geschreven door :   categorieën :   man
WFTW Body: 

Wanneer wij van God (iets) ontvangen en daar zelfzuchtig aan vasthouden, dan sterven we geestelijk. De gebalde vuist is een passend symbool van het ras van Adam - grijpen wat het kan krijgen en stevig vasthouden aan wat het heeft. Jezus had een open handpalm aan het kruis van Golgotha ​​en dat moeten wij ook hebben. De Israëlieten werd verteld, "... Het doel van de tienden is om u altijd te leren om God op de eerste plaats in uw leven zetten" (Deuteronomium14:23). Onder het nieuwe verbond, is er geen opdracht om tienden te geven, want Jezus zei dat men 100% moest afstaan*1 (en niet alleen 10%) om Zijn discipel te zijn (Lukas 14:33). Geen enkel deel van ons geld is nu van onszelf. Het is allemaal van God. Dit betekent niet dat we al ons geld voor het werk van God moeten geven. Maar we moeten erkennen dat alles aan God toebehoort. Wat we ook aan onszelf besteden, moet ook worden gedaan voor de glorie van God (1 Corinthiërs 10:31). Maar we moeten nog steeds geven aan God en Zijn werk. Hoeveel moeten we geven? Zo veel als we blijmoedig kunnen geven (2 Corinthiërs 9:7). De kwaliteit van ons geven is wat in het nieuwe verbond wordt benadrukt, in tegenstelling tot de hoeveelheid onder het oude verbond.

Maar we zullen oogsten op basis van wat we zaaien (2 Corinthiërs 9:6). Wat wij geven aan de Heer is als zaad gezaaid. Als we weinig zaaien, dan zullen we weinig oogsten. Dit zou een reden kunnen zijn waarom veel gelovigen in voortdurende financiële moeilijkheden zijn: Ze zijn niet ‘rijk’ naar God geweest (Lukas 12:21). Het is onmogelijk voor een mens om rijk in God te zijn en voorGod om in de schuld bij hem (de mens) te zijn in zijn tijd van nood.

Jezus zei: "... Het is zaliger te geven dan te ontvangen" (Handelingen 20:35). Houden we er van om giften van anderen te ontvangen? Dan zijn wij net als alle kinderen van Adam. Een kenmerk van de ware gelovigen*2 is dat ze liever geven in plaats van te ontvangen. "De rechtvaardigen hebben het geven lief" (Spreuken 21:26). De Bijbel zegt: "Hij die geschenken haat, zal leven"(Spreuken15:27). Onze geest moet vernieuwd worden om giften ontvangen te haten en het geven van geschenken lief te hebben.

Een andere reden voor financiële problemen kan onze onwil zijn, om te geven aan onze mede-gelovigen om in hun behoefte te voorzien. "Wie zijn oren sluit voor de kreten van de armen zal worden genegeerd in zijn eigen tijd van nood" (Spreuken 21:13). Aan de andere kant, “Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden - en Hij betaalt prachtigerente op uw lening” (Spreuken 19:17). Natuurlijk moet men dit met wijsheid doen. Als u niet de wijsheid hiervoor heeft, dan is het beter om het geld aan de oudsten (in wie je vertrouwen hebt) te geven en om hen te vragen om het verstandig te verdelen. Dit was de praktijk in de vroege kerk (Handelingen 4:34, 35).

"Geef en aan u zal gegeven worden ... want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden” (Lucas 6:38) dat is een wet van God die zal bepalen of we een overvloed of een tekort hebben. Als we vrijgevig zijn naar anderen, dan zal God gul naar ons zijn. Als we gierig zijn ten opzichte van anderen, dan zal God gierig naar ons zijn.

De liefde voor geld is een factor die ervoor zorgt dat veel christenen in nood zijn. Alle mensen houden van geld. Wanneer we wedergeboren worden, verdwijnt die geldzucht niet. Maar als we trouw zijn in het beoordelen van onszelf en ons ervan te reinigen, dan kan het geleidelijk aan volledig uit ons leven verdwijnen.

*1 loslaten, afstaan of afgeven

*2 goddelijken