geschreven door :   categorieën :   discipels
WFTW Body: 

Johannes begint zijn evangelie, en in de eerste brief, met het benoemen van de dingen die in het begin waren. In het begin waren er geen leerstellingen, kerkelijke patronen, hoe te dopen, enzovoorts. Dingen waar christenen nu wel over debatteren. Er was alleen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en zij hadden leven en gemeenschap met elkaar (1 Joh. 1:1-3). Het is leven en gemeenschap dat wij hoger moeten inschatten dat iets anders. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 over drie niveaus van geestelijk leven.

Kinderen (1 Joh. 2:12): De belangrijkste karakteristieke eigenschap van kinderen is zij heel blij zijn wanneer hun zonden vergeven zijn, zij weten dat zij een liefdevolle Vader hebben die voor hen zorgt. Wanneer wij in beslag genomen worden door de vergeving van zonden en Vaders zegeningen geeft dit aan dat wij geestelijk slechts kinderen zijn.

Jonge mannen (1 Joh. 2:13): Jonge mannen zijn sterk en houden zich aan het Woord van God om satan te overwinnen. Zelfs wanneer wij overwinning hebben over zonden, druk zijn in het dienen van God en in staat om satan te overwinnen, dan zijn wij geestelijk nog steeds jonge mannen.

Vaders (1 Joh. 2:14): Er zijn er die gegroeid tot geestelijke vaders. Het enigste wat voor hen belangrijk is, is dat zij God kennen zoals Hij vanaf het begin was, leven en gemeenschap uitstalend. De belangrijkste roeping die wij hebben is om Gods leven en karakter uit te stralen. In het begin deed God geen wonderen en dreef Hij geen demonen uit, maar hadden een goddelijk leven en genoten van gemeenschap. Wij kunnen ook het leven van God ervaren en gemeenschap hebben met anderen die hetzelfde leven hebben.

Velen gaan naar een samenkomst om naar begenadigde sprekers te luisteren, goede muziek aan te horen, om hulp te krijgen bij aardse behoeftes, enz. Wij kunnen in Markus 6:20 lezen dat Herodes het prachtig vond om te luisteren naar de vurige preken van Johannes de Doper, maar dat maakte hem niet geestelijk. God trekt mensen die vanuit het diepste van hun hart op zoek zijn naar Zijn leven. Zulke mensen hebben gemeenschap met anderen met een zelfde leven, zelfs zonder dat zij uitgesproken gaven bezitten. Wanneer wij alleen maar aangetrokken worden tot mensen met gaven, laat dit zien dat wij net als Herodes kunnen zijn. Zij die aangetrokken worden tot gaven en niet tot een godvruchtig leven en gemeenschap met nederige godvrezende medemensen zullen snel terugvallen. Zij echter die aangetrokken worden tot leven zullen niet afvallen.

Het duurt voor ons vaak vele jaren voordat wij deel hebben aan de goddelijke natuur, terwijl geestelijke gaven onmiddellijk ontvangen kunnen worden. Gaven zijn net als een kledingstuk dat aangetrokken kan worden, maar het is iets wat de persoon van binnen niet veranderd. Bileams ezel kon spreken in een onbekende taal, maar het bleef nog steeds een ezel. Bileam zelf kon profeteren over de Messias, maar was wel iemand die Israel tot zonde leidde.

God heeft maar weinig begiftigde broeders in de gemeente geplaatst die kunnen onderscheiden wie naar leven op zoek is, of op zoek is naar gaven. Iemand die niet in staat is gemeenschap te zoeken met godvrezende broeders en zusters die niet over gaven beschikken, laat zien dat hij niet op zoek is naar het leven.

Jezus zei dat valse profeten zullen profeteren, wonderen zullen doen en demonen zullen uit drijven in Zijn naam (Mattheüs 7:22). Maar Hij verteld hen ook dat zij nooit aan Hem hebben toebehoord (Mattheüs 7:23). Veel mensen weten niet dat zij, die zulke gaven hebben, niet eens wedergeboren hoeven te zijn. Jezus verteld ons dat wij niet op zoek moeten gaan naar gaven maar naar vruchten zoals geduld, goedheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, enz. Wanneer u wel eens naar een grote spreker luistert, kijkt u dan wel eens naar zijn achtergrond zoals zijn familieleven, zijn omgang met medewerkers, zijn houding ten opzichte van geld en eer? Dat is wat het onderscheid laat zien tussen een valse en een oprechte profeet.

Babylon is gebouwd op basis van gaven die bewonderd en gewaardeerd worden. Jeruzalem echter, de ware gemeente, is gebouwd op leven en gemeenschap.