geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God
WFTW Body: 

Er zijn twee soorten gelovigen: Zij die alleen op zoek zijn naar Gods zegeningen en zij die er naar op zoek zijn dat God tevreden en blij met hen is. In Openbaring 7:9-14 lezen wij over een grote menigte van gelovigen, de menigte is zo groot dat zij zelfs niet geteld kan worden. Hun getuigenis is dat zij hun redding te danken hebben aan hun God (vers 10) en dat hun gewaden gewassen zijn in het bloed van Christus (vers 14), met andere woorden dat zij door God gezegend zijn. Dit is zonder twijfel goed, maar er is een groot verschil met het getuigenis van de groep gelovigen die genoemd worden in Openbaring 14:1-5. Daar kunnen wij lezen over een groep mensen die wél geteld kan worden. In feite gaat het om een klein aantal van 144.000, een gering aantal wanneer wij er van uitgaan dat zij uitgekozen zijn uit de biljoenen mensen die op aarde geleefd hebben. Hun getuigenis is dat zij Christus met hart en ziel gevolgd hebben, dat er geen verkeerd woord uit hun mond gekomen is en zij zich niet ingelaten hebben met en niet

bezoedeld zijn door 'vrouwen'(dat betekent vrouwen die genoemd worden in Openbaring 17 - Babylon en haar dochters). Met andere woorden God was blij en tevreden met hen. Let ook eens op de tegenstelling. De eerste groep ontving Gods zegeningen en op de tweede groep was niets aan te merken. Wij ontvangen waar wij naar op zoek zijn. Wanneer wij tevreden zijn met Gods zegeningen, dan is dat hetgeen wij ontvangen. Wanneer wij alleen tevreden zijn met Gods materiële zegeningen, dan ontvangen wij zelfs niet de voordelen van Zijn geestelijke zegeningen.

De meeste gelovigen zijn tevreden met Gods zegeningen - en dan voor het merendeel op materieel gebied. Dat is de reden waarom men zoveel boeken in de christelijke boekhandel vindt over hoe men van de één of andere ziekte kan genezen en hoe men rijk kan worden door tienden te geven. De nadruk ligt bij het fysieke en materiële welzijn, gezondheid en voorspoed. Dit is hét teken van een zelfzuchtig leven. Toch lezen wij in Gods Woord dat Jezus is gestorven zodat wij niet langer voor onszelf leven maar voor Hem (2 Korintiërs 5:15); met andere woorden niet onszelf dienen maar Hem. Of door het anders te omschrijven: Jezus stierf voor ons zodat wij bevrijd kunnen worden van ons ik-gerichte leven en Hij ons in een op God-gericht leven kan brengen.

Iets wat ons in deze tijd in verwarring kan brengen is de manier waarop God veel christelijk werk zegent wat in de kern doordrenkt is met compromissen. Houdt dat dan in dat God het sluiten van compromissen en het afwijken van Zijn Woord niet erg vindt? Nee, dat betekent het zeer zeker niet. God zegent veel bedieningen waar Hij niet volledig achter staat. Zelfs toen Mozes God ongehoorzaam was en op de rots sloeg, in plaats van tegen de rots te spreken, zegende God nog steeds zijn werk. In feite werden 2 miljoen mensen hierdoor gezegend. Toch handelde God achteraf op strenge wijze ten opzichte van Zijn ongehoorzame dienstknecht (Numeri 20:8- 13). God zegende het werk van Mozes omdat Hij hield van de twee miljoen mensen die in nood waren en niet omdat Hij het eens was met wat Zijn ongehoorzame dienstknecht had gedaan. Dat is ook vandaag de dag nog steeds het geval. Veel bedieningen worden gezegend omdat God de behoeftige mensen, die gered of genezen enz. moeten worden, liefheeft, maar Hij geeft beslist

niet Zijn goedkeuring aan de vele dingen die vandaag de dag in de 'naam van Jezus' gedaan worden. Hij zal de compromitterende predikers, voorgangers en leraren hiervoor, na verloop van tijd, zeer zeker straffen.

De enige voorwaarde waar aan voldaan moet worden om Gods materiële zegeningen te ontvangen is dat men goed of slecht moet zijn, want Jezus zei dat God de zon doet schijnen en het doet regenen op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen (Mattheüs 5:45).

Materiële zegeningen zeggen daarom niets over Gods tevredenheid met iemands levenswandel. Twee miljoen Israëlieten waren God veertig jaar lang in de woestijn ongehoorzaam - en zo erg dat God erg boos op hen was ( Hebreeën 3:17), en toch gaf God hen, gedurende al die jaren en vaak op miraculeuze wijze voedsel en schonk Hij genezing ( Deuteronomium 8:2). Zelfs miraculeuze verhoringen van gebeden in fysieke omstandigheden zijn daarom geen indicatie dat God tevreden is met de wijze waarop iemand leeft.

Aan de andere kant was God zeer tevreden met Jezus toen Hij 30 jaar oud was, en dat om één reden namelijk, dat Jezus gedurende alle jaren op aarde trouw allerlei verleiding had overwonnen. Hij heeft een leven geleid dat altijd gericht was op Zijn Vader en niet op Zichzelf. Jezus heeft nooit Zijn Eigen belang gezocht (Romeinen 15:3). Bij Zijn doop getuigde de Vader: "U bent Mijn Zoon, die Ik liefheb. Mijn hart verheugt zich in U" ( Lukas 3:22 HB), en niet "U bent Mijn Zoon, die Ik liefheb en Die Ik gezegend heb". Het tweede getuigenis betekende niets, terwijl de eerste - Gods goedkeuring - voor Jezus alles betekende. Jezus volgen betekent om op zoek te gaan naar dezelfde getuigenis.

Er zijn veel christenen die naar andere landen emigreren om op zoek te gaan naar allerlei gemakken, comfort en rijkdom. Zij kunnen nog steeds Gods zegeningen in hun leven hebben, maar dat wil niet zeggen dat God ook tevreden en blij met hen is, want men kan niet zowel God als mammon (rijkdom, genot, comfort enz.) dienen. Wanneer wij ervan uitgaan dat Gods zegeningen in ons leven en dat van onze kinderen een aanwijzing is dat God blij met ons is, dan heeft satan ons zonder twijfel misleid.

Gods zegeningen en Gods tevredenheid in en over ons leven zijn twee totaal verschillende dingen. Aan het einde van ons leven moet onze getuigenis er één zijn die vergelijkbaar is met die van Henoch voordat hij de aarde verliet: "dat God blij met hem was." ( Hebreeën 11:5 BB). Slechts drie woorden, maar niemand kan een krachtiger getuigenis geven na zijn leven op aarde. Dit is het getuigenis van Jezus en Paulus. Het alleen hebben van het getuigenis dat 'men gezegend is' is van generlei waarde, want miljoenen ongelovigen kunnen eenzelfde getuigenis afgeven. God is op zoek naar hen waarover Hij tevreden en blij is en niet naar hen die alleen op zoek zijn naar Zijn zegeningen.