10 Gods Woord is ons voedsel

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 10 God-s Word Is Our Food

Wij willen nadenken over het Woord van God, dat ons kracht geeft om overwinnaars te zijn in de strijd tegen satan en wat ons sterk maakt om in de toekomst elke situatie, die wij tegen komen, het hoofd te kunnen bieden.

De Bijbel is het Woord van God. Het is door de mens, onder inspiratie van de Heilige Geest, geschreven. Het is voedsel voor de ziel van een christen die tot geloof in Christus is gekomen en "opnieuw geboren" is. Zoals een baby huilt om melk, zo noodzakelijk is het Woord van God voor een christen die wederom geboren is, wanneer hij wil groeien in geestelijk opzicht. Ik wil u wijzen op een Bijbeltekst dat aangeeft wat Gods Woord in ons uitwerkt. In Petrus 1:23 lezen wij: "U hebt een nieuw leven gekregen; niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde; maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, Die door de levende Christus, Zijn woord tot ons blijft spreken" (HB). Er zijn heel veel mensen die, wanneer zij een puinhoop van hun leven gemaakt hebben, willen dat zij opnieuw zouden kunnen beginnen. Dat nu is juist datgene wat God aanbiedt, door te zeggen: "U kunt opnieuw geboren worden". Denk er eens over na dat u uw leven helemaal opnieuw zou kunnen beginnen als een baby, met geen enkele vermelding van fouten uit het verleden; het is allemaal uitgewist. Dat is wat het betekent om "opnieuw geboren" te zijn. Uw verleden is uitgewist en u bent een tweede maal geboren. Die wens die u had: "Oh ik wilde dat ik helemaal opnieuw zou kunnen beginnen"- God zegt, "Ik kan dat voor jouw laten gebeuren". Dat is wat er gebeurt wanneer wij Christus in ons leven toelaten. In het vers dat wij zojuist lazen staat dat deze wedergeboorte gebeurt door een zaad, net als bij een lichamelijke geboorte, die ook begon bij het zaad van uw vader. Op dezelfde wijze is het geestelijk zo dat het Woord van God als zaad is dat ons een nieuwe geboorte geeft . Maar op welke manier gebeurt dat? U geloofde Gods Woord, u reageerde op dat Woord van God dat zegt dat Christus is gestorven voor uw zonden. U accepteerde het Woord van God, dat zegt dat u een zondaar bent. U geloofde dat Christus is opgestaan uit de dood en dat u opnieuw geboren bent. U ontving, in geloof, de Heilige Geest omdat dat een belofte is die God in Zijn Woord geeft. En door dat Woord is er een nieuwe relatie tussen u en God ontstaan.

Petrus gaat verder door te zeggen dat, nu wij een opnieuw geboren baby zijn, hetzelfde Woord van God nu - wat als zaad in uw hart gekomen is en tot leven is gebracht -is als melk voor een pas geboren baby. In 1 Petrus 2 vers 2 staat: "En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt" (NBV). Een pas geboren baby moet groeien. God heeft onze zonden niet vergeven om alleen maar naar de hemel te gaan. Hij wil dat wij groeien, zoals het vers het zegt, om onze redding te bereiken, om continu vrij gemaakt te worden van al het kwaad dat in onze natuur aanwezig is. De natuur die wij hebben geërfd van Adam, onze eerste vader; egoïsme, trots, arrogantie, bitterheid, jaloezie, onreinheid, slechtheid en wat al niet meer. Wij moeten bevrijd worden van al deze dingen. Zij komen niet gelijk tevoorschijn wanneer wij wedergeboren zijn. Wanneer wij wedergeboren zijn dan lijkt het of er een nieuw leven in ons begonnen is. Dit nieuwe leven zorgt er voor dat de mogelijkheid aanwezig is om al deze slechte gewoontes te overwinnen. Deze mogelijkheid moet gebruikt worden om te groeien.

Weet u, een klein kind heeft, wanneer het net geboren is, de potentie om een gespierde reus te worden. Maar het zal niet groeien wanneer het zijn melk niet drinkt of zijn voedsel niet eet. Het moet gevoed worden en het voedsel moet opgegeten worden om te kunnen groeien. Dit is iets waar veel christenen een fout maken. Zij gaan er van uit dat wanneer hun zonden zijn vergeven en zij de Heilige Geest hebben ontvangen, het doel bereikt is. Zij denken dat dit alles is. Er is echter nog veel meer. U bent nog maar net geboren. Kunt u zeggen dat wanneer een baby net geboren is dat het doel bereikt is? Dat er voor die baby niet meer is?

Wij weten allemaal dat die baby zal sterven wanneer wij er geen aandacht meer aan besteden. Het is zelfs zo dat huilen het eerste is wat een baby doet zodra het geboren is. Vanaf de eerste dag verlangt


het naar melk. Er is een ontzettend gehuil of gekrijs. U hebt vast wel eens een baby horen krijsen om melk. Dit is hoe een oprechte christen het uitschreeuwt naar het Woord van God, dat God hem/haar voed door middel van Zijn Woord. Wij mogen ook aannemen dat wanneer een baby zo niet reageert, dat het waarschijnlijk ziek is, of zelfs zo erg dat het dood gaat. Gezonde baby's zullen het altijd uitschreeuwen naar melk. Een gezonde christen is iemand die het uitschreeuwt van verlangen naar Gods Woord om hem/haar te voeden, zoals gezegd "als pasgeboren zuigelingen". Er hoort een enorm verlangen in ons te zijn naar de melk van het woord van God. Gods Woord is de melk die ons doet groeien naar redding.

In het begin van de Bijbel zien wij hiervan een prachtig beeld. In Genesis 1 kunnen wij lezen dat de wereld een chaos was. De Bijbel omschrijft de aarde als woest en leeg en dat het in duisternis lag. Zo ziet de toestand van de mens die van God verwijderd is er ook uit; woest, leeg en donker. Dit was onze toestand voordat wij opnieuw geboren waren. Hoe veranderde God deze toestand van chaos, vormeloosheid, leegte en duisternis en maakte Hij er zo een prachtige wereld van dat aan het eind van Genesis 1 God sprak "dat het zeer goed was"? Hoe heeft God dat gedaan?

Wat voor ons belangrijk is om te zien is het volgende. In de eerste plaats, "de Geest van God zweefde boven het water." Al Gods werk begint bij de Heilige Geest die over een chaotische situatie zweeft en probeert het te redden, probeert het probleem op te lossen. Maar dat was niet alles. Wij lezen daarna het volgende: "En God zei:…". De Geest van God bewoog en het Woord van God sprak. Deze twee werken altijd samen - De Geest van God en het Woord van God. Wat sprak het Woord van God? "Laat er licht zijn!" Dat was het Woord. Op het moment dat het Woord uit Gods mond kwam, werd het licht. Hierna lezen wij opnieuw dat Het Woord van God sprak, "Laat er een gewelf zijn in het midden van het water", en de hemel werd gemaakt. God sprak opnieuw en zei: "Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden!" En de aarde werd gemaakt. Zo gebeurde het dat elke keer wanneer Gods Woord sprak, op de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, er iets gebeurde. Iets in de chaos werd veranderd.

De hele wereld is niet in één ogenblik veranderd. Er waren zes dagen voor nodig, niet omdat God er rustig de tijd voor nam. God had alles in één keer kunnen veranderen. Hij had de hele wereld in één keer prachtig kunnen maken, met één Woord. God probeert ons echter iets te leren in de eerste bladzijde van de Bijbel en dat is dat God in ons leven langzaam vooruit werkt, van dag tot dag.

Hij wil iedere dag iets doen om de chaos, de duisternis, de vormeloosheid en de onchristelijkheid uit ons leven te verwijderen. In het nieuwe Testament, in 2 Korintiërs 4 vers 16 staat dat "de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt." Op de eerste dag moet er een verandering merkbaar zijn, en op de tweede dag, de derde dag en de volgende dagen. Zo wil God ons door de rest van ons leven, van dag tot dag en beetje bij beetje, veranderen totdat aan het eind van ons leven de dag komt waarop God kan zeggen: "Erg goed, Ik ben in staat geweest om Mijn werk in deze persoon af te maken."

Het verdrietige echter is dat dit bij veel christenen niet gebeurt omdat zij niet op Gods oproep reageren. In Genesis 1, toen Gods Woord sprak, reageerde de aarde en er gebeurde iets. Dus, wanneer u op Gods Woord reageert, zoals het in uw hart binnen komt, zal er zeker iets in uw leven gebeuren. Wanneer u Gods Woord accepteert, wanneer u in het Woord van God gelooft, wanneer u Gods Woord gehoorzaamt, dan zal er zeker iets in uw leven gebeuren. Net zoals wij in Genesis kunnen lezen, gebeurde er elke dag iets en zag God dat het goed was. Het is Gods wil dat u elke dag Woorden van God in uw hart ontvangt, dat een verandering teweeg brengt in uw leven. Dat is de reden waarom het zo belangrijk is om elke dag Gods Woord te lezen en er over na te denken. Zelfs belangrijker dan uw eten.


Herinnert u zich de eerste verzoeking die Jezus kreeg in de woestijn. Hij had veertig dagen gevast toen de duivel kwam en tegen Jezus zei: "Waarom verandert u deze stenen niet in brood. U hebt honger; U zult sterven wanneer U niet eet". Het is de waarheid. Wanneer u veertig dagen niet hebt gegeten en daar mee door gaat dan is er de mogelijkheid dat u dood gaat. Maar Jezus antwoordde satan dat het belangrijker is om Gods Woord te ontvangen dan het eten van voedsel. De tekst hiervoor was een parafrase op Mattheüs 4 vers 4, waar staat: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt." Wat Jezus hier uitdrukte was dat het belangrijker is om Gods Woord tot u te nemen (te eten), dan het eten van voedsel.

Hoeveel christenen zijn er die het belangrijker vinden om Gods Woord te bestuderen en op te nemen in hun hart en voor hun geest, dan het elke dag eten van voedsel voor hun lichaam? Wij kennen allemaal het belang van voedsel voor ons lichaam; wij weten dat wij niet zullen groeien wanneer wij niet eten. Wij houden van eten. Wij houden van goed eten. Waarom is het dat veel christenen niet zo van het Woord van God houden? Het komt omdat zij, net als kleine kinderen soms, de waarde er niet van inzien. Kleine kinderen kennen de waarde van voedsel niet. Wanneer u tegen hen zegt dat zij moeten eten, dan doen zij het niet. U zegt tegen hen dat zij melk moeten drinken, dan doen zij het niet. Soms moeten vader of moeder hen er toe dwingen. Zo is het ook met veel christenen. Maar wanneer u eenmaal begrepen hebt dat u door Gods Woord kunt groeien, dat u er krachtig door kunt worden, dat u hierdoor satan kunt overwinnen wanneer u zich er aan overgeeft, dan zal het uw leven veranderen van chaos naar schoonheid. Het kan uw hele leven veranderen, wanneer u zich deze gewoonte vanaf vandaag aanleert. Neem vandaag de beslissing om Gods Woord te lezen, te geloven en er naar te handelen, door het Woord van God te gehoorzamen.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)