geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

In Handelingen 2 zien wij dat toen de 120 mensen die bij elkaar waren om te wachten op de Heilige Geest die toegezegd was, zij niet wisten hoe lang zij moesten wachten omdat Jezus hen dat nooit verteld had. Wanneer zij geweten hadden dat het slechts tien dagen zou zijn, dan was het wachten gemakkelijker geweest. Wanneer God ons op iets laat wachten, dan zegt Hij niet tegen ons hoe lang wij op een antwoord moeten wachten. God wil dat wij uit geloof leven omdat dat de enige weg is om geestelijk te groeien - wachten is een manier om ons geloof te versterken. Wanneer wij weten hoe lang wij ergens op moeten wachten dan is daar op dat punt geen geloof voor nodig. Alleen wanneer wij ergens op terugkijken dan kunnen wij vaststellen en zeggen: "daar moest ik drie dagen (of drie jaar) op wachten".

Wanneer u naar de wachtende discipelen gegaan zou zijn en hen gevraagd zou hebben: "Hoe kunt u weten of u gedoopt bent in de Heilige Geest?", dan zouden zij niet gereageerd hebben met "door te kunnen spreken in tongen". Zij zouden gezegd hebben dat Jezus zei dat zij kracht zouden ontvangen. Nu kunt u zich afvragen: "Hoe weet ik dat ik deze kracht ontvangen heb?" God kan ons daarvan verzekeren net zoals Hij ons er van verzekert dat onze zonden vergeven zijn.

De Heilige Geest, Die met onze geest getuigd dat onze zonden zijn vergeven, zal ook getuigen dat wij kracht ontvangen hebben!

Vraag God om u de verzekering te geven voor deze twee belangrijke dingen. De discipelen die samengekomen waren wachtten dus op kracht. Toen zij echter kracht ontvangen hadden ontvingen zij ook de gave om vreemde talen (tongen) te kunnen spreken. De tragedie vandaag de dag is dat er velen zijn die claimen dat zij de gave van tongen hebben, maar geen enkele kracht blijken te hebben. Spreken in tongen kan men imiteren, terwijl de kracht om zonden te overwinnen en met hart en ziel een getuige voor Christus te zijn niet geïmiteerd kan worden.

Laten wij als beeldvorming het volgende voorbeeld nemen: U gaat naar de winkel en koopt een computer (kracht). De verkoper zegt tegen u dat een gratis Cd (tongen) meegeleverd wordt met de computer. U ging niet naar de winkel om een Cd te kopen maar een computer, maar omdat de Cd gratis meegeleverd wordt neemt u zowel de Cd als de computer mee naar huis. Nu ziet uw vriend de Cd en gaat naar dezelfde winkel, betaald voor de computer, maar komt alleen maar met de gratis Cd thuis!! Is dat nu niet belachelijk? Dit is de beeltenis van hen die de gave van het spreken in tongen hebben ontvangen maar niet de kracht van de Heilige Geest.

Wij lezen dat een geluid en wind het huis waar zij in gebed bijeen waren vulde en tongen als van vuur op het hoofd van iedereen te zien waren. Dit waren slechts de zichtbare kenmerken. Het ontvangen van de zalving met en kracht door de Heilige Geest waren de belangrijkste gebeurtenissen. De zichtbare kenmerken waren anders dan toen Jezus gezalfd werd. Bij Hem was er geen wind of vuur maar een Duif en een Stem, maar de kracht en zalving die Hij ontvangen had waren dezelfde als wat deze apostelen ontvingen. Wij hebben het, net als Jezus, allemaal nodig om "gezalfd te zijn met de Heilige Geest en kracht" ( Handelingen 10:37-38 ). De fysieke en emotionele ervaringen kunnen bij eenieder van ons verschillend zijn. Wanneer iemand u een dure diamant cadeau geeft, dan maakt het niet uit of deze verpakt is in bruin pakpapier of in exclusief inpakpapier met allerlei slingers er aan. Het is het cadeau, de inhoud wat belangrijk is. Alleen kleine kinderen worden in beslag genomen door verpakkingen, de buitenkant - de wind, het vuur, het geluid, en prikkelende ervaringen, enz. Volwassenen zijn ingenomen met de inhoud - het cadeau - de zalving met, en kracht van de Heilige Geest. Wanneer mensen getuigen en roemen over de verpakking waarin zij het cadeau - de gave - ontvangen hebben, dan weet u dat zij nog steeds baby-christenen zijn.

De tongen als van vuur, die op de hoofden van iedereen aanwezig was, geeft het belangrijkste deel van ons weer wat God in onze nieuw testamentische tijd wil gebruiken - een tong die in vuur en vlam gezet wordt door de Heilige Geest en te allen tijde onder Zijn controle staat. Dit is ook een symbool van de gave van het spreken in tongen. God wil dat onze tong anderen zegent, niet uitsluitend wanneer u een prediker of evangelist bent, maar de hele en iedere dag in ieder gewoon gesprek met anderen. Hiervoor met u echter de Heilige Geest volledige controle over uw spreken laten nemen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

In Handelingen 2:14 zien wij het prachtige gevolg van de inwonende Geest bij alle apostelen. Wij lezen hier " De twaalf apostelen stonden op en Petrus nam het woord". Wat Jezus in Zijn hele leven hier op aarde niet kon bewerkstelligen, was nu door de Heilige Geest volbracht: de twaalf waren nu één lichaam. Zij gingen niet meer met elkaar in competitie voor de eer om te preken. Nee, zij ondersteunden Petrus en stonden 100% achter hem toen hij sprak. Dit is het grotere werk wat Jezus gezegd had dat zij zouden doen, wanneer de Heilige Geest zou komen - de Heilige Geest had hen gedoopt tot een eenheid; tot één lichaam.

In Handelingen 2:17 zegt Petrus dat de uitstorting van de Heilige Geest een vervulling is van de profetie van Joel. Iedere wederom geboren man en vrouw kan nu de Geest over hen uitgestort krijgen en kunnen daardoor profeteren. Dit was onder het oude verbond een privilege dat alleen weggelegd was voor koningen en priesters, maar onder het nieuwe verbond kan iedereen de Heilige Geest ontvangen. Wij moeten heel goed beseffen wat een geweldige eer dit is