geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels
WFTW Body: 

In 1 Thessalonicenzen 4:13-18 spreekt Paulus over hoe het zal zijn wanneer Christus terugkomt. " Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten ." Dit verwijst naar hen die in Christus al gestorven zijn. Jezus is gestorven en opgestaan uit de dood; en zij die in Christus gestorven zijn zullen ook weer opstaan. Wanneer Jezus terugkomt dan zullen wij, die nog leven, niet opgenomen worden voor hen die in Christus al gestorven zijn. Zij zullen opstaan vanuit hun graven. Dat is de eerste opstanding, en wij zullen samen opgenomen worden om de Heere te ontmoeten. Ongelovigen zullen dan niet opstaan maar pas na duizend jaar. Zij zullen opstaan bij de tweede opstanding.

Wanneer de Heere terugkomt dan zal Hij Zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Dan zullen alle heiligen gezamenlijk de Heere op de wolken ontmoeten. Jezus sprak met Zijn discipelen over hetzelfde onderwerp met betrekking tot Zijn wederkomst. Hij zei in Mattheüs 24:26-27 (HB), " Als iemand je komt vertellen dat de Christus is teruggekomen en dat hij in de woestijn is, trek je er niets van aan en ga niet kijken. Als iemand zegt dat de Christus zich ergens verborgen houdt, geloof hem niet ". Wat Jezus hier bedoeld is dat Hij niet in het geheim zal komen zoals zo veel mensen vandaag de dag geloven. Wanneer Hij komt zal het lijken op de bliksem die van oost naar west door de lucht gaat. Elk oog zal Hem kunnen zien.

Wanneer is de wederkomst van Christus? Jezus beantwoorde ook die vraag: "Meteen na de verdrukking" (Mattheüs 24:29). Er zijn velen die geloven dat Christus Zijn heiligen zal opnemen voor de verdrukking, maar er is geen enkel vers in de Bijbel dat dit leert. Dat is de leer van mensen. Jezus zei Zelf in duidelijke bewoording dat Zijn wederkomst na de grote verdrukking zal zijn. De gebeurtenissen zoals zij omschreven zijn in 1 Thess. 4:16-17 zijn precies hetzelfde als door Jezus omschreven in Mattheüs 24:30-31, " Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit… met luid trompetgeschal...de mensen die bij Mij horen verzamelen ".

In 1 Thessalonicenzen 5:2 lezen wij dat, " de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. " Een dief kondigt zijn komst niet aan, maar komt geheel onverwacht. Dus ieder ongelovige zal verrast zijn wanneer de Heere terugkomt. Wij echter, de zonen van het licht, verwachten de wederkomst van de Heere (5:4). Wij leven niet in duisternis, dus moeten wij geestelijk ook niet in slaap vallen, maar alert zijn (5:6).

Hoe kunnen wij dan weten of wij wakker zijn of slapen? Wanneer een mens slaapt, dan zijn de dingen die om hem heen zijn in de kamer, werkelijkheid maar onzichtbaar; maar de dingen die onwerkelijk zijn (in zijn dromen) lijken werkelijkheid te zijn. Op dezelfde wijze lijken, voor een gelovige die geestelijk in slaap is, de dingen die met de eeuwigheid te maken hebben voor hem onwerkelijk en de onwerkelijke dingen lijken voor hem werkelijkheid. Deze wereld lijkt op een onwerkelijke droom vergeleken met de hemel en de eeuwigheid. De werkelijke dingen van de eeuwigheid zijn de dingen van de hemel. Voor gelovigen die slapen komt de Heere zeer zeker als een dief in de nacht. Paulus zegt dat wij uitzien naar dié dag en verlangend uitzien naar Zijn komst.

De mensen om ons heen zullen de indruk hebben dat alles vredig en veilig is ( 1 Thess. 5:3 ), maar de vernietiging zal plotseling over hen komen. Deze plotselinge vernietiging zal, zoals hier wordt gezegd, komen " zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen " ( 1 Thess. 5:3 ). Jezus gebruikt in Mattheüs 24:8 dezelfde uitdrukking wanneer Hij spreekt over de laatste dagen. Ieder vrouw weet dat voordat haar kind geboren wordt er een pijnlijke periode van zware inspanning aan vooraf gaat. (Er zijn vrouwen die achteraf zeggen dat het zo pijnlijk was dat zij dachten dat zij dood gingen). Pas daarna wordt het kind geboren. Dit is het beeld van de pijnlijke periode van de verdrukking die vooraf gaat aan de wederkomst van Christus. Er wordt geen kind geboren zonder deze barensweeën. En de wederkomst van de Heere zal niet plaatsvinden voor deze pijnlijke verdrukking. Wij zijn niet angstig voor die periode die komen gaat. Het zal voor ons een grote eer zijn om hier te zijn en voor Hem te kunnen getuigen en om ons leven te mogen verliezen terwille van het evangelie.