geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente
WFTW Body: 

Babylon (de valse kerk) wordt elf keer ‘de grote’ genoemd in het Boek Openbaringen. Jeruzalem (de bruid van Christus), aan de andere kant, wordt ‘de heilige stad’ genoemd (Openbaringen 12-21).

Als we er naar zoeken om in de ogen van de wereld ‘groot’ te zijn als kerk, dan glijden we richting Babylon. Jezus zei dat wat mensen hoog waarderen in de ogen van God walgelijk is (Lucas 16:15). Daarom moeten we constant in de gaten houden of datgene dat we doen in onze kerk (zelfs als het musiceren of spreken is) niet is om indruk te maken op mensen. Aantallen zijn altijd imponerend in de ogen van mensen. Als we dol zijn op het presenteren van groeistatistieken van onze gemeente aan anderen, dan is dat zeker een teken van Babylon. Dat betekend niet dat God niet geïnteresseerd is in het aanvullen van onze aantallen. Dat is Hij wel zeker – als Hij vind dat wij een kudde zijn, die Hij kan aanbevelen bij Zijn andere schapen (die oprecht zijn). Maar groei in aantallen is niet noodzakelijk een indicatie van Gods zegening – want ook godslasterlijke sektes groeien in aantallen en dit geldt ook voor heidense religies. Heel vaak zijn hun statistieken zelfs imposanter dan die van vele Christelijke groeperingen!

De groei in Jeruzalem is dus een groei, die gemeten wordt in heiligheid – wat ook inhoud dat we elkaar liefhebben. Jezus zei dat de weg naar het leven erg smal is en dat slechts enkelingen hem zouden vinden. Zij die de nauwe poort zullen proclameren zo smal als Jezus hem maakte, zullen ontdekken dat slechts enkelen zich aan hun gemeente zullen laten toevoegen (Mattheus 7:13-14). Als we aan de andere kant de poort breder zullen maken, dan dat Jezus deed, dan zal het aantal eenvoudig toenemen. Dat is waardoor er veel in het hedendaagse christendom op een dwaalspoor terecht gekomen is. Jezus sprak over de enge poort en de smalle weg in de context van de ‘Bergrede’ (Mattheüs 5-7). Deze hoofdstukken geven de betekenis aan van wat de enge poort en de smalle weg inhouden.

1 Corinthiërs 3:13 maakt het duidelijk dat het de kwaliteit is van onze werken die door de Heer gewaardeerd zullen worden op de laatste dag – en niet de hoeveelheid. Een bediening met kwaliteit kan enkel voortkomen uit iemand die voortdurend leeft onder het beoordelen van zichzelf – “Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur en een eeuwige gloed?” (Jesaja 33:14). Hier moet de gemeente anders zijn dan alle andere denominaties om ons heen. Vanaf het moment dat we het onderscheid verliezen, zullen we eindigen als de zoveelste dode denominatie.

In het oude verbond werd altijd de buitenkant benadrukt – “vanwege de hardheid van uw hart” (Mattheus 19:8). De wet benadrukte reinheid aan de buitenkant. Het nieuwe verbond, echter, benadrukt eerst de reinheid aan “de binnenkant van de beker” (Mattheüs 23:25-26). Jezus zei in dat vers(26) dat als de binnenkant schoongemaakt was, dat de buitenkant dan ook automatisch schoon zou worden, zodat het helemaal niet meer nodig zou zijn om de buitenkant schoon te maken. Dat is heel duidelijk te zien in Mattheus 5:21-30. Als iemand zijn hart gereinigd heeft van boosheid, dan zou er geen gevaar meer zijn dat hij een moord zou plegen aan de buitenkant. Net zoals hij, nadat hij zijn hart gereinigd heeft van seksueel onreine gedachten, er geen gevaar meer zou zijn dat hij overspel zou plegen (aan de buitenkant). Maak eerst de binnenkant van de beker schoon en de buitenkant zal automatisch schoon worden.

Daar waar de nadruk in een gemeente primair komt te liggen op het uiterlijke – niet naar de bioscoop, niet roken, drinken, gokken, geen sierraden dragen, enzovoort – een dergelijke gemeente zal slechts een gemeente zijn van het oude verbond! De manier om af te rekenen met uiterlijke zonden is niet door je daar als eerste op te richten, maar eerder op de innerlijke, wereld gelijkvormige gedachten*1 die deze uiterlijke zonden produceren.

Er kan geen innerlijke reiniging zijn, zonder je zelf te beoordelen. Het is onmogelijk om de gemeente te bouwen als daar niet constant de boodschap van innerlijke reiniging wordt gepredikt. De Bijbel verteld ons dat we elkaar dagelijks in de gemeente moeten aanmoedigen om zo te voorkomen dat we gehard worden door de geraffineerdheid van de zonde (Hebreeën 3:13; 10:25). De meeste Christelijke ‘gemeenten’ hebben geen interesse in zulke prediking, of het moet een uitzondering zijn. Maar toch zeker niet dagelijks! Daardoor brengen zij farizeeërs voort met hun enkel aan de buitenkant schone bekers. Hier moet de bruid van Christus anders zijn.

*1 Je eigen houding ten opzichte van de wereld.

Vertaling: Michel de Ruijter