geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente
WFTW Body: 

In het evangelie van Mattheüs komen wij een zin tegen die nergens anders voorkomt namelijk: ‘Het Koninkrijk der hemelen’. Het komt in dit betreffende evangelie 31 keer voor. Omdat de Heilige Geest de inspirator is van dit boek moet er een reden zijn waarom Hij deze zin zo vaak in dit bijbelboek gebruikt heeft. Johannes de Doper predikte de woorden: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” ( Mattheüs 3:2). Na de periode van Johannes de Doper verkondigde Jezus dezelfde boodschap in Mattheüs 4:17. Toen Hij de Bergtrede begon waren de eerste vijf woorden die Hij sprak: " Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd ” (Mattheüs 5:3 HB). Dus kunnen wij zien dat direct aan het begin van het Nieuwe Testament de nadruk wordt gelegd op “HEMELEN”. Het woord “HEMELEN” wordt alleen al in de Bergrede 17 keer genoemd.

Het oude verbond wat God met Israël maakte was gerelateerd aan een koninkrijk op aarde. Aan Israël werd het land Kanaän gegeven met hierbij de belofte van materiële voorspoed, fysieke gezondheid en andere voordelen. Later kregen zij een aardse koning, aardse rijkdom en andere zegeningen. Maar Jezus kwam om de mens naar een totaal ander Koninkrijk te doen opstijgen, namelijk naar de HEMEL. Dus wanneer wij het Nieuwe Testament lezen, dan moeten wij onthouden dat het goede nieuws hier in de eerste plaats betrekking heeft op de hemel en niet op deze aarde. Wanneer wij ons dat realiseren dan bevrijdt ons dat van veel verwarring wat er vandaag de dag heerst in het christendom.

Wij zeggen dat wij “gered” zijn en dat is een veel gebruikte uitspraak onder gelovigen, maar waar zijn wij dan van gered? Zijn wij gered van wereldse zaken, of zijn alleen maar onze zonden vergeven? Zijn wij gered van de interesse in wereldse zaken, van een wereldse manier van het kijken naar anderen en omstandigheden en van een wereldse manier van gedrag?

Het nieuwe verbond is het evangelie van Koninkrijk der Hemelen. Er zijn wereldwijd veel mensen die heel graag staatsburger van Amerika willen zijn, omdat de USA een attractieve plek is om te leven. Er is echter niemand die geïnteresseerd is om staatsburger te worden van een achteraf gelegen land in Afrika. Waarom is het dan dat er zo weinig mensen in de wereld zijn die geïnteresseerd zijn om een staatsburger te worden van de meest attractieve plek van allemaal, namelijk de hemel? Omdat zij nog nooit de heerlijkheid hebben geproefd van het hemelse burgerschap. Dit komt omdat het evangelie niet op de juiste manier gebracht wordt. Dus zien wij een menigte aan “zogenaamde gelovigen” in een kerkgebouw zitten die niet geïnteresseerd zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Zij willen naar de hemel gaan wanneer zij sterven, maar zij willen het hemelse Koninkrijk nu niet.

Het woord ‘Koninkrijk’ is een woord wat wij tegenwoordig niet ten volle begrijpen omdat er slechts weinig koningen echt als koning regeren zoals dat gebeurde in de eerste eeuw. Het vergelijkbare woord wat wij tegenwoordig gebruiken is ‘regering’. Hoewel wij in Nederland wel een koning hebben wordt er altijd gesproken over de ‘Nederlandse regering’ en nooit over het ‘Nederlandse koninkrijk’.

Dat is wat het Koninkrijk der Hemelen betekent: ‘De regering van de hemel’. Het betekent dat God ons leven regeert. Wanneer u in Nederland woont, dan leeft u onder de wetten en regels van de Nederlandse regering. Wanneer u aangekomen bent in het Koninkrijk der Hemelen, dan behoort u te leven volgens de regels en wetten van de Hemelse regering. Ben u al verhuisd van het aardse burgerschap naar het hemelse?

Redding betekent overgaan van het aardse koninkrijk naar het Hemelse Koninkrijk, maar de redding van vele gelovigen heeft dat punt niet bereikt. Zij willen naar de hemel wanneer zij sterven, maar zij willen hier op aarde niet de wetten en regels van de hemel opvolgen. Zij willen nu nog leven als een volwaardig aards staatsburger. Dit is de reden waarom hun christenleven zo oppervlakkig is.

In Mattheüs wordt nog een ander woord gebruikt wat in geen van de andere evangeliën gevonden wordt en dat is het woord ‘gemeente’. Het komt drie keer voor, één keer in Mattheüs 16:18 en twee keer in Mattheüs 18:17. Zet dat naast de frase die wij besproken hebben en dan kunnen wij zien dat de gemeente staat voor het Koninkrijk der Hemelen op aarde. In de hemel leeft iedereen volgens de regels van de hemelse regering, onder Gods gezag. Maar hier op aarde is dat anders. Iedereen regelt zijn eigen leven. Midden van deze mensen heeft God een groep mensen die niet hun eigen leven regelen. Zij staan onder het gezag van de regering van de hemel.

Dat is de gemeente. Staan de gemeentes/kerken in de wereld onder het absolute gezag van de hemelse regering? Nee. Dit heeft mij in mijn hart heel veel jaren verdriet gedaan. Ik hoop dat dat bij u ook verdriet in uw hart oproept. Ik verwijt anderen niets. Ik zal niet zeggen. ‘Zo zijn zij’. Ik zeg: ‘Wij zijn zo’. Wij zijn de gemeente en wij hebben gefaald om de wereld te laten zien wat het betekent om onder de zegeningen te leven die voortkomen uit het leven onder hemels gezag. Daarom is mijn gebed: ‘Here vergeef ons ons falen. Help ons om de wereld te laten zien wat het betekent om onder Gods gezag te leven’.