geschreven door :   categorieën :   discipels
WFTW Body: 

Judas spreekt, in Judas 11, over hen die het “voorbeeld van Kain volgen”. Wie zijn dan de mensen waar Judas over spreekt? Het zijn zij die, wat betreft hun broeders, van het negatieve uitgaan. God zei tegen Kain dat zijn fundamentele probleem, ten opzichte van zijn broer Abel (Genesis 4:7), was dat hij “niet van het positieve uitging”. Het is voor ons allemaal goed om onszelf hierover, in geestelijk opzicht, onder de loep te nemen.

Kunt u in volle overtuiging zeggen dat u met al uw broeders en zusters in de gemeente en hun families “het beste voor hebt”? Kunt u ook zeggen dat u ook het beste toewenst aan andere gelovigen waarvan u weet dat zij tot een andere denominatie behoren? Maak de cirkel dan een beetje wijder en vraag uzelf of u het allerbeste toewenst aan alle mensen die u kent, inclusief uw familieleden, vijanden en hen die u op enige wijze schade berokend hebben of u een “kwaad hart toedragen”.

Wanneer u een onrust in uw hart waarneemt (in plaats van blijdschap) wanneer er iets positiefs met iemand anders, of hun kinderen, gebeurt, of wanneer er een sprankje plezier in uw hart opkomt (in plaats van verdriet), wanneer er één van hen iets kwaads overkomt, wat zegt dit dan van uw houding? Alleen dit: dat het leven van Adam in u levend en actief is!

Wanneer u eerlijk over uzelf bent, dan zult u snel ontdekken of u de weg van Kain volgt of niet. U moet snel zijn om, wanneer u ontdekt dat dit kwade Adams leven in u werkzaam is, het ter dood te brengen, wanneer u wilt dat Gods vuur en zalving constant op uw leven rust.

Het is, wanneer de graankorrel in de aarde valt en totaal afsterft, dat er veel vrucht voort gebracht wordt. Iemand die totaal aan zijn eigen ik sterft, zal zich nooit aangevallen voelen, wat anderen hem of haar ook aandoen. Hij zal hen altijd positief bejegenen. Hij zal nooit boos worden, daar waar het op hemzelf betrekking heeft en zal nooit met iemand een “strijd” aangaan. Hij zal nooit uit zelfmedelijden een traan laten – want staat vast dat dode mensen in hun graf niet huilen!

Het gezicht van Kain liet woede zien en was nors toen hij het niet goed voor had met zijn broer (Genesis 4:6). Wij zullen het ons misschien niet realiseren, maar vaak is datgene wat zich in ons hart afspeelt, van ons gezicht af te lezen. Wanneer u met iedereen het goede voor hebt dan is de vreugde van de Heere van ons gezicht af te lezen.

Er zijn veel gelovigen die de weg van Kain bewandelen. Onder hun zwakke glimlach en de “lofprijzingen aan de Heere” die van hun lippen komt, zijn vaak verkeerde houdingen ten opzichte van hun mede-gelovigen in hun hart aanwezig.

Wanneer mensen zich tegen u keren en u kwaad doen, dan geeft God u een scan van uw werkelijke hart gesteldheid. Wanneer u hen niet kunt liefhebben dan laat de hart-scan u zien dat u geen deel hebt aan Gods natuur, want Gods natuur is er een die zelfs zijn vijanden lief heeft. De houding van Jezus was positief, zelfs ten opzichte van Judas Iskariot.

God heeft het beste met iedereen voor. Het Goede Nieuws is dat ook wij deel kunnen hebben aan Gods natuur.