geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God toewijding aan Christus
WFTW Body: 

Er is een groot verschil tussen profeten in het oude verbond en in het nieuwe verbond. Onder het oude verbond vroegen de mensen aan de profeten om leiding en advies in wat te doen, wanneer zij vragen hadden en wat God hierover tegen de profeten als antwoord gaf. Dit omdat de mensen onder het oude verbond de Heilige Geest niet hadden om hen te leiden. Maar in het nieuwe verbond zegt de Here: " Niemand zal tegen zijn vriend, broer of buurman hoeven te zeggen: 'Jij moet de Here ook leren kennen, want van klein tot groot zal iedereen Mij kennen " (Hebreeën 8:11 HB). Doordat de Heilige Geest in ieder mens kan wonen is er geen profeet meer nodig die een instructie geeft aan een kind van God, om hem of haar te vertellen wat hij of zij moet doen. Wanneer een profeet dat wel zou doen, dan zou hij de plaats innemen van de Heilige Geest en mensen met zichzelf verbinden en niet met Christus. De Bijbel zegt: " God wil de geest die Hij in ons liet wonen, helemaal voor Zich alleen hebben ." (Jakobus 4:5). Waarom eigenlijk? Omdat Hij er vurig naar verlangt dat wij een rechtstreekse verbinding hebben met de Bruidegom en dat er niemand tussen ons en Christus in staat. Vandaag de dag zijn er veel "pastors" en zelfbenoemde

"profeten" die de mensen proberen duidelijk te maken wat zij moeten doen, waar zij naar toe moeten gaan of met wie zij bijvoorbeeld moeten trouwen, enz. In werkelijkheid hinderen deze mensen het werk van de Heilige Geest, omdat zij hiermee de indruk wekken dat God niet rechtstreeks tot hen spreken zal. Zulke profeten worden - bewust of onbewust - geïnspireerd door satan, omdat zij tussen de Here en de mens in gaan staan. Onthoudt altijd dat de Heilige Geest er vurig naar verlangt om zodanig met Christus verbonden te zijn, dat er niemand tussen u en Hem in kan komen te staan.

Er zijn velen die mij gevraagd hebben om op een bepaald terrein Gods wil te vinden. Ik zal dat nooit durven omdat ik heel veel eerbied en ontzag heb voor God. Alleen iemand die geen ontzag heeft voor God zal het durven om de plaats van de Heilige Geest in iemands leven in te nemen. Ik ben altijd bereid om iemand van advies te dienen met betrekking tot acties die zij overwegen. Ik kan hen vertellen over de voor- en de nadelen of gevaren met betrekkingen tot de acties die zij overwegen, maar dan zeg ik tegen hen dat zij hierover in gebed moeten gaan en kan ik hen verzekeren dat God door de Heilige Geest tot hen zal spreken en hen zal vertellen wat zij moeten doen.

Probeer dus nooit om Gods wil te zoeken voor iemand anders, zodat u Gods plaats in hun leven gaat innemen. Er wordt van de antichrist gezegd dat: " hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet "(2 Thess. 2:4). Vandaag de dag zijn er valse profeten die in de gemeente (Gods tempel) zitten en die de geest van de antichrist in zich hebben en de plaats van God innemen, en tegen de mensen zeggen wat Gods wil is in hun leven. Een ander bewijs dat deze zelfbenoemde "profeten" vals zijn, is dat zij, bijna allemaal, geld verwachten van de mensen nadat zij zogenaamde "profetische uitspraken" hebben overgebracht, net als een arts die zijn betaling ontvangt voor een consult! Zij die voor advies naar deze profeten toegaan zullen nooit groeien in het geloof in de Here, omdat zij de rechtstreekse verbinding met de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt. De volgende keer wanneer zij Gods wil willen weten moeten zij weer naar de profeet toe gaan voor advies. De Heilige Geest wil u Zelf Gods wil leren kennen en niet door

iemand anders te gebruiken als "doorgeefluik".

Wat doet Agabus, een ware profeet, in Handelingen 11:27-30 ? Hij zegt dat er een hongersnood zal komen. Hij zei niet dat zij daarom een gift moesten geven voor de arme heiligen en het naar hen moest sturen. Nee, omdat hij wist dat in het nieuwe verbond er van niemand verwacht wordt dat hij een ander kind van God zegt wat hij moet doen. Hij wist waar hij moest stoppen, dat in tegenstelling tot valse profeten. Een ware profeet verkondigt wat God hem over de toekomst heeft geopenbaard, en zal daar stoppen. Hierna zochten de gelovigen in Antiochië Gods aangezicht en sprak de Heilige Geest zelf om hen te zeggen wat zij moesten doen. Hierop verzamelden zij wat geld en stuurden het naar de arme heiligen. Instructieve profetie is een oud testamentisch geven, omdat de mensen in die tijd de Heilige Geest niet in zich hadden. In het Nieuwe Testament zal men dit niet terug vinden