geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente discipels
WFTW Body: 

Het is een veelgemaakte fout onder gelovigen is om helemaal in beslag genomen te worden door één tekst over een bepaald onderwerp dat andere teksten over datzelfde onderwerp uitgesloten worden. Satan verzocht onze Heer met de woorden “Er staat geschreven…” (Mattheus 4:6). Maar de Heer heeft die verleiding afgewezen door te zeggen; “Er staat ook geschreven…”(Mattheus 4:7). De hele bedoeling van God kan alleen begrepen worden als schrift met schrift vergeleken wordt – alleen wanneer “Er staat geschreven…“ vergeleken wordt met “Er staat ook geschreven…”. Denk eens aan het onderwerp van “de grote opdracht”.

Jezus beval Zijn discipelen door te zeggen: " En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" (Markus 16:15). Hij beval hen ook zeggende: " Ga dan heen, onderwijs al de volken, ..." (Mattheus 28:19).Deze twee opdrachten zijn twee delen van maar EEN grote opdracht. Alleen door een zorgvuldige afweging van, en gehoorzaamheid aan, beide delen van deze opdracht kunnen we ontdekken hoe we de hele wil van God vervullen. De eerste stap is duidelijk om er op uit te gaan en het evangelie aan iedereen te verkondigen (Markus 16:15). Deze opdracht isniet op de individuele gelovige gericht, maar op het gehele lichaam van Christus. Het is menselijkerwijs onmogelijk voor eenenkel individu of een plaatselijke kerk om het evangelie zelf aan ieder mens in de hele wereld te prediken. Ieder van ons kan, op zijn best, maar een kleine rol vervullen in deze taak.

Maar dat deel, hoe klein het ook is, moeten we doen. Dit is waar Handelingen 1:8 in beeld komt. Elke gelovige moet vervuld worden met de Heilige Geest om hem te vervullen met kracht, om daardoor een effectieve getuige van Christus te zijn. Let op, dat alle niet geroepen te zijn als evangelisten (want Christus heeft slechts enkele evangelisten gegeven aan Zijn kerk - zoals Efeziërs 4:11 duidelijk maakt), maar we zijn allemaal geroepen om Zijn getuigen te zijn.

Een evangelist heeft een breder werkveld dan een getuige. Een getuige moet Christus in de cirkel waarin hij zich beweegt en werkt verkondigen - aan familie, buren, collega's op kantoor en de anderen hij dagelijks tegenkomt, naar wie hij geleid zou kunnen worden tijdens het reizen, etc. Dit is waar we allemaal kunnen getuigen, wat ook onze aardse bezigheden kunnen zijn. Maar Christus heeft ook evangelisten aan de kerk gegeven die een bredere bediening hebben voor het bereiken van de verloren mensen. Maar, de taak van de evangelist is niet alleen het 'winnen van zielen' of 'mensen tot Christus te brengen' (zoals we vaak horen ), maar hun taak is meer 'de opbouw van het lichaam van Christus' ( zoals Efeziërs 4:11, 12 duidelijk maakt ). Hier ligt de grootste mislukking van veel evangelisatie van vandaag de dag. De meeste evangelisatie van vandaag heeft NIET de opbouw van het lichaam van Christus tot doel, maar het redden van individuele zielen. Deze zielen worden dan meestal teruggestuurd naar hun dode 'kerken', waar ze dan al snel helemaal opnieuw verdwalen, of op zijn best, lauw worden en daardoor geschikt worden om op een dag uitgespuwd te worden uit de mond van de Heer (Openbaringen 3:16).

Hoe dan ook, deze mensen worden niet ingebouwd in het lichaam van Christus. Zo wordt alleen Satans doel bereikt – omdat deze persoon nu dan een grotere kans loopt om naar de hel te gaan (Mattheus 23:15), omdat hij om te beginnen verloren was, en ten tweede omdat hij nu door een enkele evangelist misleid is om te denken dat hij gered is, terwijl hij nog steeds verloren is! Het enige dat door middel van een dergelijke evangelisatie wordt opgebouwd is het privé-imperium van de evangelist. En de enige reden voor een dergelijke evangelisatie is meestal de wens van de evangelist om geld te verdienen of om de eer van mensen te krijgen, of beide!

Jezus noemde evangelisten 'vissers van mensen'. Maar evangelisatie dat wordt gedaan in samenwerking met onbekeerde "christelijke" leiders en groepen, of gesponsord door ‘naar stemmen zoekende politieke leiders’, dat is als vissen met een net vol gaten. Je kunt je bij Jezus toch ook niet voorstellen dat Hij Annas, Kajafas, of Herodes, of Pilatus uitnodigende om met Hem op het podium te komen zitten om Zijn evangelisatie bijeenkomsten in te huldigen! Toch zijn er veel evangelisten vandaag de dag die dat niet alleen doen, maar ook nog deze onbekeerde leiders prijzen om hun komst.

Verder mogen de vissen die in zulke "netten" worden gevangen terug de zee (dode "kerken") in gaan, om vervolgens opnieuw te worden gevangen bij de eerstvolgende evangelisatie bijeenkomst, alleen maar om opnieuw terug in de zee te worden gelaten! Dit proces wordt keer op keer herhaald door de vele evangelisten die vandaag de dag interkerkelijke bijeenkomsten organiseren, waarbij elke evangelist handen telt, keuze kaarten*1 enz. Dit soort evangelisatie brengt vreugde, maar niet bij de engelen van de hemel, maar onder de demonen van Satan! Want hoe kunnen de engelen zich verheugen over degenen die een dubbele zo grote kans hebben gekregen om kinderen van de hel te worden? Statistieken over de huidige evangelische bijeenkomsten zijn totaal misleidend.

Zelfs als wonderen en tekenen de verkondiging van de boodschap dat Jezus zonden vergeeft en geneest ziektes begeleiden, dan nog is de vraag die overblijft hoeveel discipelen er zijn gemaakt in het lichaam van Christus en opgebouwd worden door middel van een dergelijke evangelisatie. De apostelen van onze Heer hielden zich nooit bezig met dit soort evangelisatie. Ze plaatsten hun bekeerlingen in de lokale kerken om geestelijk opgebouwd te worden tot discipelen.

Dit maakt duidelijk dat in Gods ogen, de bedieningen van de apostel, de profeet en de leraar belangrijker zijn voor de opbouw van het lichaam van Christus dan die van de evangelist. De evangelist kan alleen zijn juiste plaats vinden in zijn bediening als hij zijn aangestelde plaats onderwerpt aan de bedieningen van de apostel, de profeet en de leraar. Alleen dan kan zijn bediening dienen om opbouw van het lichaam van Christus. Dit is waar de 20e-eeuwse evangelisatie is afgedwaald van het Woord van God.

*1 waarmee iemand zijn keuze voor Christus kenbaar kan maken