geschreven door :   categorieën :   Foundational Truths zoeker
WFTW Body: 

Paulus spreekt veel over de grote waarheid dat alle gelovigen met Christus gestorven toen Hij stierf aan het kruis (2 Corinthiërs 5:14). Hij spreekt hierover in Romeinen, Corinthiërs en Galaten. "Ik ben met Christus gekruisigd" (Galaten2:20). "als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven" (2 Corinthiërs 5:14). Dit was een unieke openbaring die God aan Paulus gaf. We lezen niet dat Petrus, Johannes of Jacobus er over schrijven. Toen Jezus stierf en weer op stond, zij in de ogen van God, alle gelovigen gestorven en opgestaan ​​met Hem. Daarom kunnen we niet langer voor onszelf leven, maar voor Hem alleen (2 Corinthiërs 5:15).

Als je aan gelovigen vraagt: "Waarom is Christus gestorven?”, dan is het antwoord dat de meeste van hen zouden geven uit 1 Corinthiërs 15:3: "Christus is gestorven voor onze zonden", dat klopt. Maar dat is slechts een deel van het antwoord. Het tweede deel staat hier: "Christus stierf opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is." (2 Corinthiërs 5:15). Als we voor onszelf leven, dan frustreren we het doel waarvoor Christus stierf. Als we in zonde blijven leven, dan maken we misbruik van het feit dat Christus stierf voor onze zonden, en dus maken we misbruik van de genade van God. Elke gelovige die leeft voor zichzelf heeft niet echt het volledige doel begrepen waarvoor Christus stierf. Satans doel is om onze ogen te verblinden voor de volle waarheid van God. Hij probeert ten eerste te voorkomen dat we ook maar iets over de dood van Christus begrijpen. Als we inzien dat Christus voor onze zonden is gestorven, dan zal Satan proberen om onze ogen te verblinden voor de volledige bedoeling van de dood van Christus.

Christus stierf om ons permanent te bevrijden van een egocentrisch leven. Wanneer we deze twee verzen samen vatten – 1 Corinthiërs 15:3 en 2 Corinthiërs 5:15- dan zien we dat de wortel van alle zonde het egocentrisme is. Een mens leeft in zonde, omdat hij voor zichzelf leeft. Zolang als je voor jezelf leeft, zul je nooit de overwinning behalen over de zonde. Zolang de wortel van de boom niet is afgehakt, zal de groei van de vruchten (=zonden) niet ophouden. Als je de bijl legt aan de wortel (egocentrisme), dan hoef je niet bezig te blijven met het afsnijden van de slechte vruchten (zonde) die tevoorschijn blijven komen.

Veel mensen hebben zich kunnen ontdoen van de zonde die aan de oppervlakte kwam, maar de wortel is er nog steeds, de wortel van het leven voor jezelf. Je zult nooit overwinning over de zonde krijgen, zolang je leeft voor jezelf. Je moet eens en voor altijd beslissen, "met ingang van vandaag. Ik zal nooit meer een beslissing nemen met mijzelf als het middelpunt van mijn leven. Ik zal nooit meer een beslissing nemen op basis van het voordeel dat ik er aan zal hebben." Weet je hoeveel mensen beslissingen nemen in christelijke werk door deze vragen stellen, "Welk voordeel zit hier voor mij in? Hoe bevorderlijk zal dit zijn voor mijn gezin?" Dat is ook hoe elke onbekeerde, goddeloze zondaar in de wereld ook beslissingen maakt. U bent dan niet anders dan zij, behalve dan dat hij of zij waarschijnlijk een atheïst is, terwijl jij naar een kerk gaat. Maar van binnen, bent je allebei precies hetzelfde. Jezus stierf om ons daarvan te verlossen, zodat we nooit meer een beslissing zouden nemen vanwege het voordeel dat het óns zou opleveren, maar hoe het God zou verheerlijken en hoe Zijn Koninkrijk en Zijn doel erbij gebaat zou zijn. Als we 100 mensen zover zouden kunnen krijgen, dan kunnen we ons Nederland*1 op zijn kop zetten. Maar het is erg moeilijk om zelfs maar een enkeling, zoals die te vinden.

De overgrote meerderheid van de christenen hebben niet begrepen dat we niet meer te leven voor onszelf. Ze slaan dan de verzen zoals 2 Corinthiërs 5:15 over en springen dan naar en 2 Corinthiërs 5:17, "het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden - een nieuwe schepping ." Maar laat me je vragen: "Wat zijn de oude dingen die voorbij gegaan zijn of die voorbij gegaan zouden moeten zijn?" Is "levend voor zichzelf" voorbij gegaan? Zijn uw ambities en uw doelstellingen nieuw geworden?

*1 De oorspronkelijke tekst verwijst naar India, waar Zac Poonen woont.