3 De kracht van de keuzevrijheid

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 03 The Power Of Choice

Wat is zonde? De mens praat over zonde, maar heeft vaak niet begrepen wat dat is. Wanneer wij beseffen dat zonde ons van God afhoudt, dan is het belangrijk om te weten wat zonde is.

Waarom gedragen sommigen zich vaak als dieren? Voelt u, voor uzelf niet dat soms uw gedrag – wanneer u eerlijk bent – op dat van een dier lijkt? De wijze waarop sommige menselijke wezens zich tegenover anderen gedragen, lijkt op de wijze waarop honden tegen elkaar blaffen en hun tanden aan elkaar laten zien. Wat is het antwoord op deze vraag: Zulke mensen zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen lichamelijke behoeftes en hun eigen bestaan op deze wereld, in plaats van de dingen die in verband staan met hun aardse bestaan.

Waarin is een dier geïnteresseerd? Een dier heeft geen geestelijke waarden. Er is geen dier op aarde die aan God denkt. U zult nooit een religieuze aap vinden of een religieuze hond die ergens knielt of iets doet als een daad van aanbidding. Wanneer het echter op de mens aankomt, zelf ergens in de jungle en barbaren die niets weten van een religie en die nooit onderwijs genoten hebben, die hebben een zintuig dat er een god is die op de één of andere manier ontevreden met hen is. Dat is de reden waarom zij offers brengen. Misschien aanbidden zij de zon, een boom of iets anders dat geschapen is. De mens heeft een zintuig dat hen er op wijst dat zij verantwoording moeten afleggen aan een opperwezen. Geen enkel dier heeft zoiets.

Waar is een dier in geïnteresseerd? Voedsel, slapen, seksuele bevrediging en hun jongen verzorgen. Dat is alles. Dieren lopen altijd met hun kop naar beneden. Voor hen is er alleen maar de aarde. Er is voor hen geen toekomst. Wanneer zij dood gaan dat worden zij tot stof; dat is alles. Maar de mens is in eerste instantie geschapen om een kind van God te zijn. Natuurlijk hebben wij een lichaam. Wij hebben voedsel nodig, God heeft ons geschapen met een seksueel verlangen en wij hebben slaap nodig. Al deze dingen zijn goed. Er is niets mis met geen van deze dingen, mits zij op een passende wijze worden gebruikt. Wanneer wij honger hebben, dan moeten wij geen voedsel stelen. Er zijn rechtmatige manieren om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Het is goed om te slapen, maar niet wanneer men werkt of iets belangrijks doet. Hetzelfde geld voor de seksuele genoegens. God heeft bepaald dat dit thuis hoort binnen een huwelijks relatie. Er zijn rechtmatige manieren waarbinnen God gezorgd heeft om invulling te geven aan de behoefte van voedsel, slaap en seksuele bevrediging.

Dieren denken niet op deze wijze. Zij hebben geen wetten. Zij proberen op elke mogelijke wijze aan deze behoeften te voldoen. Zelfs wanneer zij er met andere dieren om moeten vechten of hen aan stukken moeten scheuren, maakt dit geen verschil. Wanneer een mens zich zo gaat gedragen dan kan men stellen dat hij is afgedaald tot het niveau van een dier. Wanneer een mens geen geestelijke waarden heeft en hij alleen geïnteresseerd is in aardse dingen, dan kunnen wij zeggen dat hij zich verlaagd heeft tot het niveau van dieren. God heeft ons echter zo niet geschapen. Hij heeft ons geschapen als Zichzelf – moreel, oprecht, met karakter en zelfbeheersing – en geen slaaf zijn van dierlijke passies. Wat ik in feite bedoel is dat wij als mens verstandiger zijn dan dieren; dat wij onderwijs genoten hebben en rekenkundige problemen kunnen oplossen. Maar omdat dat voor de aap en de hond niet geldt, maakt ons dat niet beter dan de dieren. Wat ik bedoel is dat er grote verschillen zijn in het knapper en beter zijn dan zij. Omdat wij kunnen zien dat er zelfs hoog


opgeleide mensen zijn die vaak verslaafd zijn aan hebzucht, seksuele lusten, boosheid, bitterheid en zelfzucht. En dat vaak, of het nu dr. drs. of ingenieur is, intelligent en bekwaam, hun gedrag net is als dat van dieren is. Weet u waarom? Omdat zij niet hebben afgerekend met het grootste probleem in hun leven: En dat is zonde!

Er is in de mens iets dat veel dieper gaat dan ons verstand. Veel mensen denken dat wij bestaan uit lichaam en ziel, waarbij de ziel de plek is waar ons verstand, onze emoties en onze persoonlijkheid huist. Zijn denken dat geen mens dieper gaat dan dat. Er is echter een deel van de mens dat nog dieper gaat dan lichaam en ziel. Dat is wat de Bijbel omschrijft als de geest. Onze geest is wat ons bewust maakt van het feit dat er een God is. Geen enkel dier heeft dat. Alle chaos, verwarring, ziekten en kwaad in deze wereld is een direct gevolg van het ongehoorzaam zijn van de mens aan God: Het negeren van wat de Geest in hem oproept om te oren; Gods stem negeren en luisteren naar de duivel.

In een vorige studie stelden wij vast dat God de mens een vrije wil gegeven heeft. Wanneer wij die vrijheid niet zouden hebben, zoals ik in de studie zei, zouden wij net robots zijn. Wij zouden God automatisch gehoorzamen op de wijze waarop een robot gehoorzaamd, maar kunnen dan nooit Gods kinderen zijn. Een robot kan niet uw kind zijn. God nam, bij wijze van spreken, het risico van de mogelijkheid dat de mens aan hem ongehoorzaam zou kunnen zijn. Het risico van het brengen van chaos en verwarring in de wereld, door Hem ongehoorzaam te zijn en te luisteren naar de duivel; misleid te worden door de duivel. God was echter bereid om dat risico te nemen omdat Hij kinderen wilde. Hij wilde hen die Hem op een vrijwillige basis gehoorzaam zijn en niet vanuit een dwingende positie. De eerste mens die God volgens de Bijbel geschapen heeft, Adam en Eva, waren geschapen in onschuld. Zij moesten een keuze maken om heilig te kunnen zijn. Zij hadden een vrije wil, zodat zij een keus konden maken toen zij verzocht werden.

Hoe kunt u bijvoorbeeld weten of uw zoon u gehoorzaamt wanneer u hem in zijn kamer zet met de vrijheid om alles te kunnen doen wat hij wil? Stel, u gaat een poosje van huis en zegt tegen uw zoon, uw kleine jongen: “Jij mag alles doen wat je leuk vindt tot wij terug zijn”. U zult er nooit achter komen of uw zoon gehoorzaam is of niet. Wanneer u wilt weten of uw zoon gehoorzaam is of niet, dan moet u zoiets tegen hem zeggen als: “je mag alles in huis doen, behalve de trommel met koeken openmaken en je mag niet van de koeken eten die er in zitten zolang je vader en moeder weg zijn”. Wanneer u één beperking als deze maakt dan kunt u in ieder geval weten of uw zoon gehoorzaam is ja of nee. Hij mag van alles doen; hij kan gaan spelen, hij kan boeken lezen, enz. Maar er is één ding waarvan u tegen hem gezegd heeft dat hij dat niet mocht doen. Wanneer u terug komt en merkt dat hij dat ene, waarvan u hem gezegd heeft dat hij dat niet mocht doen, toch gedaan heeft, dan weet u of hij gehoorzaam is of niet. Dit is de reden waarom voor de mens verleiding noodzakelijk is om zijn gehoorzaamheid te kunnen bewijzen; de noodzaak voor de mens om een keus te kunnen maken: “Ik zeg nee tegen iets en ja tegen God.”

Wij kunnen in de Bijbel lezen dat toen God Adam en Eva schiep, Hij hen in een tuin geplaatst had waarbij zij van elke boom in die tuin konden eten. Er waren prachtige bomen met veel goed fruit en God sprak dat zij mochten eten wat zij wensten. Het is net als aan uw zoon vertellen dat hij alles mag doen, behalve dat ene. En dat is nu wat God ook tegen Adam en Eva zei: “Er is één ding dat jullie niet mogen; er staat hier een speciale boom, waarvan Ik zeg dat jullie daar niet van mogen eten.” Het was niet erg ingewikkeld. Er waren duizenden


andere bomen, met heerlijke vruchten, waar zij wel van hadden kunnen eten. Er was echter nog een andere boom die “boom van het leven” genoemd werd, waar zij ook naar toe kon gaan. Het was niet zo dat God duizend bomen geplant had en dat zij van 999 niet mochten eten, maar van één boom wel. Dan hadden wij kunnen zeggen dat zoiets niet gemakkelijk is. Wat ik bedoel te zeggen is het volgende: Wanneer u tegen uw zoon gezegd zou hebben dat hij 999 dingen niet mocht doen maar één wel, dan zou hij ze waarschijnlijk niet eens onthouden hebben. Wanneer u hem verteld zou hebben dat hij één ding wel mocht dan zou dat niet gemakkelijk geweest zijn. Maar zo was het niet. U liet uw zoon thuis met de boodschap dat hij alles mocht behalve dat ene wat hij niet mocht doen. Op dezelfde wijze sprak God tegen Adam en Eva, dat er slechts één boom was waar zij niet van mochten eten.

Hier zien wij het doel van verleiding. Het is om de mens heilig te laten worden. Wanneer hij nee zegt tegen de verleiding dan kan hij heilig worden. Maar aan de andere kant, wanneer hij ja zegt tegen de verleiding dan zondigt hij. Die keus was noodzakelijk. Wij zagen al wat de reden is voor de vrijheid van keuze. Wij kunnen over deze verleiding waar Adam en Eva mee te maken had en de gevolgen daarvan in de Bijbel lezen, in Genesis 2 en 3.

Er is een groot verschil in onschuldig zijn en heilig zijn. Onschuldig is datgene wat men ziet in een baby. U weet dat een baby onwetend is over goed en kwaad, noch heilig, noch perfect. Maar wanneer de baby opgroeit en een mens met een karakter wordt, moet hij keuzes maken. Adam was, ondanks dat fysiek gezien een volwassen man was, eigenlijk een baby. Hij was onschuldig en moest een keuze maken om het kwaad te weerstaan en voor God te kiezen, om zodoende een volwassen geestelijk mens te worden zoals God wilde dat hij zou zijn. Hieruit kunnen wij de reden begrijpen waarom God het toestaat dat wij verleidt worden door onze passies, met dingen waarvan wij weten dat ze verkeerd zijn en waarom God satan toestaat om ons te verleiden. Wanneer wij weigeren om toe te geven aan verleiding, weet u wat er dan gebeurd? Elke keer wanneer u nee zegt tegen een verleiding, dan wordt uw karakter gevormd. Het type persoon die u vandaag bent is het gevolg van alle beslissingen die u tot nu toe in uw leven genomen hebt. Wanneer anderen in uw omgeving beter zijn, dan is dat omdat zij betere keuzes gemaakt hebben en wanneer u slecht bent, dan is dat omdat u keuzes gemaakt hebt die slecht zijn.

Wij kunnen niets veranderen aan ons verleden, maar wij kunnen wel iets doen aan onze toekomst. Het is zonde om voor het slechte te kiezen, en heiliging om voor God te kiezen. Jezus is gekomen om ons dat te laten zien, zodat wij kunnen zien wat goed voor ons is. Hij is niet alleen gekomen om ons te laten zien wat goed is, maar Hij is ook gekomen om ons te helpen. Bent u bereid om nu een klein gebed te bidden en te zeggen: “Here, ik kan niets veranderen aan de jaren van mijn leven die voorbijgegaan zijn, maar ik wil iets doen aan de toekomst. Ik wil datgene kiezen wat u blij maakt. Here Jezus; help mij. Amen.” En Hij zal u helpen!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)