geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   vrouw Knowing God toewijding aan Christus
WFTW Body: 

In Genesis 24 lezen wij over de zorgen die Abraham had over zijn zoon, voordat zijn leven ten einde kwam. Hij stuurde een dienaar op weg om een bruid voor zijn zoon te vinden. Er staan veel huwelijken beschreven in de Bijbel, maar slechts twee die duidelijk door God gearrangeerd waren De een was Adam. Eva was zeer zeker Gods keuze. De ander was het huwelijk van Izaäk. Rebekka was hierin ook duidelijk Gods keuze. Mensen vragen mij af en toe weleens: "Gelooft u in geplande (gearrangeerde) huwelijken?" Dan zeg ik: "Ja, ik geloof in huwelijken die door God geregeld zijn!" God kan het bewerken door een van de ouders (zoals bij Izaäk) of buiten ouders om (zoals bij Adam). Het punt is dat het door God geregeld is.

Wanneer u een vader bent die ontzag heeft voor God, dan bent u betrokken bij het huwelijk van uw kinderen. Wanneer u als jonge man gezegend bent met een vader die ontzag heeft voor God, dan ben ik van mening dat u zijn advies over o.a. het huwelijk ernstig ter harte moet nemen. Wanneer zo'n vader "Nee" zegt tegen diegene waar u mee wilt trouwen, wacht dan. Het "nee" van uw vader kan tijdelijk zijn. Het is mogelijk dat God u test. Wanneer God ziet dat u respect heeft voor het advies van uw godvrezende vader, dan zal Hij u de partner geven die Hij voor u uitgekozen heeft.

Abraham, die zijn dienaar op weg stuurt om een vrouw voor Izaäk te zoeken, is het beeld van God de Vader die Zijn Heilige Geest naar de aarde stuurt om een bruid voor Zijn Zoon Jezus Christus te kiezen

Dat is wat er heden ten dage in de wereld gebeurd wanneer het evangelie verkondigd wordt. Lees het hoofdstuk maar eens dan zult u zien hoeveel prachtige overeenkomsten er zijn.

Een van de testen die de knecht toepaste was, uit te vinden of de jonge vrouw bereid was om water uit de put aan de kamelen te drinken te geven. Zoals u weet drinken kamelen veel water. Wat de knecht van Abraham wilde weten was of de jonge vrouw een bereidwillige en hardwerkende vrouw was. Rebekka was zo'n jonge dame. Zij was een bescheiden jonge vrouw. Uit Genesis 24:16 blijkt namelijk dat zij niet geïnteresseerd was in de aandacht van mannen, zoals Abrahams knecht dat deed bij de bron. Zij had de kruik gevuld en was direct weer van plan om naar huis te gaan, toen de knecht van Abraham zijn verzoek aan haar deed. Dat is het type vrouw die u nodig heeft. Dat is ook het type bruid voor Christus waar de Vader op aarde naar op zoek is. God leidde Abrahams knecht soeverein naar de juiste persoon - Rebekka. Daarna nam de knecht Rebekka mee op de lange en gevaarlijke reis van ong. 700 km (wat waarschijnlijk een maand duurde) terug van Mesopotamië naar Kanaän - het beeld van de reis van de bruid van Christus in deze wereld.

Wat denkt u waar de knecht en Rebekka op deze lagen reis over gesproken hebben? Ik ben er zeker van dat zij over Izaäk gesproken hebben. Wat denkt u waar de Heilige Geest met ons over wil spreken op onze lange reis? Over Jezus. Niet over een bepaalde leer of doctrine, niet over de hemel, maar over de Heere Jezus. Ik ben er zeker van dat Rebekka erg geïnteresseerd was om alles over Izaäk te weten te komen.

Zo wil ik op mijn lange reis ook, door de Heilige Geest, meer en meer weten over mijn wonderbaarlijke Redder, tot de dag dat ik oog in oog met Hem sta (zoals op een dag dat Rebekka oog in oog kwam te staan met Izaäk). En dan, op die dag zal ik, net als Rebekka, de tent van de Heere binnen gaan om Zijn vrouw te zijn. Heeft u ook dat verlangen