en u zich afvraagt: "Heere, geeft u niets om mij"? Het is een vraag die vaak uit het hart van veel mensen komt. 'Heere, zorgt u dan niet voor ons? Begrijpt u niet waar ik doorheen ga'? Dan wil ik u zeggen dat Hij dat zeer zeker wel doet.

In het boek Job lezen wij: "Hij kent de weg die ik ga" (Job 23:10 HSV). Het Boek omschrijft het als volgt: " Hij weet precies wat mij allemaal overkomt". Gelooft u dat? Gelooft u dat God precies alle minutieuze details weet die in uw leven gebeuren? Hij weet ze zeker. Jezus probeerde om geloof in Zijn eigen discipelen aan te wakkeren en zei in Mattheüs 10: " Wees niet bezorgd". Verder zei Hij: " Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen, er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil " (Mattheüs 10:29-31). Jezus zei ook nog: " Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld". Er is geen mens die ooit het aantal haren op zijn, haar en mijn hoofd kan tellen, maar de Bijbel zegt dat uw hemelse Vader het exacte aantal haren op uw hoofd weet.

Wanneer wij God niet vertrouwen dan is Hij beledigd. Dat is de reden waarom ongeloof zo'n ernstige zonde is. Wanneer u denkt dat God u zal straffen in plaats van u voor u te zorgen en te beschermen,

dan is dat het beledigen van God. Stelt u zich eens voor dat u midden in de nacht, laten wij zeggen 2 uur 's nachts, naar de slaapkamer van uw 4 jaar oude zoon gaat om te kijken of hij lekker slaapt, maar hij zit doodsbang rechtop in bed en u vraagt aan hem: "Wat is er met jou aan de hand"? En hij geeft als antwoord: "Paps, ik was bang dat iemand in het midden van de nacht bij mij zou komen om mij iets ergs aan te doen. Hoe zou u zich als vader voelen? 'Mijn zoon denkt in zijn slaap dat ik hem iets zal aandoen. Hoe denkt u dat God zich als Vader voelt, wanneer u denkt dat Hij u iets wil aandoen? Dat Hij u niet beschermt? Dat de zoon of dochter van de Vader bang is?

Ongeloof is een belediging voor God. Geloof eert God. De Bijbel zegt: " Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen". Ongeloof is zonde. Jezus is gekomen om ons te redden van zonde. Laten wij daarom deze zonden nogmaals in uw herinnering brengen. Vanuit deze zonden komen vele andere zonden voort, maar laten wij eerst deze vijf benoemen: Huichelarij, trots, egoïsme, haat en ongeloof. Vraag Jezus of Hij u wil bevrijden van deze vijf.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)