2 God keert het kwade ten goede

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 02 God Makes Evil Work For Good

[

Wij willen eerst naar een erg belangrijke vraag kijken.

Wanneer het kwaad is ontstaan met de val van Lucifer, het hoofd van de engelen. Waarom heeft God het dan niet onmiddellijk vernietigt? Gods was ertoe in staat. Wanneer satan de reden is van alle kwaad in de wereld, waarom vernietigd God satan dan niet? Waarom vernietigt Hij niet alle demonen, zodat wij niet meer door hen belaagd worden? Waarom moet de mens op zoveel terreinen lijden?

Wanneer God dat niet doet dan kunnen wij ervan verzekert zijn dat Hij daar een goede reden voor heeft. Er zijn veel dingen over God die wij niet volledig kunnen begrijpen. Gods wijsheid is als een oceaan, en ons verstand is als een klein kopje; het kan maar een heel klein beetje water van de oceaan bevatten. Dus kunnen wij een beetje van Gods wijsheid begrijpen, maar niet alles. Met dat kleine beetje wijsheid - met die kleine hoeveelheid intelligentie wat God ons gegeven heeft, kunnen wij een beetje begrijpen waarom God satan niet vernietigd heeft; waarom God een dergelijk moeilijk leven op aarde toestaat, zo onzeker, zo gevaarlijk op zo veel terreinen.

Eén reden is dat, wanneer God het leven op aarde extreem comfortabel en gemakkelijk had gemaakt, dan zou de mens niet denken aan de eeuwigheid. De mens is niet alleen geschapen voor dit korte verblijf op aarde. Zelfs wanneer men honderd jaar op deze aarde leeft, dan is dat een korte periode in vergelijking met de eeuwigheid. Planten en dieren hebben geen eeuwig bestaan. Maar toen God de mens schiep, schiep Hij hen om een schepsel voor de eeuwigheid te zijn; om eindeloos te leven. Zijn lichaam mag dan, nadat hij 70, 80 of 100 jaar geleefd heeft, verdwijnen van de aarde, maar zijn ziel is voor eeuwig; het zal nooit, nooit sterven. Wanneer u eenmaal geboren bent, dan zal uw ziel niet meer sterven; het zal eeuwig bestaan. Het is belangrijk om dat te begrijpen.

Van één ding kunnen wij zeker zijn en dat is dat God, in Zijn oneindig wijsheid, het toegestaan heeft dat ons leven op aarde zo moeilijk is, zodat de mens aan Hem gaat denken. Zelfs de problemen, ziekte, strijd en andere moeilijkheden, die satan en boze geesten in ons leven brengen, worden door een liefhebbende God toegestaan, zodat wij ons naar hem toe keren. Op die wijze zijn zelfs die beproevingen en moeilijkheden een uitdrukking van Gods liefde voor u. Weet u, God is zo krachtig en almachtig dat Hij het kwaad kan gebruiken tot vervulling van Zijn doelen. Wij kunnen dat niet begrijpen. Wij denken alleen maar goed is goed en kwaad is kwaad, en dat alleen het goede Gods doelen kan bevorderen. Nee, God is zo almachtig dat Hij ervoor kan zorgen dat boze werken voor ons mensen ten goede gekeerd worden.

Laat ik een voorbeeld geven. In feite is dit de hele boodschap van de Bijbel - hoe God satan en zijn boze geesten gebruikt om tot Zijn dienst te zijn. Dat is de reden waarom Hij hem niet vernietigd. Bij al het kwaad in de wereld zullen wij uiteindelijk ontdekken, hoe Gods plannen hierdoor op een wonderbaarlijke wijze zijn uit gekomen. God heeft het kwaad niet geschapen! Maar toen de engelen en de mens besloten om zondig te zijn, besloot God om dit tot Zijn doeleinden te gebruiken. Hier zien wij iets van Gods almacht. Wanneer wij dat zien, dan zal ons geloof krachtiger worden en zullen wij ontdekken dat wij niet meer bang hoeven te zijn voor het kwaad, omdat God het er iets goeds van kan maken.


Ik hoorde een verhaal van een zakenman die op een bepaalde tijd heel dicht bij God leefde. Maar na verloop van tijd dwaalde hij af toen zijn bedrijf floreerde. Hij ging naar een christelijke kerk en de oudsten spraken hem er regelmatig op aan om terug te keren naar God en zijn leven weer aan Christus te geven. Hij was echter te druk met zijn bedrijf en had op een gegeven moment ook geen tijd meer om de zondagse diensten bij te wonen. Zijn bedrijf bleef maar groeien. Op een dag beet een giftige slang de jongste van zijn drie zonen en het kind werd ernstig ziek. Toen de doctoren alle hoop hadden opgegeven werd de vader heel erg bang en hij vroeg naar een van de oudsten, om voor het kind te bidden.

De oudste was een wijs man. Hij kwam en bad als volgt: "Oh Heere, dank U dat U deze slang gestuurd hebt om het kind te bijten, want ik heb 6 jaar lang geprobeerd om dit gezin zo ver te krijgen dat zij weer aan U denken, maar slaagde daar niet in. Maar wat ik in 6 jaar niet kon bereiken, heeft deze slang in één ogenblik gedaan. Nu zij hun les geleerd hebben, Heere, genees dit kind en geef dat dit gezin nooit meer door slangen aan U herinnerd hoeft te worden."

Vindt u nu dat een slangenbeet goed of slecht is? Iedereen zal het er zeer zeker over eens zijn dat dit slecht is. Maar gebruikte God het, in deze speciale familiaire omstandigheid, tot iets wat goed was? Dat deed Hij zeer zeker. Dit gezin raakte van God verwijderd en zij zouden hun leven vernietigd hebben door hun jacht naar geld. Maar het was door een slang, die iets slechts deed door één van hun zonen te bijten, wat hen deed terugkeren naar God, zodat hun leven geestelijk gezegend kon worden; zij konden nu een leven met eeuwigheidswaarde. Dit is een voorbeeld hoe God het kwaad gebruikt om het goede te bereiken. Wanneer er geen slangen in de wereld zouden zijn, dan zou het kind niet door een slang gebeten zijn, en zou het gezin waarschijnlijk voor altijd verloren zijn gegaan. Hier zien dus wij hoe God een boosaardige slang gebruikte. Dit is ook vaak het geval bij ziekte. Er zijn veel mensen die hun hele leven nooit aan God denken totdat zij, op een dag, plotseling naar het ziekenhuis moeten omdat er kanker is geconstateerd of een andere ernstige ziekte. En dan gaan deze mensen, die veertig jaar lang nooit aan God gedacht hebben, hierdoor plotseling wel aan Hem denken.

Wij moeten eerst iets vaststellen: Is het goed om over God na te denken of niet? Natuurlijk is het goed. Een mens die zonder God leeft, leeft een leven zonder een reden en doel. Hij kan dan veel geld verdienen, maar uiteindelijk overlijdt hij gefrustreerd. Hij zal sterven met niets. God heeft ons op een dusdanige wijze geschapen dat Hij de belangrijkste factor in ons leven is, en wanneer wij niet aan Hem denken, missen wij ons hele doel en de reden van ons bestaan. Dus iemand die 40 of 50 jaar leeft zonder aan God te denken en uiteindelijk kanker krijgt, waarna hij aan God begint te denken, is deze kanker dan goed of slecht? Natuurlijk is kanker slecht (het kwaad) wanneer wij kanker op zichzelf bekijken. Maar er zijn voorbeelden waaruit blijkt hoe God kanker heeft gebruikt om mensen tot Hem te doen terugkeren. Hoe kan het dat kanker, wat op zich een kwaad is, gebruikt kan worden tot iets goeds net als bij de slang?

Op een dag zullen wij het verhaal van ieder mens kennen, wanneer Jezus terugkomt op aarde. Wanneer wij voor Hem staan en alle mensen die vanaf het begin op deze aarde geleefd hebben kunnen zien, vanaf de eerste mens en hun verhalen horen, dan zullen wij zien dat God veel omstandigheden heeft gebruikt om mensen te doen terugkeren van hun zondige leven naar Hem toe: Ongeneeslijke aandoeningen, ziektes, wilde dieren, slangen,


zelfs armoede en lijden en vele andere slechte dingen, waardoor heel veel mensen een eeuwig verblijf in de hemel hebben gevonden. Door al deze voorbeelden kunnen wij zien hoe God het kwaad, dat satan aanricht, gebruikt om mensen te redden uit de klauwen van satan. Er is een mens die leeft voor de duivel, gedoemd tot een eeuwig verblijf in de hel, weg van God en satan die in hem werkt. Dan gebeurt het dat door een slecht iets zoals ziekte, deze persoon terugkeert naar God. Hierdoor zien wij dat God de dingen die satan in de wereld gebracht heeft, het kwaad, gebruikt om mensen te bevrijden uit de klauwen van satan en hen over te brengen naar een eeuwige redding. Hier zien wij de wonderlijke werking van Gods macht en majesteit. Hierdoor kunnen wij ook zien dat God, de duivel keer op keer tot een dwaas maakt. Dit is de prachtige boodschap van de Bijbel. De Bijbel zegt ons dat Jezus kwam om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken (1 Johannes 3 vers 8).

Wij kunnen ons voorstellen dat wij allemaal ons leven begonnen zijn met een bol garen wat netjes is opgerold. Door de jaren heen is deze bol echter in de war geraakt met duizenden of zelfs miljoenen knopen. Wanneer wij nu naar die bol kijken worden wij gefrustreerd, wij worden ontmoedigd, wij vragen ons af wat wij eraan kunnen doen om de knopen er uit te halen. Dan krijgen wij deze fantastische boodschap uit de Bijbel - Jezus kan elke knoop ontrafelen. Ik weet niet hoeveel knopen u in uw leven gemaakt hebt, mijn vriend, maar ik kan u het goede nieuws vertellen dat Jezus elke knoop kan ontrafelen. Hij kan u een heel nieuwe rol met garen teruggeven met een heel leven alsof u net geboren bent. U kunt helemaal opnieuw beginnen wanneer u naar Jezus Christus gaat. Roep Zijn naam aan en zeg, "Heere Jezus, U kwam om de werken van de duivel te vernietigen, vernietig deze werken ook in mijn leven. Amen."

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)