geschreven door :   categorieën :   discipels toewijding aan Christus
WFTW Body: 

In Openbaring 14 vers 4 staat geschreven - “Zij hebben met niemand gemeenschap gehad, maar zijn zuiver gebleven. Zij volgen het Lam waar Hij ook heengaat. Zij zijn vrijgekocht uit de mensen, de eerste vruchten voor God en het Lam.”

Dit verwijst niet naar fysieke maagdelijkheid of fysieke hoererij. Dat zijn de vrouwen die later worden genoemd in Openbaring 17 vers 5; Babylon de moeder van de hoeren en haar dochters.

Dit vers geeft aan dat deze 144.000 geen geestelijke hoererij bedreven hebben. Zij hielden zichzelf, als pure maagden, rein voor Christus, niet besmet door geestelijk overspel met het vlees en de wereld. Geestelijk overspel wordt in Jakobus 4:4 uitgelegd: “Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?” Hier wordt gesproken over hen die trouw gebleven zijn in de ogenblikken van verleiding; die niet voor het wereldse hebben gekozen. Zij zijn het Lam gevolgd, waar Hij ook heen ging. Met andere woorden: zij nemen dagelijks hun kruis op – want dat is de wijze waarop het Lam op aarde rondwandelde.

Let hierbij ook op een andere gedeelte namelijk, “Zij zijn vrijgekocht uit de mensen”. In Openbaring 14 vers 3 staat dat zij vrijgekocht waren van de aarde. Zij waren het tegenovergestelde van de “bewoners van de aarde”. Zij waren van de aarde vrijgekocht. Zij hielden zich niet bezig met aardse dingen. Hun denken was gericht op de dingen van boven, daar waar Christus aan de rechterhand van de Vader zit. Zij dachten niet op de wijze als: “Hoe kan ik in dit leven zo veel mogelijk geld verdienen en toch naar de hemel gaan wanneer ik sterf? Hoe kan ik een zo comfortabel mogelijk leven lijden en toch naar de hemel gaan wanneer ik dood ga? Dit is hoe wereldse mensen denken. Deze mensen dachten echter: “Hoe kan ik in alles de wil van God doen in mijn enige aardse leven? Hoe kan ik aan de Heere mijn dankbaarheid laten zien omdat Hij voor mij op Golgotha is gestorven?” Het waren niet de compromitterende, halfzachte, ditje-datje wereldse mensen die zich vandaag de dag “gelovigen” noemen. Zij waren van een totaal andere categorie. Zij waren bevrijd (vrijgekocht) van de wereld. Hun denken was niet gefocust op comfort, weelde of eer.

Wij zien hier dat zij ook bevrijd waren van de mens – de mening van mensen. Het gevolg is dat zij de eerste vruchten (eerstelingen) zijn voor God en voor het Lam.

Deze eerste vruchten zijn die vruchten die het eerst rijp zijn aan de boom. Dit zijn zij die direct gereageerd hebben op de oproep van de Heilige Geest en rijp geworden zijn tijdens hun aardse bestaan. Zij hebben hun leven niet vergooid. Zij hebben de mogelijkheden die God hun gegeven heeft niet verspild, door hun kruis op te nemen. Zij hebben de mogelijkheden om het Lam te volgen niet in de wind geslagen.

Zij hebben iedere mogelijkheid aangegrepen om hun “ik” te doden en Jezus na te volgen en zij waren gehoorzaam aan de roep van de Heilige Geest. Het resultaat is dat zij snel “rijp” werden. Dat zijn de eerste vruchten; de eerstelingen (HSV).

In Jakobus 1 vers 18 zegt dat God “Zijn wil aan ons heeft ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn”.

Niet iedereen reageert op de juiste wijze, maar er zullen enkelen zijn die juist zullen reageren en de eerste vruchten zijn. Het aantal van 144.000 is niet letterlijk. Het staat symbool voor een klein aantal mensen. Jezus zei dat de levensweg smal is en er slechts weinigen zijn die hem zullen vinden.

In Openbaring 7 zien wij dat er in Gods nabijheid een “grote menigte zal zijn, die niemand tellen kan, die hun kleding gewassen hebben in het bloed van het Lam. Velen van hen zullen de kinderen zijn, uit alle religies, die gestorven zijn voordat zij de leeftijd van “het kunnen begrijpen” bereikt hebben. Velen van hen zullen de geaborteerde foetussen zijn uit de laatste eeuwen. De gerechtigheid van Christus is hun toebedeeld en zij zijn dus in de hemel. Zij hebben nooit een mogelijkheid gehad om overwinnaars te worden. Maar zij die bewust voor de smalle weg gekozen hebben kunnen geteld worden. Het zijn er heel, heel weinig. Dit zijn zij die Mattheüs 5,6 en 7 serieus genomen hebben en zijn de eerstelingen voor God en het Lam.