geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God Foundational Truths
WFTW Body: 

Mattheüs hoofdstuk 1 laat de genealogie van Jezus Christus zien. Volgens de joodse traditie worden alleen de mannen genoemd in de genealogie. Toch kunnen wij hier vier vrouwen zien die laten zien dat Jezus hen, die het laagste niveau dat zij in de joodse en heidense gemeenschap hadden, verhoogt. Daar komt bij dat deze vier vrouwen een zondig verleden hadden, wat ons laat zien dat Jezus naar de aarde gekomen is om de ergste zondaren te redden.

De naam "Jezus" betekent: “Hij Die de mens redt van de zonde”.

De eerste vrouw die genoemd wordt is Tamar (Mattheüs 1:3). Tamar was de schoondochter van Juda uit wie Juda's zoon Perez geboren werd, die een voorvader van Maria, de moeder van Jezus, was. Jezus was in de hemel toen de incest waar hier sprake van was, plaatsvond ( Genesis 38:12-29) en besloot dat deze zondige familielijn Zijn aardse familie zou zijn. Wie van ons zou er voor kiezen om uit een dergelijke zondige familielijn afkomstig te willen zijn en op de eerste pagina van hun stamboom vermeld willen hebben dat hij uit een incestueuze relatie afkomstig is?

De tweede vrouw die hier genoemd wordt is Rachab ( Mattheüs 1:5), een bekende prostituee uit het “rode licht" district van Jericho (Jozua 2:1). Rachab was getrouwd met een joodse man met de naam Salmon. Jezus had ook dit huwelijk, tussen een jood en een heidense prostituee, vanuit de hemel gezien en besloten dat Hij uit deze lijn geboren wilde worden.

De derde vrouw was Ruth (Mattheüs 1:5). Ruth was een Moabitische. Haar voorouder was Moab, die geboren was uit de incest van Lot met zijn dochter (Genesis 19:30-37). Ook deze incest en de afstamming van Ruth heeft Jezus vanuit de hemel gezien en gekozen als de lijn van Zijn afkomst.

De vierde vrouw was Bathseba - de vrouw van Uria ( Mattheüs 1:6). Zij was de vrouw waarmee David overspel pleegde en met wie hij later trouwde. Opnieuw zien wij een vrouw met een zondig verleden. Zij was geen voorouder van Maria zoals de eerste drie vrouwen, maar zij was de voorouder van Jozef. (Dat is te lezen in en te vergelijken met de genealogie van Maria in Lucas 3). Jozef was afkomstig uit de koninklijke lijn van David en Mattheüs bewees door deze genealogie dat Jezus de werkelijke Koning van Israël was.

Waarom koos Jezus voor een dergelijke zondige afkomst? Om Zich op hetzelfde niveau te plaatsen met de zondige mensheid en om een statement te maken dat Hij niet voor de rechtvaardigen gekomen is, maar voor de zondaren om zich te bekeren.

Hierbij kunnen wij ook zien dat niemand zich hoeft te schamen voor zijn afkomst. In India scheppen mensen vaak op over een stamboom. Wanneer een christen dat doet dan heeft hij de Geest van Christus totaal niet begrepen. Toen Jozef hoorde dat Maria in verwachting was, en niet wist dat God op een bovennatuurlijke wijze in haar baarmoeder gewerkt had, wordt er van hem gezegd dat hij, omdat hij een rechtvaardig man was, haar niet ten schande wilde maken en deze daad, waarvan hij dacht dat het zondig was, niet openbaar wilde maken (Mattheüs 1:19).

Hier staat iets waar wij allemaal van kunnen leren wat rechtvaardigheid is. De essentie van de boodschap van het evangelie is om te laten zien hoe een onrechtvaardige rechtvaardig kan worden. De eerste man die in het Nieuwe Testament als rechtvaardig omschreven wordt is Jozef. Zijn rechtvaardigheid wordt in verband gebracht met het willen bedekken van iemands zonden, zodat deze hierdoor niet tot schande gemaakt wordt. Dit is de geest van een rechtvaardig persoon.

Wat is uw eerste reactie wanneer u hoort dat iemand gezondigd heeft? Wanneer u een rechtvaardig persoon bent dan wilt u dit niet openbaar maken, maar een onrechtvaardige zal hier met anderen over praten (roddelen). Hier zien wij iemand als Jozef die niet vervuld was met de Heilige Geest en niet in het nieuwe verbond leefde, maar rechtvaardiger was dan miljoenen gelovigen die claimen dat zij wederom geboren zijn. Met de normen van het oude verbond in zijn achterhoofd besloot Jozef te bedekken dat wat hij dacht dat zondig was. De Heer zij dank dat hij nooit Maria tot schande gemaakt heeft. Kunt u zich voorstellen hoe enorm zijn spijt geweest zou zijn wanneer hij haar wel tot schande gemaakt zou hebben, om later de waarheid te ontdekken dat zij 100% zuiver en onschuldig was!! Deze dingen zijn voor ons opgetekend als een les.

Hoe kun u verhalen over anderen, die u onder de mensen verspreid, hebt terugnemen wanneer u er later achter komt dat ze niet waar zijn? Want die ene persoon die u het verteld hebt zal het weer aan tien anderen doorgeven, die het op hun beurt weer verder in de wereld verspreiden. Dus hier, in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, zien wij een voorbeeld en een waarschuwing die aan ons gericht is. Bedek de zonden van anderen en leer van het voorbeeld van Jozef. Liefde bedekt vele zonden.

In Mattheüs 1:21 kunnen wij ook de allereerste belofte in het Nieuwe Testament lezen. “ Hij zal Zijn volk redden van de zonden” (HB). Dit is de betekenis van de naam “Jezus”. Dit is niet een belofte dat Jezus onze zonden zal vergeven, maar dat Hij ons (redt) bevrijdt van de zonden. Vergeving is slechts het verwijderen van onze zonden die wij in het verleden gedaan hebben. Bevrijdt worden van zonden is bevrijdt worden van boosheid, lust, hebzucht, bitterheid, jaloezie, enz. Het betekent dat Hij ons wil bevrijden van de zonden.

De tweede belofte die wij in het Nieuwe Testament kunnen vinden staat inMattheüs 3:11: “ Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”(HB).

Dit zijn de eerste twee beloftes in het Nieuwe Testament, en hierin wordt de boodschap van het evangelie in een notendop omschreven. Wij moeten de vervulling deze twee beloftes in ons leven ervaren, namelijk bevrijdt worden van de macht van de zonde en gedoopt zijn in de Heilige Geest en met vuur.