geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   discipels man
WFTW Body: 

In Jeremia 15:16 – 21 zien we drie voorwaarden om een zegsman voor God te zijn.

Ten eerste: “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart” (vers 16). Gods Woord moet je tot vreugde en tot blijdschap in je hart zijn. Net zoals een zakenman vreugde schept uit het verdienen van geld, moet het krijgen van Gods Woord jouw vreugde zijn. Velen willen vandaag de dag sprekers zijn, die geen tijd besteden aan het graven in Gods Woord, en die Gods Woord niet zien als de vreugde en blijdschap in hun hart.

Ten tweede” Ik heb niet gezeten in een kring van spotters” (vers 17). Toen andere mensen in Juda aan het feesten waren en plezier maakten, ging Jeremia weg om alleen te zijn met God. Als je jezelf niet disciplineert om uit de buurt te blijven van de grappenmakers van deze wereld, dan zal je nooit een spreker voor God kunnen zijn. Ik zeg niet dat humor en ‘nette grappen’ verkeerd zijn. Veel Christenen weten bij dit soort zaken echter niet wanneer ze moeten stoppen – ze zijn ‘eeuwige grappenmakers’. Jeremia zorgde er voor geen tijd met die mensen door te brengen.

Ten derde: Jeremia klaagde bij God in vers 18 door te zeggen: “Heer, waarom heeft u me laten zitten? U bent voor mij als een onbetrouwbare beek, met water dat niet betrouwbaar is. Ik kom naar de beek omdat ik denk daar water te vinden en er is niets. U heeft me teleurgesteld”. De Heer zei, ”Zeg dat nooit meer tegen Mij”. De Heer gaf Jeremia een berisping voor het uitspreken van woorden van ongeloof (vers 19). God laat ons nooit in de steek. Hij is geen onbetrouwbare beek*1. Jeremia vertrouwde op zijn gevoelens terwijl hij naar zijn omstandigheden keek. De Heer zei tegen hem, “Als je terugkeert naar Mij en je laat de gewoonte om waardeloze woorden te spreken los (zoals de woorden die je net gesproken hebt – lege, nutteloze woorden en woorden van ongeloof) en beloofd dat je enkel nog waardevolle woorden zal spreken (die van geloof en goedheid), dan zal ik je tot mijn zegsman*2 maken.

Hoeveel van jullie willen de spreekbuis van God zijn? Ik heb het niet over een spreker zijn van dode preken die komen uit enkele van de boeken, die je gelezen hebt, maar ik heb het over het zijn van God ’s spreekbuis. Als je dat wil zijn, verspil dan geen tijd in nutteloos gezelschap, maar red je tijd en besteed het aan het graven in Gods Woord. Laat dat je blijdschap zijn. Bevrijd jezelf van nutteloze gesprekken en spreek altijd woorden van geloof en enkel goede woorden in al je gesprekken. Dan zal de Heer je tot Zijn spreekbuis maken. Er is geen voorkeur bij God.

*1 Letterlijk vertaald uit het engels, niet uit een nederlandse bijbelvertaling
*2 letterlijk: vertolker of mondstuk

Vertaling: Michel de Ruijter