geschreven door :   categorieën :   de gemeente
WFTW Body: 

Johannes hoofdstuk 6 begint met een grote menigte (vers 2) en eindigt met 11 mensen (vers 70). Wanneer u wilt weten hoe u de kwaliteit van uw gemeente kunt verhogen en de grote reduceren, dan kunt u dat van Jezus leren uit dit hoofdstuk. Uiteraard zullen veel predikers en voorgangers hier niet in geïnteresseerd zijn, omdat zij meestal de voorkeur geven aan het vergroten van de aantallen. Jezus was een grote Meester in het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van de kwantiteit.

God reduceerde het leger van Gideon met 99%, van 33.000 naar 300 man, voordat Gideon Gods aanwezigheid kon krijgen dat hem verzekerde van de overwinning. God bereikt altijd zijn doelen met een paar uitverkorenen. Hier kunnen wij zien hoe Jezus dat deed. Hij predikte om met Hem gekruisigd te worden (= eet Mijn vlees en drink Mijn bloed drinkt - vers 56). Dit stuitte de meeste mensen in de menigte tegen de borst en de meeste van Zijn discipelen lieten Hem in de steek door te zeggen, “‘Dit zijn harde woorden, wie kan daar naar luisteren?” (verzen 60-66). Jezus vroeg echter niemand van hen om te blijven.

Jezus draaide zich zelfs om naar de twaalf die nog gebleven waren en vroeg hen of zij ook niet wilden weggaan. Jezus houding was, “wanneer iemand beledigd is door de boodschap en Mij wil verlaten, dan is hij vrij om te gaan. Ik zal hem niet tegenhouden, maar Ik zal de nodige eigenschappen voor discipelschap niet verlagen om aan de verwachting van wie dan ook te kunnen voldoen”.

Wat een krachtige gemeentes zouden wij op deze aarde gehad hebben wanneer elke voorganger of prediker deze zelfde houding had aangenomen. Vandaag de dag nodigen predikers mensen uit om tot Jezus te komen om financieel gezegend en geestelijk gezond te worden. Wie wil er nu niet tot een “Jezus” komen die zulke dingen aanbiedt? Maar dat is echter een “andere Jezus”. Veel gelovigen die geen welvaart verkondigen geloven echter nog steeds dat dit het teken is van Gods zegen voor hen. Dat is misleiding. Kijk naar de massa’s aan oneerlijke zakenmensen binnen elke religie die veel geld verdienen en zich inbeelden dat God hen gezegend heeft!

Er is slechts één teken van Gods zegen – dat u meer en meer gaat lijken op Christus. De echte Jezus nodigt ons uit om “te komen en te sterven”. Er zijn niet veel die zich aangetrokken voelen tot zo’n boodschap. Dit is niet verwonderlijk want Jezus zelf zei dat slechts weinigen de weg naar het leven zullen vinden (Mattheüs 7:14). Maar deze weinigen, die zijn het die de gemeente zullen stichten. Zij zullen, zoals Jezus dat aangeeft in Johannes 16:33, op aarde geconfronteerd worden met veel lijden, misverstanden en verdrukkingen, maar zei doen voor God een werk op aarde dat tot in de eeuwigheid zal voortduren.