geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Religious or Spiritual Spirit Filled Life
WFTW Body: 

Er is een verschil tussen zielskracht en de kracht van de Heilige Geest.

Petrus zei eens tegen de Heer, “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus antwoordde meteen en zei tegen hem: “Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard”. Met andere woorden, Petrus had die geestelijke waarheid niet ontdektdoor zijn zielskracht – zijn menselijke intelligentie of sluwheid. Onze ziel (verstand) kan ons geen Goddelijke openbaring geven. Als we intelligent zijn, dan kunnen we slimme gedachten krijgen vanuit de Bijbel. En we kunnen deze gedachten delen met andere mensen in de gemeente om indruk te maken op de onwetenden. Maar slimme menselijke gedachten en Goddelijke openbaring zijn net zo verschillend ten opzichte van elkaar als de hemel en de aarde.

Paulus predikte met vrees en beven, want hij was bang om zijn eigen wijsheid te gebruiken bij het spreken van Gods Woord – om te voorkomen dat het geloof van anderen gebouwd zou worden op zijn wijsheid in plaats van op de kracht van God (1 Corinthiërs 2:1-5). Menselijk gesproken, was Paulus uitermate geschikt om juist onder de Joden te werken (omdat hij hun schriften kende) en Petrus om onder de heidenen te werken. Toch gaf God hen juist tegenovergestelde bedieningen (Galaten 2:8), zodat ze bij hun werk volledig op de Heilige Geest zouden vertrouwen in plaats van op hun eigen talenten. Overtuigende woorden van menselijke wijsheid zijn over het algemeen eigen bedenksels om aan anderen te prediken om daarvoor eer te ontvangen. Openbaring aan de andere kant, maakt dat we op onze knieën vallen voor God. Met onze slimheid, kunnen we indruk maken op mensen. Maar met Goddelijke openbaring kunnen we hen helpen.

Toen Jesaja openbaring ontving over Gods glorie, dacht hij niet over dit visioen als een punt voor zijn volgende preek! Hij viel neer en aanbad God. Datzelfde gebeurde met Johannes op Patmos. Pas nadat ze beide op hun knieën gevallen waren voor de Heer, vertelde Hij hen om Zijn boodschap aan anderen door te geven. We moeten God aanbidden voordat we Hem kunnen dienen.

Zielskracht zien we ook in de bediening van die predikers die, door hypnotische krachten, mensen laten neervallen, of hen hysterisch laten lachen en die hen geld laten geven aan de predikers. Mensen met psychosomatische klachten en ziektes (ziektes veroorzaakt door verkeerde geestelijke houdingen) worden dan ook “genezen” in zulke diensten. Dit alles gebeurd door menselijke zielskracht, maar onder het gebruik van de Naam van Jezus – en zo, worden zelfs vele gelovigen misleid. Als dienstknechten van God moeten we pal staan om dit soort vervalsingen te ontmaskeren. Zielskracht is ook te zien in de manier waarop veel Christelijke leiders hun volgelingen domineren en overweldigen door hun persoonlijkheden. Mensen staan sprakeloos naar zulke leiders te kijken en respecteren hen als “heilige mannen Gods”. En deze leiders houden van deze bewondering door hun volgelingen.

Muziek kan ook een geweldige zielskracht geven. Het kan onze emoties beroeren, maar we moeten niet misleid worden door te denken dat het de kracht van de Heilige Geest is. We kunnen veel mensen naar onze gemeenten lokken met goede muziek. Maar wie zullen we trekken? Niet de armen van geest die op zoek zijn naar hulp voor het leiden van een goddelijk leven, maar de gecultiveerde en de verfijnde mensen, die trots zijn op hun begrip*1 en hun muzikale smaak.

Ik kan me nog herinneren dat er eens op een zondag een (echt-)paar met muzikale talenten onze dienst bezocht in Bangalore. Ze vonden onze muziek onder de maat en dus kwamen ze nooit meer terug. We zijn dankbaar dat we bewaard zijn voor mensen die op zoek waren naar een ‘muzikale gemeente’ en niet naar een ‘geestelijke gemeente’! Wat we nodig hebben in de gemeente is niet een goed orkest, maar de kracht van de Heilige Geest. Petrus trok niet de menigten op de Pinksterdag met een keyboard en een drumstel, maar met de zalving van God. Juist als deze zalving verdwenen is gaan gelovigen op zoek om die te vervangen door mooie muziek, humoristische diensten, grote gebouwen etc.

Elektronische gadgets kunnen ook een val zijn. Geluidsdragers met onderwijs van gezalfde dienstknechten van God kunnen ons zeker helpen in onze geestelijke groei, maar we moeten erg voorzichtig zijn dat we er niet meer van afhankelijk worden, dan van de Heilige Geest als we willen dat God tot ons spreekt. Zelfs al hadden we cassettebandjes van de apostel Paulus bij ons, dan zouden we nog niet in staat zijn om daarmee het Lichaam van Christus te bouwen!

Geld is nog zoiets met een geweldige kracht in de wereld. En we kunnen er gemakkelijk op leunen. Bijna elke christelijke organisatie spreekt vandaag de dag over het geld dat ze nodig hebben en ze sturen nieuwsbrieven en tijdschriften rond om de “almachtige dollar” binnen te harken van eenvoudige en oprechte (maar naïeve) gelovigen in de Westerse landen. De apostelen aan de andere kant, vroegen nooit geld aan de gelovigen voor henzelf of hun werk. Ze drongen er bij de gelovigen alleen op aan om “aan de armen te denken” (Galaten 2:10) en om de mensen te helpen die hulp nodig hadden (2 Corinthiërs 8 en 9). Maar helaas, waar de apostelen nooit over spraken is het hoofdonderwerp geworden in het Christelijke werk van vandaag. God zegt, “Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; Want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.” (Psalm 50:12).

Hoe zit het dan met ons als dienstknechten van deze God? Als bij in nood zijn – voor eten of voor geld – wat doen we dan? Vertellen we dat dan aan onze Hemelse Vader of vertellen we dat aan de mensen? Als we werkelijk door God geroepen zijn, dan zullen we nooit een tekort hebben aan deze aardse basisbehoeften. God heeft aan geld geen gebrek. Waar Hij een tekort aan heeft is verbroken, nederige, getrouwe en op Hem vertrouwende dienstknechten. God zoekt naar verbroken, nederige mensen die Hij kan toerusten met Zijn Heilige Geest om hen zo te gebruiken om de gemeente te bouwen.

God is een jaloers God. Hij zal nooit Zijn glorie aan een ander geven. Hij zal de gemeente niet bouwen met een andere kracht dan Zijn kracht. Het werk van God wordt zelfs vandaag nog, net als in de voorbijgegane eeuwen, niet gedaan door zielskracht of door elektrische- of financiële kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest!

*1 hun kennis van het Woord