Dr.Annie Poonen

Artikelen
Het Nieuwe Verbond - Een Deelgenootschap..
The New Covenant - A partnership with Jesus