geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   The Home
WFTW Body: 

In Deuteronomium 11:18-21 staat: “ Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten… opdat uw dagen … mogen worden als de dagen van de hemel op aarde ” ( vrij vertaald naar Deuteronomium 11:18-21 (KJV) . Wat een uitdrukking is dat: “Opdat uw dagen … mogen worden als de dagen van de hemel op aarde”. Denk er eens over na hoe de dagen in de hemel zijn. Daar is geen strijd, daar zijn geen conflicten, er heerst alleen maar vrede en blijdschap. En bovenal liefde, overal en rondom. Wij kunnen een gezin hebben zoals hier omschreven wordt, waar iedere dag een dag is als de hemel op aarde. Dat is hoe God ieder huisgezin bedoelt om te zijn.

De Bijbel begint met het huwelijk van Adam en Eva en eindigt met het huwelijk van Christus en Zijn volk, de gemeente. Toen God het eerste huwelijk, tussen Adam en Eva, regisseerde, wilde Hij dat hun leven als de hemel op aarde zou zijn. Hun eerste thuis was het paradijs, Eden. Satan verscheen echter en maakte hun thuis tot een hel. En vandaag de dag hebben wij over de hele wereld gezinnen die op een hel lijken. Maar Gode zij dank dat is niet het einde van het verhaal. De Bijbel vertelt ons dat hoe in Eden, zodra Adam gezondigd had, God beloofde dat Hij Zijn Zoon zou sturen om het probleem, dat satan gecreëerd had, op te lossen. Dat is waar wij de grote waarheid kunnen zien namelijk: Dat God altijd aan onze kant staat tegenover de duivel. Voordat God de wereld vervloekte om de zonde van Adam, zei Hij tegen Adam en Eva dat er een zaad zou voortkomen uit de vrouw, Die de kop van de duivel zal vermorzelen. Pas daarna sprak God Zich uit over de straf die hun te wachten stond. Hoewel de duivel alles kapot gemaakt had, wilde God Adam en Eva laten weten dat Hij aan hun kant stond tegenover de duivel. God is aan het werk om onze gezinnen te redden, wát de duivel ook in onze huizen probeert uit te richten. Hij wil onze gezinnen doen terugkeren naar Zijn oorspronkelijke plan, waarbij onze dagen zijn als de hemel op aarde. Nu Christus gekomen en het reddingswerk volbracht is, nu is dat een ware mogelijkheid geworden voor iedereen van ons. Ik wil graag drie dingen zeggen over elkaar liefhebben.

1. Liefde toont waardering : Er is een compleet boek over huwelijkse liefde dat God heeft toegevoegd aan de Bijbel, namelijk Hooglied. Alle getrouwde stellen moeten dit Bijbelboek eigenlijk aan elkaar voorlezen! Het is wonderbaarlijk om te zien hoe de Almachtige God van een man en vrouw verwacht hoe zij tegen elkaar spreken! En ook hoe dit Bijbelboek door God net zo geïnspireerd is als de andere boeken in de Bijbel! Ik zal u een aantal uittreksels uit dit Bijbelboek weergeven, zodat wij allemaal leren hoe wij elkaar, als mannen en vrouwen, onze waardering voor elkaar kunnen tonen. Wij zijn allemaal erg gierig wanneer het gaat om het tot uiting brengen van onze waardering voor elkaar. Wij zijn snel in onze kritiek, maar erg langzaam in onze waardering. Wij kijken naar de mens en zien heel veel fouten bij de ander. Dat is de menselijke natuur. En dat is dé manier waarop de “aanklager”, de duivel, een vaste voet bij ons krijgt. Aan de andere kant krijgt God een vaste voet bij ons wanneer wij naar anderen kijken en iets in hen ziet om hen te waarderen. Eenieder van ons kan zichzelf hierin aan een onderzoek onderwerpen.

Leest u zelf eens wat de man (hij) tegen zijn vrouw en de vrouw (zij) tegen haar man zegt, in het bijzonder Hooglied 4 , 5 en 6 uit de Basis Bijbel (klik op de link) / Bijbel in gewone taal.

(De originele Engelse tekst was voorzien van geparafraseerde zinsdelen uit the Message Bible . Het letterlijk vertalen hiervan zou niet conform kunnen zijn aan wat Zac Poonen wil overbrengen).

2. Liefde is snel in vergeven : Liefde is langzaam in beschuldigen, maar snel in vergeven. Er zullen problemen zijn tussen man en vrouw in ieder huwelijk, maar wanneer u het vuur onder deze problemen opstookt, dan zullen zij vast en zeker overkoken. Weest dus snel om te vergeven en snel om vergeving te vragen. Wacht niet tot de avond om dat te doen. Wanneer u ’s-morgens een doorn in uw voet krijgt, dan haalt u die er direct uit. U wacht daarmee niet tot de avond. Wanneer u uw man of vrouw verdriet heeft gedaan, dan is dat net alsof u hem of haar met een doorn hebt gestoken. Verwijder hem onmiddellijk. Vraag onmiddellijk om vergeving en wees snel om te vergeven.

3. Liefde verlangt er vurig naar om dingen samen met de partner te doen en niet alleen

: Hoe anders had de historie van de man kunnen zijn, dat toen de duivel kwam om Eva in het paradijs op de proef te stellen, zij alleen maar had gereageerd met de woorden: “Laat mij eerst mijn man vragen voordat ik een beslissing neem”. Wat zou de geschiedenis dan totaal anders verlopen zijn. Onthoudt dat alle problemen in de wereld zijn ontstaan doordat één vrouw zelf een beslissing nam, terwijl God haar een metgezel gegeven had, waarmee zij had kunnen overleggen, voordat zij een beslissing nam. Ware liefde doet dingen samen. Twee weten altijd meer dan één.