WFTW Body: 

In Lukas 9:49-50 leert Jezus ons wat wij moeten doen wanneer wij iemand tegenkomen die een bediening heeft die totaal verschilt met die van ons.

Er was in het Bijbelgedeelte iemand die demonen uitdreef, maar die geen deel uitmaakt van de groep van Zijn discipelen. Johannes vroeg aan Jezus om de man het zwijgen op te leggen, maar Jezus zei tegen Johannes dat hij de man met rust moest laten en hem zijn bediening te laten blijven uitoefenen. Blijf bij uw eigen roeping en laat anderen hun eigen bediening blijven uitoefenen.

Veel christenen worden zo in beslag genomen door de belang van hun eigen bediening, dat zei denken dat iedereen hetzelfde moet doen. " Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken ?" (1 Corinthiërs 12:17 HB). Een volwassen christen realiseert zich dat God verschillende bedieningen aan verschillende mensen heeft gegeven.

Wanneer iemand wil evangeliseren en iemand anders pastoraat wil uitoefenen, laat dan eenieder van hen invulling geven aan zijn eigen bediening. Er kan door een ieder van hen iets van Christus geopenbaard worden en laten wij een ander niet bekritiseren. Er is veel variatie in de schepping. God heeft niet iedere bloem in dezelfde kleur, vorm of grootte gemaakt. Zo heeft de regenboog heel veel verschillende kleuren, net als het lichaam van Christus. Er zijn mensen die denken dat niemand naar een Bijbelschool moet gaan omdat zij zelf hier ook niet aan deelgenomen hebben, terwijl anderen juist van mening zijn dat iedereen naar een Bijbelschool moet gaan omdat zij hier zelf ook aan hebben deelgenomen. Beide groepen hebben hierin niet de juiste denkwijze. Mensen met een bekrompen denkwijze zien echter niets anders dan hun eigen bediening. Hierbij een Woord van God voor deze mensen, "Dank God voor iedere andere bediening en blijf bij uw eigen leest".

In Lukas 9:52 lezen wij dat Jezus onderweg is naar Samaria. Hij was onderweg naar de stad waar het jaar ervoor een grote opwekking had plaatsgevonden. Door één zondige vrouw, die zich bekeerd had, werd de hele stad naar Jezus getrokken ( Johannes 4). Jezus stuurde daarom boodschappers voor Zich uit om ontmoetingen te organiseren, maar deze keer wilden de mensen Hem daar niet ontvangen (vers 53). Misschien hadden velen van hen, die zich bekeerd hadden in Samaria, besloten om afstand te nemen van hun bekrompen vooroordelen ten opzichte van de Joden, hadden zij hun dode religie vaarwel gezegd en waren zei volgers van Jezus geworden. Hierdoor hadden zij misschien voor ophef gezorgd bij de religieuze Joodse leiders, die daarop besloten hadden om Jezus niet meer tot de stad toe te laten. Hierop wilden Jakobus en Johannes vuur uit de hemel op de Samaritanen doen neerdalen. Jezus bestrafte hen echter door te zeggen dat de Zoon des mensen niet is gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden (vers 55). Wanneer u er door een gemeente uitgeschopt wordt, wees dan nederig en ga naar een andere gemeente toe. Dat is wat ikzelf meerdere keren heb gedaan.

In beide voornoemde gevallen heeft Jezus geprobeerd om de harten van de discipelen verder te openen. Binnen veel christelijke groepen heb ik ervaren dat de leiders vaak een groot hart hebben, maar dat de volgers vaak bekrompen zijn in hun denken en hartsgesteldheid, omdat zij God niet kennen als hun Leider.

John Wesley en George Whitefield waren twee grote predikers in Engeland in de 18e eeuw. John Wesley en zijn volgelingen geloofden en verkondigden dat iemand alsnog verloren kan gaan nadat hij gered is. George Whitefield en zijn volgelingen daarentegen verkondigden dat wanneer iemand gered was, hij of zij voor altijd gered was. Ondanks dit verschil van mening waren Wesley en Whitefield goede vrienden en toen Whitefield gestorven was, was Wesley degene die de begrafenis verzorgde. Eén van de volgelingen van Wesley vroeg hem later, "Zult u George Whitefield in de hemel tegenkomen?" Waarop Wesley antwoordde: "George Whitefield was zo'n heldere ster aan het firmament van Gods glorie en staat zo dicht bij Gods troon, dat iemand als ik, die minder is als de minste, nooit een glimp van hem zal opvangen". De volgelingen van Wesley waren zeer bekrompen in hun denken, maar Wesley zelf was nederig en een man met een groot hart die Whitefield hoger achtte dan zichzelf.