geschreven door :   categorieën :   zoeker
WFTW Body: 

Toen God Adam en Eva de hof van Eden inzond, gaf Hij hen uitgebreide vrijheid, maar Hij gaf een beperking. Hij verbood hen van een boom te eten. Daar was een reden voor. Zonder keuze, kan niemand een zoon van God zijn. Niemand kan heilig zijn zonder persoonlijke keuze. Dus toen God Adam die tuin inzond, en als Hij Adam niet de mogelijkheid had gegeven om te kiezen, dan zou Adam nooit de zoon geworden kúnnen zijn die God wilde dat hij zou worden. We beseffen niet hoe belangrijk de keuzes zijn die we maken - voor ons leven op aarde en nog meer voor de eeuwigheid.

Een van de grootste geschenken die God ons heeft gegeven is de mogelijkheid om te kiezen. En Hij zal niemand ooit die mogelijkheid ontnemen. Je kunt ervoor kiezen om een zoon van God te zijn of je kunt ervoor kiezen om voor jezelf te leven. Maar wat je ook kiest, aan het einde van je leven, zul je de vruchten van je keuze oogsten*1.

De Bijbel zegt: "Een mens oogst, wat hij zaait." De Bijbel zegt ook dat "Eenmaal de mens moet sterven en dan volgt het oordeel." Maar God zal de mensen niet willekeurig oordelen op die laatste dag. Zijn beslissingen zullen worden gebaseerd op de keuzes die ieder mens heeft gemaakt.

Dit principe geldt in het huwelijk ook. Je kunt er voor kiezen of je een gelukkig of een miserabel huwelijk wilt hebben. Die keuze is aan jou, en niet die van God. Adam kon kiezen om zijn leven aan de duivel of aan God te geven.

Er waren twee bomen in de Hof van Eden - en ze vertegenwoordigden twee manieren van leven. De boom van het leven symboliseerde een leven met God in het middelpunt – in het middelpunt van elke beslissing door de mens gemaakt. De boom van kennis van goed en kwaad, aan de andere kant, symboliseerde een leven waar “Zelf”*2 het centrum zou zijn, en waarin de mens zou leven zonder overleg met God en de wil om zelf te bepalen wat goed en wat slecht was. God stuurde Adam en Eva in die tuin en vertelde hen, als het ware, "Je kunt nu kiezen volgens welke van deze twee manieren je wil leven." En we weten allemaal wat Adam koos. Hij koos ervoor om een leven te hebben met zichzelf in het midden. Alle ellende, verdriet en moorden en elk ander waardeloos ding dat we zien in de wereld om ons heen, is te wijten aan de mens die heeft besloten om voor zichzelf te kiezen wat goed is en wat kwaad. Hij wil niet dat God het hem verteld. En dat is ook de reden voor elk ongelukkig huwelijk - en ook onder christenen. Massa's christenen leven met zichzelf in het centrum van hun leven - en ze oogsten wat ze zaaien.

Toen God Adam maakte, wilde Hij hem over de aarde laten heersen. Adam werd geschapen om een koning te zijn, geen slaaf. En God wilde dat Eva een koningin naast Adam zou zijn. Maar wat zien we vandaag? Mannen en vrouwen zijn overal slaven - slaven van hun passies en van de vergankelijke dingen van de aarde.

Toen God deze aarde schiep, maakte Hij alles mooi. De verboden boom was ook mooi. Toen Adam en Eva voor die boom stonden, hadden ze een keuze te maken: zouden ze kiezen voor de mooie dingen die God geschapen had of zouden ze voor God zelf kiezen?

Dat is de keuze die we allemaal elke dag moeten maken. Als ons leven gecentreerd is in onszelf, dan zullen we streven naar Gods gaven (de dingen die Hij heeft geschapen) en niet naar God Zelf. Het merendeel van de ruzies die in huizen plaatsvinden gaan over aardse dingen. Dergelijke ruzies ontstaan ​​omdat de man en de vrouw kiezen voor het geschapene in plaats van God Zelf - en ze oogsten de gevolgen van hun keuze. Ze zaaien in het vlees en dus oogsten ze verderf. De mens wordt een slaaf als hij kiest voor de geschapen dingen boven zijn Schepper.

Jezus kwam om ons te bevrijden van deze slavernij. De mens van vandaag is een slaaf van de macht van het geld, van onwettig seksueel genot, van de mening van anderen, en van vele andere dingen. Hij is niet vrij. God schiep hem om als de adelaar te zijn die hoog in de lucht vliegt. Maar overal zien we de mens in ketens, niet in staat om zijn humeur te bedwingen, niet in staat om zijn tong te beheersen, niet in staat om zijn wellustige ogen onder controle te houden. Jezus kwam niet alleen om te sterven voor onze zonden, maar ook om ons te bevrijden van deze slavernij.

De Bijbel zegt dat God Licht is en God is Liefde. Gods Liefde is Zijn Licht. In een donkere kamer, drijft de kracht van het licht de duisternis weg. Gods kracht is zo. Leven zonder Gods kracht, zonder Zijn liefde, zal alleen in duisternis zijn.

Ons hele leven op aarde is een periode van testen en beproevingen, om ons voor te bereiden op een koninkrijk in de eeuwigheid, waar alles zal worden geregeerd door de wet van de liefde. Iedere situatie en omstandigheid waar God ons nu doorheen neemt is dan ook door Hem ontworpen om ons te testen in een bepaald gebied - of we door de wet van de liefde zullen leven. En dat is de reden waarom God toestaat dat er zoveel beproevingen en moeilijkheden in ons leven zijn. God is Almachtig, en Hij kon het leven op aarde zo hebben gemaakt, dat we nooit beproevingen zouden hebben. Maar God heeft in Zijn grote wijsheid beproevingen bepaald als een middel waardoor we leren om lief te hebben. Als we onze zelfzucht overwinnen en bepalen dat alleen de liefde ons leven zal leiden, dan zal God in staat zijn om ons voor te bereiden om heersers te zijn in Zijn komende koninkrijk. We moeten daar nu over nadenken, want anders zullen we in de eeuwigheid de gemiste mogelijkheden ontdekken die God voor ons op aarde had - en nooit geleerd hebben wat we moesten leren.

*1 De gevolgen van je keuzes moeten dragen.

*2 Het zelfleven van de mens, die egocentrisch zijn keuzes maakt.