discipels

Artikelen

Maakt u discipelen of bekeerlingen?
Are You Making Disciples Or Converts?

De videoband van ons geheugen
The videotape of our memory

Mijn manier van spreken
My Way Of Speaking

meer (12)

Boeken