geschreven door :   categorieën :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

In Openbaring 13:4 staat geschreven: “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”

De hele wereld aanbid satan. Dit is wat satan vanaf het begin wilde. In Jesaja 14:12-14 kunnen wij lezen dat Lucifer (morgenster) als God wilde zijn. God had Lucifer prachtige gaven gegeven – wijsheid, schoonheid, bekwaamheid en bovennatuurlijke gaven. Wat kon hij zich nog meer wensen? Hij wilde als God aanbeden worden en dat is hoe hij de duivel werd.

Elke keer wanneer u het verlangen hebt om door mensen bewonderd te worden, vergeet dan niet dat u hetzelfde verlangt als satan. De eer van mensen zoeken is satanisch. Uiteindelijk zien wij dat satan de hele wereld zover krijgt dat hij door de wereld aanbeden wordt. Dit zien wij in beperkte mate vandaag de dag al gebeuren, maar het zal zich in de toekomst nog veel meer verspreiden.

Zij aanbaden de antichrist. Het aanbidden van de antichrist – de aanbidding van mensen – is ook wat zich vandaag de dag breed verspreidt. Zij aanbaden de antichrist door te zeggen: “Wie is aan dit beest gelijk?” Net zoals wij vandaag God aanbidden door te zeggen: “HEERE, God van de legermachten, wie is als U?”, zo wordt satan en de antichrist aanbeden door hetzelfde te zeggen. Mensen zullen de antichrist niet als “Antichrist” aanspreken. Nee. Zij zullen hem met een respectvolle naam geven.

In 1 Johannes 2:18 staat: “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, (uit het midden van de gemeente) …” Dit leert ons dat er zich mensen met de geest van de antichrist in de gemeente van de eerste eeuw bevonden. Zulke mensen kunnen wij nu binnen het christendom ook tegenkomen. Mensen met de geest van de antichrist zijn te vinden in de politiek, de zakelijke wereld, binnen heidense religies en ook binnen de zogenaamde “christelijke kerken”.

Wat zijn dan de kenmerken van deze geest van de antichrist? Er zijn veel herkenningspunten. Er zijn er vele, maar het hoofdkenmerk is dat zij bewonderd en verheerlijkt willen worden – wat te vergelijken is met het krijgen van eer van mensen. Een gemeente, die niet vecht tegen het zoeken naar eer van anderen, zal snel geregeerd worden door de geest van de antichrist.

Het verlangen om door anderen geëerd te worden zit in ons vlees. Het begint te groeien als een zaadje, net als een baby – als een heel klein beetje verlangen naar aanbidding, door de uiting van iemands goedkeuring of lof. Uiteindelijk eindigt het in het verlangen om vereerd te worden. Daarom moeten wij elke keer wanneer wij dat kleine slangeneitje in ons herkennen, deze vernietigen, anders zorgen wij dat daaruit de slang van de dag voortkomt. Wanneer deze geest zichzelf heeft kunnen openbaren in de hoogste onder de engelen, waarom zou dit dan niet bij iemand van ons kunnen gebeuren? “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

Er wordt ons gezegd dat de hele wereld de antichrist zal volgen. De wereld volgde Jezus niet; zij riepen, “weg met Hem, kruisig Hem”, maar de antichrist, die zullen zij volgen, omdat hij met gladde woorden tegen hen zal spreken, net als de valse profeten van weleer.

De geest van Christus zal tegen ons afkeuring, bespotting en tegenwerking door mensen teweeg brengen. Wanneer christenen populair willen zijn in de huidige maatschappij, dan bevinden zij zich op gevaarlijk terrein – het terrein van de antichrist. Jezus was niet opgewonden toen zij Hem tot koning wilden kronen. Hij wist dat de mening van mensen alleen maar goed was voor de vuilnisbak. Dus keerde Hij zich om en zei: "Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven” (Lukas 14: 26-33, HB). Het waren harde woorden die Hij sprak. Woorden die velen beledigden. Vandaag de dag verkondigt de ware gemeente van Christus dezelfde woorden. Zij klinken net zo hard en mensen voelen zich er net zo door beledigd als in de dagen van Christus. Daarom zijn wij beschermd tegen de geest van de antichrist. Het “Babylonische christendom” echter zal deze boodschap niet laten horen en zullen op grond daarvan geëerd worden, om zodoende de weg voor de antichrist te plaveien.