geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente discipels Spirit Filled Life
WFTW Body: 

De werking (bediening) van de Heilige Geest is de meest onzichtbare van alle bedieningen binnen de Drie-eenheid. Hij bemoedigt en helpt op een stille en onzichtbare manier, zelfs zonder dat Hij erkenning en eer van Zijn werk wil hebben. Hij is er heel content mee dat alleen de Vader en Jezus wordt geprezen en geheel en al buiten beeld wil blijven. Wat een glansrijke bediening. Wat houdt het dan in om met een dergelijke Geest gevuld te zijn? Het moet wel betekenen dat wij net als Hem willen zijn, tevreden met een bediening zoals die van Hem, stil, onzichtbaar, niet op zoek gaan naar het verkrijgen van eer, maar content zijn dat anderen de eer krijgen. Zijn wij inderdaad gevuld met deze Geest? Velen die er vandaag de dag prat op gaan dat zij “gevuld zijn met de Heilige Geest”, zijn voor zichzelf echter op zoek naar een prominente rol. Dit doen zij door het uitoefenen van hun gaven op christelijke podia, waar zij zichzelf promoten en op zoek zijn naar inkomsten voor henzelf. Dit is alles behalve het werk van de Heilige Geest. Dit is allemaal het werk van een geest die de Heilige Geest nabootst en het is onze plicht om dergelijke vervalsingen en misleidingen in de gemeente bloot te leggen.

Eén van de aspecten van de hemel wordt belicht in Openbaring 4:10 . Daar lezen wij dat de oudsten “ hun kronen vóór de troon van God wierpen”. Niemand, behalve Jezus zal in de hemel een kroon op zijn hoofd dragen. De rest zal net als wij, gewoon broeder en zuster van elkaar. Er zijn geen uitzonderlijke broeders en zusters in de hemel. Degenen die in een gemeente een bijzondere broeder en zuster willen zijn, brengen een atmosfeer van de hel in de gemeente. Wij zullen dan ook nooit over iets durven te pochen wanneer wij voor de Vader staan. Alles wat wij hebben zullen wij voor Hem afleggen. In de hemel zal niemand, met betrekking tot wat dan ook, ooit kunnen zeggen: “Dit is van mij”, (zelfs niet met betrekking tot een kroon die hij ontvangen heeft).

Wanneer de hemelse sfeer in onze gemeentes gaat binnendringen, dan zullen wij ook nooit meer van iets zeggen: “Dit is van mij”. Alles wordt beschouwd dat het van God is en is daarom vrij beschikbaar om te gebruiken en te verspreiden in Gods koninkrijk op aarde.

Iedere gierigaard en iedere egoïst die voor zichzelf en zijn eigen gewin leeft staat onder het bewind van satan. Er is een groot verdriet in Gods hart dat er op aarde geen gemeenschap is tussen miljoenen van Zijn kinderen. Velen zijn verbitterd ten opzichte van anderen. Weer anderen zijn zelf-rechtvaardigende farizeeërs die zich inbeelden dat God alleen hen heeft uitverkoren en anderen niet. God is bedroefd door beide groepen van Zijn kinderen, want zij dwarsbomen allemaal Zijn doel met de gemeente.

De meest waardevolle broeder of zuster in welke gemeente dan ook is degene die een hemelse atmosfeer in de gemeente kan brengen en die gemeenschap is tussen broeders en zusters kan creëren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een oudere broeder te zijn. Wij hebben allemaal de mogelijkheid om een dergelijke waardevolle broeder of zuster te worden.

Veronderstel eens dat wanneer een broeder of zuster in de gemeente, hij of zij in een samenkomst of ergens thuis binnenkomt, het er op lijkt of er een hemels briesje door de ruimte waait. Wat een waardevolle broeder of zuster deze persoon is! Zelfs wanneer hij/zij even voor een paar minuten binnenkomt, dan voelt u zich daardoor opgefrist. U hebt het gevoel dat de hemel voor een paar minuten bij u aanwezig is! Het is dan mogelijk dat hij/zij geen preek of openbaring uit de Schrift heeft doorgegeven, maar het was o zó zuiver. Hij/zij was niet humeurig of somber en maakte geen opmerkingen over iemand anders. Een dergelijke broeder kan misschien nooit gesproken hebben in een samenkomst (zoals zo velen het verlangen daar toe hebben). Hij die het verlangen heeft om te prediken kan misschien 15 minuten in een ontmoeting spreken zonder iets te zeggen en de eerste broeder maar drie minuten, maar dat zijn dan wel drie hemelse minuten!

Omdat de wereld vol is van klagers en mopperaars, is het zo verfrissend om een dergelijke broeder tegen te komen. Het voelt als een heerlijke douche of bad op een hete en plakkerige dag! Dit is dé broeder of zuster waar wij allemaal naar moeten verlangen om te zijn. Jezus was zo en Hij wil ons ook net zo vormen.