geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   jeugd Knowing God discipels
WFTW Body: 

Spreuken 10:12 "Liefde bedekt alle overtredingen". Petrus citeert dit in zijn brief in 1 Petrus 4:8. Wanneer u iemand werkelijk liefheeft dan zult u zijn of haar zwakheden verborgen willen houden en deze niet openbaar willen maken. Dat is de wijze waarop God met ons omgaat. Hij maakt onze zonden uit het verleden niet meer openbaar. Wij moeten anderen op dezelfde wijze behandelen als God met ons doet. Wanneer u wijs wilt zijn, laat mij u dan, lieve broeders en zuster, een advies in uw jonge leven geven.

Wanneer u een belastend verhaal over iemand hoort, laat dit verhaal dan bij u eindigen, of zoals een

gezegde het omschrijft: "neem het mee in uw graf". Loop er niet mee rond om het door te vertellen. God zal u de eer geven wanneer u dat niet verder verteld, in het bijzonder wanneer het een belastend verhaal is over één van Zijn kinderen. Hij zal u bijzonder liefhebben wanneer u dat niet doet. Denk maar eens aan de vader van een kind dat iets verkeerds gedaan heeft en u daar weet van heeft. Wanneer u daar niets over verteld aan anderen, denkt u dan ook niet dat die vader daardoor erg blij en dankbaar zal zijn en u daardoor lief zal hebben. Zo is het ook met God, wanneer Hij ziet hoe wij in liefde met Zijn kinderen omgaan.

Spreuken 17:9 , "Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde". Heeft iemand u iets aangedaan? Heeft iemand u pijn gedaan? Vergeef hem of haar en negeer het. Dat is dé weg van liefde die een man of vrouw Gods bewandeld.

Spreuken 11:24 , "Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker" (NBV). Dit is één van de paradoxen in het leven van een christen, dat iemand die geeft, meer ontvangt omdat God hem zegent. "Wie gierig is, wordt arm ".

Wanneer een gierigaard zich bekeert, dan wordt hij vrijgevig. Jezus zei tegen Zijn discipelen, " Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!" God heeft ons voor niets heel veel gegeven, wij moeten anderen ook geven zonder daar iets voor terug te verwachten. De weduwe in de evangeliën had slechts 2 muntjes. Zij gaf wat zij bezat. Ik ben er zeker van dat God haar hiervoor zegende en zij geen gebrek had.

Spreuken 11:25 , "Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen". Wanneer u wilt dat God u te drinken geeft en uw dorst blijft lessen, dan moet u anderen te drinken geven. Waarom zien zo veel christenen er schraal en uitgedroogd uit? Dat komt omdat God hun dorst niet lest. Waarom lest God hun dorst niet? Omdat zij anderen niet te drinken geven. Maak een begin met het denken aan anderen en kijk hoe u hen tot zegen kunt zijn, en u zult merken dat God u overvloedig zal zegenen.

Spreuken 15:13 , "Een vrolijk hart geeft een blij gezicht"(HB). Het is vreugde en blijdschap in ons hart wat een glans op ons gezicht geeft. "Een vrolijk hart geeft levenslust" (Spreuken 15:15 HB). Er wordt in Spreuken veel aandacht besteed aan het hebben van vreugde in ons leven. "Een blij hart bevordert de genezing "(Spreuken 17:22). Dus, blijdschap en vreugde kan ons ook nog gezond maken. Gods Koninkrijk is niet slechts rechtvaardigheid, maar rechtvaardigheid met vreugde in de Heilige Geest. In het Oude Testament kende men rechtvaardigheid zonder vreugde. Wij hebben nu rechtvaardigheid met vreugde. Er

zit een daardoor een drijfveer in onze voetstappen, een lied in onze harten en een glans op ons gezicht wanneer wij Jezus volgen.

Spreuken 16:18 , "Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val". De oorzaak dat iemand in vervalt komt omdat hij trots is. Wanneer wij iets doms doen, dan kunnen wij er vrij zeker van zijn dat dit komt door trots. De Heere is echter in staat om ons voor vallen te behoeden ( Judas 24), maar hoe doet Hij dat? Door ons nederig te maken tot het laagste punt! Wanneer wij staan of zelfs wanneer wij zitten, dan kunnen wij nog vallen, maar wanneer wij plat op ons gezicht gaan, dan kunnen wij niet meer vallen! Laten wij daarom altijd met ons gezicht in het stof gaan wanneer wij niet willen vallen. Het maakt niet uit hoe God ons ook zegent of gebruik van ons maakt, maar laten wij onszelf altijd eraan blijven herinneren hoe klein wij zijn ten opzichte van God. Dus, wanneer wij aanbidders worden van God, dan kunnen wij nooit vallen.

Spreuken 17:28 , "Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht" (HSV). Wanneer u een dwaas bent maar wilt dat anderen u als een wijs iemand zien, wat moet u dan doen? Zwijg dan! De mensen om u heen zullen denken: "dat is een wijs persoon, daarom zegt hij niets"! Wanneer u op dat moment uw mond

geopend zou hebben, dan zou iedereen direct geweten hebben dat u niet zo wijs erg bent. Dus wees snel om te horen en langzaam om te spreken, in het bijzonder wanneer u nog jong bent of domme uitlatingen kunt doen. Er komen veel zegeningen voort uit een ingehouden manier van spreken.

Spreuken 18:16 , " De gift van een mens maakt ruimte voor hem, en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten

". Het is door een gift die God ons geeft waardoor Hij ruimte creëert om in de gemeente dienstbaar te kunnen en mogen zijn. Het is zielig om te moeten vaststellen hoeveel mensen tegenwoordig Godsgeschenken ter beschikking hebben, maar die alsnog op zoek zijn naar, of vechten om een eervolle plaats in de gemeente te kunnen innemen. Wij worden ertoe opgeroepen om te "

streven naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren

" ( 1 Corinthiërs 14:1 ). Profeteren betekent Gods Woord uitdragen op een manier die uitdagend, overtuigend, bemoedigend, aansporend en opbouwend is ( 1 Corinthiërs 14:3 ). God geeft geen gaven aan hen die het niet op prijs stellen. Er zijn mensen die honderden kilometers reizen om te luisteren naar iemand die een boodschap van God brengt. Johannes de Doper was in de woestijn en mensen uit heel Judea gingen naar hem toe om naar hem te luisteren, omdat hij een boodschap uit de hemel bracht.