geschreven door :   categorieën :   The Home
WFTW Body: 

In Exodus 25: 8, zien we voor de eerste keer dat God Zijn wil, om met de mens samen te wonen, openbaard. "En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, … zodat Ik in hun midden kan wonen." Dat is een verwijzing naar de tabernakel, waar het vuur van God op rustte - de glorie van God, dat de Israëlieten als zo anders kenmerkte dan alle andere mensen in de wereld. Het is eenvoudig om een tabernakel te maken precies zoals waarover we lezen in Exodus, omdat al zijn afmetingen en eigenschappen er worden gegeven. We kunnen een exacte replica van die tabernakel te maken, maar er is een ding beschreven waarvan we niet in staat zijn om te dupliceren - de glorie van God, die er op rustte. Het belangrijkste van dat heiligdomwas de glorie van God, die er op rustte - en dit wijst op Zijn aanwezigheid onder Zijn volk. Een christelijk gezin moet een plaats zijn waar Jezus Zich helemaal thuis voelt. Dat betekent dat Hij blij is met alles wat hij daar ziet. Hij is tevreden over de boeken die we lezen, de tijdschriften die we krijgen, het gesprekken tussen man en vrouw, de dingen waar we over praten, de programma's die we op TV kijken en al het andere.

1.Waar verblijft God? Allereerst in een huis waar vrede is. Toen Jezus Zijn discipelen uit zond naar verschillende plaatsen om te prediken, vertelde Hij hen in Lukas 10: 5-7 om te zoeken naar een huis waar vrede is. En als ze zo’n huis vonden, dan werd hen gezegd om alleen daar te blijven en niet te zoeken naar een ander huis. Waarom zei Hij dat? Omdat Hij wist dat ze niet veel huizen zouden vinden waarin er vrede is. God woont in een huis waar geen ruzie is. Waar maken mannen en vrouwen meestal ruzie om? Vooral om materiële dingen – of iets aards dat niet ging zoals bedoeld. In deze wereld zullen er dingen mis gaan. Maar als er iets mis gaat, bedenk dan dat zonde het enige is dat ernstig is. Alle andere zaken zijnsecundair en onbelangrijk. Ik hoop dat we dit duidelijk zien: Dat zonde het enige is dat ernstig is. Vergeet niet dat ons huis een heiligdom voor God moet zijn.

2.Het tweede wat ik wil zeggen is te vinden in Jesaja 57:15: "God woont in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest". God woont met hen die berouwvol en geestelijk gebroken zijn. Een gebroken persoon is iemand die zich meer bewust is van zijn eigen gebrek en falen dan iemand anders. De wereld is vol van mensen die zich bewust zijn van de fouten van andere mensen. In een gemiddeld huishouden van vandaag, gaat het gesprek vooral overde mislukkingen van andere mensen en hun families. We zijn snel om de fouten in andere op te merken. Maar vaak zien we niet de goede eigenschappen van die mensen.

3.God woont in een huis waar man en vrouw elke dag in heiligheid wandelen. De Bijbel zegt in Ezechiël 43:12: "Dit is de wet voor het huis; op de top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst..." De tabernakel had drie delen- de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En van die drie, was het heilige der heiligen het kleinste. Maar hier lezen we dat er in het nieuwe verbond, geen voorhof of heilige plaats zal zijn. Het hele gebied zal het Heilige der Heiligen zijn.Dat betekent dat de heerlijkheid van God onder het nieuwe verbond niet gewoon op een hoek zal rusten zoals in de tabernakel, maar over het hele gebied. Wat dat voor ons leven betekent is dat we de hele tijd heilig zullen zijn - niet alleen op zondag, maar elke dag. We zullen niet alleen heilig zijn wanneer we de Bijbel lezen, maar als we wat-dan-ook doen. Elk hoekje en kiertje van ons leven en van ons huis zal dan heilig zijn. En heiligheid is niet een kwestie van het volgen vanbepaalde religieuze rituelen, maar het vermijden van alles dat God mishaagt - afhankelijk van het licht dat je hebt. Dat dit waar mag zijn in ons leven.